Sueco

Traducciones detalladas de kapabelt de sueco a francés

kapabelt:


Translation Matrix for kapabelt:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
bon kupong; presentkort; voucher
expert expert; provsmakare; provtagare; sakkunnig; specialist
professionnel expert; proffs; sakkunnig; specialist; yrkesman
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
professionnel behändighet; bra; kapabelt duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; professionell; professionellt; sakkunnig; snygg; som ger ett professionellt intryck
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
apte behändighet; bra; kapabelt duglig; dugligt; duktigt; erfarenhet; frisk för arbete; friskt för arbete; i stånd till; kunnig; kunnigt; mäktigt
bon behändighet; bra; kapabelt aptitlig; aptitligt; beskedlig; beskedligt; fantastiskt; god; godsint; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; himmelskt; hjärtvänlig; hjärtvänligt; hyggligt; härlig; härligt; i ordning; korrekt; kostbart; kostlig; kostligt; lämplig; lämpligt; passande; riktigt; tillbörlig; tillbörligt; underbar; underbart; utmärkt; utsökt; välvillig; välvilligt; vänligt; ärofull; ärofullt
capable behändighet; bra; kapabelt erfarenhet; kunnig; kunnigt
compétent behändighet; bra; kapabelt; kunnig; kunnigt auktoriserat; duglig; dugligt; duktigt; effektiv; effektivt; erfarenhet; i stånd till; kompetent; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; mäktigt; sakkunnig; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat
expert behändighet; bra; kapabelt duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfaret; kunnig; kunnigt; sakkunnig
habile behändighet; bra; kapabelt behändig; behändigt; beprövad; beprövatd; duglig; dugligt; duktig; duktigt; erfaren; erfarenhet; erfaret; fantastisk; fantastiskt; fingerfärdig; fingerfärdigt; fort; genial; genialt; händigt; i stånd till; kapabel; knipslug; knipslugt; kunnig; kunnigt; listig; listigt; mäktigt; otroligt; skarpsinnigt; skickligt; smart; vant
qualifié behändighet; bra; kapabelt auktoriserad; auktoriserat; beprövad; beprövatd; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfaret; formad; format; kompetent; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; legitimerat; rättmätig; rättmätigt; sakkunnig; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; vant; övad; övat
spécialisé behändighet; bra; kapabelt duktigt; effektiv; effektivt; kunnig; kunnigt; sakkunnig; specialiserad; specialiserat