Sueco

Traducciones detalladas de dra till de sueco a francés

dra till:

dra till verbo (drar till, drog till, dragit till)

 1. dra till
  tirer; revêtir; serrer; boucler; mettre; passer; sangler; fermer en tirant
  • tirer verbo (tire, tires, tirons, tirez, )
  • revêtir verbo (revêts, revêt, revêtons, revêtez, )
  • serrer verbo (serre, serres, serrons, serrez, )
  • boucler verbo (boucle, boucles, bouclons, bouclez, )
  • mettre verbo (mets, met, mettons, mettez, )
  • passer verbo (passe, passes, passons, passez, )
  • sangler verbo (sangle, sangles, sanglons, sanglez, )
 2. dra till (skruva fast; försluta; stänga till)
  serrer; resserrer; visser; serrer la vis
  • serrer verbo (serre, serres, serrons, serrez, )
  • resserrer verbo (resserre, resserres, resserrons, resserrez, )
  • visser verbo (visse, visses, vissons, vissez, )
 3. dra till (stänga; stänga till)
  fermer; clore; boucler; verrouiller; cacheter; apposer les scellés
  • fermer verbo (ferme, fermes, fermons, fermez, )
  • clore verbo (clos, clot, closent, clorai, )
  • boucler verbo (boucle, boucles, bouclons, bouclez, )
  • verrouiller verbo (verrouille, verrouilles, verrouillons, verrouillez, )
  • cacheter verbo (cachette, cachettes, cachetons, cachetez, )

Conjugaciones de dra till:

presens
 1. drar till
 2. drar till
 3. drar till
 4. drar till
 5. drar till
 6. drar till
imperfekt
 1. drog till
 2. drog till
 3. drog till
 4. drog till
 5. drog till
 6. drog till
framtid 1
 1. kommer att dra till
 2. kommer att dra till
 3. kommer att dra till
 4. kommer att dra till
 5. kommer att dra till
 6. kommer att dra till
framtid 2
 1. skall dra till
 2. skall dra till
 3. skall dra till
 4. skall dra till
 5. skall dra till
 6. skall dra till
conditional
 1. skulle dra till
 2. skulle dra till
 3. skulle dra till
 4. skulle dra till
 5. skulle dra till
 6. skulle dra till
perfekt particip
 1. har dragit till
 2. har dragit till
 3. har dragit till
 4. har dragit till
 5. har dragit till
 6. har dragit till
imperfekt particip
 1. hade dragit till
 2. hade dragit till
 3. hade dragit till
 4. hade dragit till
 5. hade dragit till
 6. hade dragit till
blandad
 1. dra till!
 2. dra till!
 3. dragen till
 4. dragande till
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for dra till:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
serrer fast skruvande; ned skruvande
visser fast skruvande; ned skruvande
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
apposer les scellés dra till; stänga; stänga till försegla
boucler dra till; stänga; stänga till bomma igen; fastbinda; fästa med spänne; knäppa; krusa; locka; locka håret; låsa; sluta till; spänna; spänna på sig; stänga; sätta spolar i håret
cacheter dra till; stänga; stänga till försegla; stämpla
clore dra till; stänga; stänga till avgränsa; avsluta; bomma igen; fastbinda; inhägna; låsa; sluta; sluta till; stänga; stänga av; stängsla in
fermer dra till; stänga; stänga till annullera; avgränsa; avsluta; avspärra; avvända; begränsa; bestämma; blockera; bomma igen; definiera; fastbinda; låsa; markera; sluta; sluta till; ställa in; stänga; stänga av; stänga till ordentligt; utstaka; vrida av; vända bort
fermer en tirant dra till
mettre dra till anlägga; fastbinda; fastknyta; fästa; förlägga; klä sig; lägga; lägga bort; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; lägga på; låtsa; montera; orsaka; placera; servera; slå på; stationera; ställa; sätta; sätta ihop; sätta ner; sätta på; ta ned; ta ner; utdela; utspisa; öka
passer dra till besöka; dela ut; förgå; förse; genomkorsa; gå förbi; gå igenom; gå över; hända; komma; komma förbi; komma igenom; komma på besök; korsa; leverera; lämna över; passera; resa igenom; räcka; segla förbi; ske; skicka; stoppa om; tillbringa; tillföra; trycka igenom; tränga igenom; åka igenom
resserrer dra till; försluta; skruva fast; stänga till dra ihop; dra samman; få att dra ihop sig; kontraktera; nyp; nypgest; pressa samman; skruva; skruva fast; snöra in; spänna; tränga ihop
revêtir dra till bekläda; besitta; byta kläder; dölja; hölja; innehava; isolera; klä; klä om; täcka; täcka över
sangler dra till
serrer dra till; försluta; skruva fast; stänga till avvända; dra; fast sammanbinda; fastklämma; gosa; gripa om; hålla fast; hålla i; inklämma; kela; klämma; klämma fast; komprimera; krama; låsa; nypa; omfamna; pressa; sammanbinda; sammantrycka; skruva; skruva fast; skruva ner; skruva till; skruva åt; spänna; spänna fast; stretcha; sträcka; sträcka på sig; sätta fast; trycka; trycka fast; trycka hårt; trycka ihop; vrida av; vända bort
serrer la vis dra till; försluta; skruva fast; stänga till
tirer dra till beskjuta; bogsera; dra av; dra med sig; dra upp; dra öppet; draga; fysiljera; hala; låta springa över klivan; nedlägga; prägla; rycka upp; skjuta; skjuta ned; släpa; sticka ned; sträcka på sig; ta ifrån kroppen; trycka
verrouiller dra till; stänga; stänga till avsluta; bli stel; bomma igen; lås; låsa; regla; sluta; sluta till; spärra; spärra av; stelna; stänga; stänga av
visser dra till; försluta; skruva fast; stänga till låsa; skruva; skruva fast; skruva in; skruva ner; spänna; sätta fast

Traducciones relacionadas de dra till