Resumen
Sueco a francés:   más información...
 1. reservation:
 2. Wiktionary:


Sueco

Traducciones detalladas de reservation de sueco a francés

reservation:

reservation [-en] sustantivo

 1. reservation (reserverande)
  la réservation; la location
 2. reservation (registration)
  l'enregistrement; la réservation; l'inscription
 3. reservation (tillbakadragenhet; skygghet)
  le retraite
 4. reservation (förehåll; klausul)
  la condition
 5. reservation
  la réservation

Translation Matrix for reservation:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
condition förehåll; klausul; reservation antagande; beskaffenhet; bestämmelse; betingelse; fras; klausul; kondition; krav; kriterium; land; måste; nation; passus; position; situation; skick; tillstånd; villkor
enregistrement registration; reservation anmälning; ansökan; inregistrering; inskrivning; inspelning; logg; loggning; post; registrering; spela in; tejpa
inscription registration; reservation anmälan; anmälning; ansökan; engraverad; inregistrering; inregistrering av certifikat; inskrift; inskrivning; marginalanteckning; marginalnot; randanmärkning; registrering; säsongsbiljett
location reservation; reserverande anställning; boka i förväg; hyrpris; utarrenderande; utarrendering; uthyrning
retraite reservation; skygghet; tillbakadragenhet gömmplats; gömställe; hemresa; isolation; oskuld; oskyldig; pension; reträtt; separation; skydd; tillbakaträdande; tillflykt; tillflyktsort; ålderdomspension; ålderspension; återdragande; återresa; återtagande; återtåg
réservation registration; reservation; reserverande bokning

Sinónimos de "reservation":


Wiktionary: reservation


Cross Translation:
FromToVia
reservation provision; réserve proviso — conditional provision to an agreement
reservation réservation reserve — the act of reserving, or keeping back; reservation

Traducciones relacionadas de reservation