Sueco

Traducciones detalladas de passande de sueco a francés

passande:

passande sustantivo

 1. passande (relevans)
  la pertinence; la viabilité; l'efficacité
 2. passande (klädsamhet; properhet)
  la bienséance

Translation Matrix for passande:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
bienséance klädsamhet; passande; properhet aktningsvärdig; anständighet; etikett; etikettsregler; hövlighet; respektabilitet
bon kupong; presentkort; voucher
correspondant korrespondent; reporter
efficacité passande; relevans effektivitet; effektivität
pertinence passande; relevans beräkning; list; relevans; sannolikhet; skarphet; skärpa; smarthet; spetsighet; träffande; vasshet
viabilité passande; relevans
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
acceptable lämplig; lämpligt; passande; riktigt; tillbörlig; tillbörligt acceptabel; acceptabelt
adapté lämplig; lämpligt; passande; riktigt; tillbörlig; tillbörligt färdig för provning; färdigt för provning
adéquat lämplig; lämpligt; passande; riktigt; tillbörlig; tillbörligt avpassad; avpassat; bra; egendomlig; lämplig; lämpligt; passandet; relevant; tillräcklig; tillräckligt; träffande; träffandet
approprié lämplig; lämpligt; ordentligt; passande; passandet; prydlig; prydligt; riktigt; tillbörlig; tillbörligt användbar; användbart; avpassad; avpassat; bra; egendomlig; korrekt; lämplig; lämpligt; passandet; relevant; riktig; riktigt; rimlig; rimligt; skäligt; tillräcklig; tillräckligt; tillämplig; tillämpligt; träffande; träffandet
au bon moment fårmånligt; läglig; lägligt; lämpligt; passande; praktisk; praktiskt
bien placé lämplig; lämpligt; passande
bienséance anständig; anständigt; tillbörligt; ärbar; ärbart
bon lämplig; lämpligt; passande; riktigt; tillbörlig; tillbörligt aptitlig; aptitligt; behändighet; beskedlig; beskedligt; bra; fantastiskt; god; godsint; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; himmelskt; hjärtvänlig; hjärtvänligt; hyggligt; härlig; härligt; i ordning; kapabelt; korrekt; kostbart; kostlig; kostligt; underbar; underbart; utmärkt; utsökt; välvillig; välvilligt; vänligt; ärofull; ärofullt
comme il faut lämplig; lämpligt; passande; riktigt; tillbörlig; tillbörligt artig; artigt; bekomma; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; rätt skick; som det ska vara; väluppfostrat; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt
convenable lämplig; lämpligt; ordentligt; passande; passandet; prydlig; prydligt; riktigt; tillbörlig; tillbörligt aktansvärd; aktansvärt; ansenlig; ansenligt; anständig; anständigt; artig; artigt; avpassad; avpassat; bekomma; beskedlig; beskedligt; bra; civiliserad; civiliserat; egendomlig; eget; fantastiskt; godsint; godtagbar; godtagbart; gärna; hyggligt; härligt; hövligt; lämplig; lämpligt; majestätisk; majestätiskt; medborgerlig; medborgerligt; ordentligt; passandet; propert; relevant; ren; rent; respektabel; respektabelt; riktig; riktigt; rimlig; rimligt; rätt skick; skälig; skäligt; som det ska vara; stilfull; stilfullt; säskild; säskilt; tillbörligt; tillräcklig; tillräckligt; tolerabelt; träffande; träffandet; underbar; underbart; utmärkt; välvillig; välvilligt; vänligt; världsligt; ärbar; ärbart; ärligt
convenablement klädsamt; ordentligt; passande; passandet; prydlig; prydligt; tillbörligt aktansvärd; aktansvärt; ansenlig; ansenligt; anständig; anständigt; artig; artigt; bekomma; bra; civiliserad; civiliserat; egendomlig; hövligt; lämplig; lämpligt; majestätisk; majestätiskt; medborgerlig; medborgerligt; relevant; ren; rent; respektabel; respektabelt; rimlig; rimligt; skälig; skäligt; som det ska vara; tillbörligt; tillräcklig; tillräckligt; tolerabelt; världsligt; ärbar; ärbart; ärligt
correct ordentligt; passande; passandet; prydlig; prydligt aktansvärd; aktansvärt; anständig; anständigt; artig; artigt; civiliserad; civiliserat; exak; exakt; felfri; felfritt; hövligt; klanderfritt; korrekt; medborgerlig; medborgerligt; ofelbar; ofelbart; oklanderligt; perfekt; precist; ren; rent; respektabel; respektabelt; riktig; riktigt; rätt; rätt skick; skälig; skäligt; som det ska vara; syndfri; syndfritt; tillbörligt; tolerabelt; världsligt; ärbar; ärbart; ärligt
correspondant lämplig; lämpligt; passande; riktigt; tillbörlig; tillbörligt analog; analogt; följande; i enlighet med; identisk; lika; likartad; likartat; likformig; likformigt; liknandet; likt; livärdigt
de saison fårmånligt; läglig; lägligt; lämpligt; passande; praktisk; praktiskt
décemment klädsamt; passande anständig; anständigt; artig; artigt; civiliserad; civiliserat; hövligt; medborgerlig; medborgerligt; som det ska vara; tillbörligt; världsligt; ärbar; ärbart
décent lämplig; lämpligt; ordentligt; passande; passandet; prydlig; prydligt; riktigt; tillbörlig; tillbörligt aktansvärd; aktansvärt; anständig; anständigt; artig; artigt; civiliserad; civiliserat; hövligt; klyftig; klyftigt; medborgerlig; medborgerligt; ordentligt; prydlig; prydligt; ren; rent; respektabel; respektabelt; rätt skick; som det ska vara; tillbörligt; världsligt; ärbar; ärbart; ärligt
frappant lämplig; lämpligt; passande anslående; extremt; framstående; frapperande; imponerande; markant; slående; typiskt; överdriven; överdrivet
opportun fårmånligt; läglig; lägligt; lämpligt; passande; praktisk; praktiskt opportun; opportunt; välkommen; välkommet
propice fårmånligt; läglig; lägligt; lämpligt; passande; praktisk; praktiskt
proportionné lämplig; lämpligt; passande; riktigt; tillbörlig; tillbörligt
qui va droit au but lämplig; lämpligt; passande noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precis; riktigt
à propos fårmånligt; läglig; lägligt; lämplig; lämpligt; passande; praktisk; praktiskt apropå; förresten; smart; till saken

