Sueco

Traducciones detalladas de skada de sueco a francés

skada:

skada verbo (skadar, skadade, skadat)

 1. skada
  violer; faire violence; attaquer; diffamer; agresser; déshonorer; porter atteinte à; abuser de
  • violer verbo (viole, violes, violons, violez, )
  • attaquer verbo (attaque, attaques, attaquons, attaquez, )
  • diffamer verbo (diffame, diffames, diffamons, diffamez, )
  • agresser verbo (agresse, agresses, agressons, agressez, )
  • déshonorer verbo (déshonore, déshonores, déshonorons, déshonorez, )
  • abuser de verbo
 2. skada
  blesser; léser; faire du tort à; porter préjudice à; faire du mal à quelqu'un
  • blesser verbo (blesse, blesses, blessons, blessez, )
  • léser verbo (lèse, lèses, lésons, lésez, )
 3. skada (tillfoga skada; göra någon ont)
  nuire à; blesser; désavantager; endommager; nuire; léser; duper; meurtrir; injurier; desservir; faire du tort à; porter préjudice à; faire tort à; causer des dégâts; faire du mal à quelqu'un
  • nuire à verbo
  • blesser verbo (blesse, blesses, blessons, blessez, )
  • désavantager verbo (désavantage, désavantages, désavantageons, désavantagez, )
  • endommager verbo (endommage, endommages, endommageons, endommagez, )
  • nuire verbo (nuis, nuit, nuisons, nuisez, )
  • léser verbo (lèse, lèses, lésons, lésez, )
  • duper verbo (dupe, dupes, dupons, dupez, )
  • meurtrir verbo (meurtris, meurtrit, meurtrissons, meurtrissez, )
  • injurier verbo (injurie, injuries, injurions, injuriez, )
  • desservir verbo (dessers, dessert, desservons, desservez, )
 4. skada (vålla skada)
 5. skada (göra illa; slå; såra)
  blesser; léser; meurtrir; injurier
  • blesser verbo (blesse, blesses, blessons, blessez, )
  • léser verbo (lèse, lèses, lésons, lésez, )
  • meurtrir verbo (meurtris, meurtrit, meurtrissons, meurtrissez, )
  • injurier verbo (injurie, injuries, injurions, injuriez, )
 6. skada (förstöra)
  abîmer; endommager; casser; démolir; nuire; broyer; détruire; briser; blesser; fracasser; nuire à; faire mal à; esquinter
  • abîmer verbo (abîme, abîmes, abîmons, abîmez, )
  • endommager verbo (endommage, endommages, endommageons, endommagez, )
  • casser verbo (casse, casses, cassons, cassez, )
  • démolir verbo (démolis, démolit, démolissons, démolissez, )
  • nuire verbo (nuis, nuit, nuisons, nuisez, )
  • broyer verbo (broie, broies, broyons, broyez, )
  • détruire verbo (détruis, détruit, détruisons, détruisez, )
  • briser verbo (brise, brises, brisons, brisez, )
  • blesser verbo (blesse, blesses, blessons, blessez, )
  • fracasser verbo (fracasse, fracasses, fracassons, fracassez, )
  • nuire à verbo
  • faire mal à verbo
  • esquinter verbo (esquinte, esquintes, esquintons, esquintez, )
 7. skada (tortera; plåga; förödmjuka)
  torturer; tourmenter; martyriser; faire tort à; blesser; tenailler
  • torturer verbo (torture, tortures, torturons, torturez, )
  • tourmenter verbo (tourmente, tourmentes, tourmentons, tourmentez, )
  • martyriser verbo (martyrise, martyrises, martyrisons, martyrisez, )
  • blesser verbo (blesse, blesses, blessons, blessez, )
  • tenailler verbo (tenaille, tenailles, tenaillons, tenaillez, )
 8. skada (göra illa)
  faire mal; amocher; faire du mal; blesser; faire de la peine à
  • faire mal verbo
  • amocher verbo (amoche, amoches, amochons, amochez, )
  • faire du mal verbo
  • blesser verbo (blesse, blesses, blessons, blessez, )
 9. skada (göra illa)
  nuire; causer des dégâts; désavantager; blesser; faire tort à; léser
  • nuire verbo (nuis, nuit, nuisons, nuisez, )
  • désavantager verbo (désavantage, désavantages, désavantageons, désavantagez, )
  • blesser verbo (blesse, blesses, blessons, blessez, )
  • léser verbo (lèse, lèses, lésons, lésez, )
 10. skada (såra)
  nuire; porter préjudice à
  • nuire verbo (nuis, nuit, nuisons, nuisez, )
 11. skada (såra)
  blesser; injurier
  • blesser verbo (blesse, blesses, blessons, blessez, )
  • injurier verbo (injurie, injuries, injurions, injuriez, )
 12. skada (vara nackdel för)

