Sueco

Traducciones detalladas de effektiv de sueco a francés

effektiv:


Translation Matrix for effektiv:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
expert expert; provsmakare; provtagare; sakkunnig; specialist
professionnel expert; proffs; sakkunnig; specialist; yrkesman
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
efficace beprövad; effektiv; effektivt; verksamt avgörande; beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut; snygg; utmärkt
professionnel duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig behändighet; bra; kapabelt; professionell; professionellt; snygg; som ger ett professionellt intryck
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
certes effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; verkligt helt och hållet; i och för sig; naturligtvis; obestridlig; obestridligt; otvivlat; sannerlig; sannerligt; utan tvivel; verkligen
compétent duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig auktoriserat; behändighet; bra; duglig; dugligt; duktigt; erfarenhet; i stånd till; kapabelt; kompetent; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; mäktigt; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat
d'une manière efficace effektiv; effektivt
effectif effektiv; effektivt; kraftigt; verkande helt säkert; säker; säkert
effectivement effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; verkligt absolut; definitiv; helt säkert; i sanning; naturligtvis; riktig; säker; säkerligen; säkert; verkligen; äkta
en effet effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; verkligt absolut; definitiv; för; i sanning; naturligtvis; nämligen; riktig; säkerligen; verkligen
expert duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig behändighet; bra; erfaren; erfaret; kapabelt
forcément effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; verkligt naturligtvis; till varje pris
intelligent duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig begåvad; begåvat; duktig; duktigt; fyndigt; förståndig; intelligent; klipsk; klok; klokt; klyftigt; knipslug; knipslugt; kvick; kvickt; listig; listigt; skarpsinnigt; skickligt; slipat; slug; smart; talangfull; talangfullt
qualifié duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig auktoriserad; auktoriserat; behändighet; beprövad; beprövatd; bra; erfaren; erfaret; formad; format; kapabelt; kompetent; kvalificerad; kvalificerat; legitimerat; rättmätig; rättmätigt; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; vant; övad; övat
sans aucun doute effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; verkligt förbehållslös; förbehållslöst; naturligtvis; ovillkorligt; villkorslös; villkorslöst
spécialisé duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig behändighet; bra; kapabelt; specialiserad; specialiserat
tout de même effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; verkligt absolut; definitiv; hur som helst; i sanning; icke dess mindre; naturligtvis; verkligen; ändå
éprouvé beprövad; effektiv; effektivt; verksamt prövad; prövat; testad; testat
évidemment effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; verkligt anslående; distinkt; frapperande; förnimbar; identifierbar; identifierbart; imponerande; markant; märkbar; märkbart; naturligtvis; påtaglig; påtagligt; sebar; sebart; slående; synbart; synlig; synligt; tydligt; uppenbart; utpräglad; uttalad

Sinónimos de "effektiv":

  • verkningsfull

Traducciones relacionadas de effektiv