Sinónimos de "passande":


Wiktionary: passande

passande
adjective
 1. 6
 2. Qui est approprier, qui convient à quelqu’un ou à quelque chose.

Cross Translation:
FromToVia
passande opportun gelegen — nach Ort, Zeit oder Umständen willkommen, recht, dienlich
passande conforme gemäßAdjektiv: jemandem oder einer Sache angemessen sein
passande approprié; adapté; adéquat passend — mit etwas anderem vereinbar
passande approprié proper — fit, suitable
passande convenable; exact; juste; propre proper — following the established standards of behavior or manners

passande forma de passa:

passa verbo (passar, passade, passat)

 1. passa (framhäva)
 2. passa (vara bekvämt; vara enkelt)
  convenir; arriver à propos; tomber à propos
  • convenir verbo (conviens, convient, convenons, convenez, )
 3. passa (vara lämplig; vara riktig; ägna sig för)
  être convenable; convenir; être apte à; être bon
  • convenir verbo (conviens, convient, convenons, convenez, )
  • être bon verbo
 4. passa (behaga; klä)
 5. passa (passa in; passa ihop med)
  convenir; bien aller; aller ensemble
  • convenir verbo (conviens, convient, convenons, convenez, )
  • bien aller verbo
 6. passa
 7. passa (avstämma med)
  convenir; concorder; consentir; s'accorder; s'entendre sur
  • convenir verbo (conviens, convient, convenons, convenez, )
  • concorder verbo (concorde, concordes, concordons, concordez, )
  • consentir verbo (consens, consent, consentons, consentez, )
  • s'accorder verbo

Conjugaciones de passa:

presens
 1. passar
 2. passar
 3. passar
 4. passar
 5. passar
 6. passar
imperfekt
 1. passade
 2. passade
 3. passade
 4. passade
 5. passade
 6. passade
framtid 1
 1. kommer att passa
 2. kommer att passa
 3. kommer att passa
 4. kommer att passa
 5. kommer att passa
 6. kommer att passa
framtid 2
 1. skall passa
 2. skall passa
 3. skall passa
 4. skall passa
 5. skall passa
 6. skall passa
conditional
 1. skulle passa
 2. skulle passa
 3. skulle passa
 4. skulle passa
 5. skulle passa
 6. skulle passa
perfekt particip
 1. har passat
 2. har passat
 3. har passat
 4. har passat
 5. har passat
 6. har passat
imperfekt particip
 1. hade passat
 2. hade passat
 3. hade passat
 4. hade passat
 5. hade passat
 6. hade passat
blandad
 1. passa!
 2. passa!
 3. passad
 4. passande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for passa:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aller ensemble passa; passa ihop med; passa in gå ihop; höra ihop; sammankomma
arriver à propos passa; vara bekvämt; vara enkelt
bien aller framhäva; passa; passa ihop med; passa in kläda; likna; se bra ut; smickra
concorder avstämma med; passa gå ihop; likställa; motsvara; sammanfalla; sammankomma; sammanträffa; utjämna; överenskomma med; överensstämma
consentir avstämma med; passa auktorisera; backa upp; befoga; befullmäktiga; bejaka; bemyndiga; bevilja; försöka; godkänna; gå med på; göra sitt bästa; hålla med; instämma; lägga manken till; samstämma; samtycka till; tilldela; tillåta; tolerera; vara ense
convenir avstämma med; passa; passa ihop med; passa in; vara bekvämt; vara enkelt; vara lämplig; vara riktig; ägna sig för bli; komma överens om; likna; ordna; organisera; tillhöra; vara brukligen; vara proper
convenir à passa gå ihop; likställa; sammankomma; utjämna
faire plaisir à behaga; klä; passa finna nöje i; fröjda; glädja; göra glad; göra någon glad; liva upp; muntra upp; njuta av; tycka om; uppmuntra
plaire à behaga; klä; passa
s'accorder avstämma med; passa avtala; bilda en harmonisk enhet; harmoniera; överenskomma
s'entendre sur avstämma med; passa avtala; överenskomma
tomber à propos passa; vara bekvämt; vara enkelt
être apte à passa; vara lämplig; vara riktig; ägna sig för likna
être bon passa; vara lämplig; vara riktig; ägna sig för
être convenable passa; vara lämplig; vara riktig; ägna sig för bli; likna; tillhöra; vara brukligen; vara proper

Sinónimos de "passa":


Wiktionary: passa

passa
Cross Translation:
FromToVia
passa checker check — (poker) to remain in the hand without betting
passa adapter; ajuster fit — to conform to in size and shape
passa aller go — to fit (jump)
passa veiller; garder; occuper; soigner look after — to watch, to protect
passa veiller aufpassen — etwas oder jemanden beaufsichtigen
passa avoir sous sa garde hüten — (transitiv): aufpassen auf

Traducciones relacionadas de passande