Conjugaciones de skada:

presens
 1. skadar
 2. skadar
 3. skadar
 4. skadar
 5. skadar
 6. skadar
imperfekt
 1. skadade
 2. skadade
 3. skadade
 4. skadade
 5. skadade
 6. skadade
framtid 1
 1. kommer att skada
 2. kommer att skada
 3. kommer att skada
 4. kommer att skada
 5. kommer att skada
 6. kommer att skada
framtid 2
 1. skall skada
 2. skall skada
 3. skall skada
 4. skall skada
 5. skall skada
 6. skall skada
conditional
 1. skulle skada
 2. skulle skada
 3. skulle skada
 4. skulle skada
 5. skulle skada
 6. skulle skada
perfekt particip
 1. har skadat
 2. har skadat
 3. har skadat
 4. har skadat
 5. har skadat
 6. har skadat
imperfekt particip
 1. hade skadat
 2. hade skadat
 3. hade skadat
 4. hade skadat
 5. hade skadat
 6. hade skadat
blandad
 1. skada!
 2. skada!
 3. skadad
 4. skadande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

skada [-en] sustantivo

 1. skada (förlust)
  le dégât; la perte; le dommage; l'endommagement; l'avarie; le tort; le détriment; le désavantage
 2. skada (förlust)
  la pertes; le poste déficitaire
 3. skada
  le dégât; le dommage; la détérioration; l'endommagement; la dégradation; la défaite; le détriment
 4. skada
  l'avarie
 5. skada
  le dégâts; la détérioration; le dommage; l'endommagement; l'atteinte; la blessure; l'écrasement; le broyage; la corrosion; la désagrégation; la meurtrissure
 6. skada
  le dommage
 7. skada (personskada; sår)
  la plaie; la blessure; la lésion; le trauma; le traumatisme
 8. skada (förlust; motgång)
  la déprédation; la défaite; la perte; le dommage; le dégât; l'avarie
 9. skada (oförrätt)
  le préjudice; le tort
 10. skada (sår)
  la blessure; la plaie; la lésion; le traumatisme
 11. skada (smädelse; kränkning)
  l'offense
 12. skada (tala illa)
  le déshonneur; l'outrage; la calomnie; la diffamation; l'insulte; l'infamie; le libellé
 13. skada (skadegörelse)
  le détriment; le dommage

Translation Matrix for skada:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
atteinte skada brott; göra någons känslor illa; såra någon; vara blåmärkd; överträdelse
avarie förlust; motgång; skada defekt; fel; maskindefekt
blessure personskada; skada; sår bula; göra någons känslor illa; knöl; ont ställe; svullnad; sår; såra någon; vara blåmärkd
broyage skada krossande
calomnie skada; tala illa baktal; baktaleri; blasfemi; förtal; förtalning; hädelse; nedsättande; nedvärderande; pladder; prat; skvaller; smutskastning; snack; snacka skit; svartna; tala illa bakom ryggen; ärekränkning
corrosion skada angripande; infrätad; korrosion
diffamation skada; tala illa baktal; blasfemi; degradering; förakt; förlöjligande; förringande; förtal; gyckel; gäckeri; hädelse; hån; ironiserande; nedsättande; nedvärderande; skvaller; snacka skit; spefullhet; svartna; tala illa bakom ryggen; åtlöje
dommage förlust; motgång; skada; skadegörelse defekt; fel; ledsen; maskindefekt; otur; skadande; synd; tyvärr
défaite förlust; motgång; skada förlora; förlust
dégradation skada degradation; degradera; dekadans; förfall; försämring; förändring till det sämre; nedgång; urartande
dégât förlust; motgång; skada
dégâts skada irrgång; labyrint; skador
déprédation förlust; motgång; skada rovdrift
désagrégation skada krossande; sönderdelning; upplösning
désavantage förlust; skada
déshonneur skada; tala illa blamage; degradering; förringande; nesa; skam; skandal; skymf; vanära
détriment förlust; skada; skadegörelse förlora; förlust
détérioration skada degeneration; degenerering; förfall; förgrovning; förråande; försämring; förändring till det sämre; nedgång; urartande; urartning; yrartning
endommagement förlust; skada skadande
infamie skada; tala illa baktal; förtal; illdåd; klipsk; listig; nesa; nidingsdåd; skam; skandal; skvaller; skymf; skändlighet; vanära
insulte skada; tala illa förakt; förlöjligande; gyckel; gäckeri; hån; invektiv; ironiserande; skymford; spefullhet; åtlöje
libellé skada; tala illa band; ärekränkning
lésion personskada; skada; sår akneutslag; blobba; finne; få blåmärken; kvissla; köttsår; meniskproblem; meniskskada; svullnad; trasig menisk
meurtrissure skada akneutslag; blobba; böld; finne; få blåmärken; göra någons känslor illa; kvissla; strimmor; svullnad; svullnande; såra någon; vara blåmärkd
offense kränkning; skada; smädelse
outrage skada; tala illa förakt; förlöjligande; hån; ironiserande
perte förlust; motgång; skada avbrott; förlora; förlust; förstörelse; tillintetgörelse
pertes förlust; skada avlopp; förlora; nedgång och fall; sammanbrott; skador
plaie personskada; skada; sår köttsår; skräckvälde; terror
poste déficitaire förlust; skada
préjudice oförrätt; skada
tort förlust; oförrätt; skada diskriminering; fel; förlora; förlust; ojämlikhet; orätt; orättfärdighet; orättvisa
trauma personskada; skada; sår
traumatisme personskada; skada; sår bula; knöl; svullnad; trauma
écrasement skada krossande; sönderdelning; sönderkrossande; upplösning; överväldigad
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abuser de skada missbruka; misshandla
abîmer förstöra; skada bryta; bryta sönder; förstöra; göra illa; göra sönder; hacka; klippa till; klå upp; riva sönder; röra till; slå sönder; spöa; ströva; vandra; vara ovårdad; vara sjabbig; vara sjaskig
agresser skada anfalla; angripa; attackera; belägra; storma; överfalla
amocher göra illa; skada göra illa; klippa till; klå upp; spöa; ströva; vandra
attaquer skada anfalla; angripa; antaga; attackera; bekämpa; belägra; bestrida; slå; storma; strida; stöta; ta in; ta på sig; ta upp; träffa; tävla; överfalla
blesser förstöra; förödmjuka; göra illa; göra någon ont; plåga; skada; slå; såra; tillfoga skada; tortera göra illa; klippa till; kränka; kränka sig; slandra; såra; såra sig
briser förstöra; skada avbryta; brista; bryta; bryta ner; bryta sönder; dra dit pepparn växer; dra åt helvete; förstöra; gå av; gå sönder; göra sönder; krossa; röra till; skilja; slå i bitar; slå sönder; splittra; söndra; ta sönder på flit
broyer förstöra; skada betvinga; förkrossa; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; klippa smått; krossa; mala sönder; pressa sönder; slå i bitar; slå sönder; stampa med foten; stampa sönder; trycka sönder; undertrycka
casser förstöra; skada brista; bryta; bryta ner; bryta sönder; dra dit pepparn växer; dra åt helvete; föra till ett slut; förstöra; gå av; gå sönder; göra sönder; krossa; röra till; skrota; slå i bitar; slå sönder
causer des dégâts göra illa; göra någon ont; skada; tillfoga skada vara ofördelaktig; vara ogynnsam
desservir göra någon ont; skada; tillfoga skada duka av; vara ofördelaktig; vara ogynnsam
diffamer skada aga; baktala; förtala; nedsvärta; skända; slandra; smäda; svärta; svärta ned; vanhelga
duper göra någon ont; skada; tillfoga skada bedra; driva med; fiffla; fuska; föra bakom ljuset; förleda; göra besviken; ha roligt; lura; narra; retas; skoja; skoja med; spela falskt; svindla; sätta på fel spår; vara ofördelaktig; vara ogynnsam; vilseleda
démolir förstöra; skada bryta; bryta sönder; desintegrera; förstöra; göra sönder; klyva; kollapsa; riva; riva upp; sava; skrota; slita; slå i bitar; slå sönder; smulas sönder; splittra; sprätta; tappa sav ur; upplösas
désavantager göra illa; göra någon ont; skada; tillfoga skada diskriminera; vara ofördelaktig; vara ogynnsam
déshonorer skada dra skam över; förebrå; hysa agg till någon; klandra; klandra någon; vanära
détruire förstöra; skada avskaffa; förstöra; göra sönder; klyva; riva; riva upp; rota ur; sava; skrota; slita; sluta med; slå sönder; splittra; sprätta; ta sönder; tappa sav ur
endommager förstöra; göra någon ont; skada; tillfoga skada vara ofördelaktig; vara ogynnsam
esquinter förstöra; skada bryta; kritisera
faire de la peine à göra illa; skada göra illa; kränka; såra
faire du mal göra illa; skada fela; göra illa; kränka; orsaka ondhet; orsaka sorg; såra; väcka anstöt
faire du mal à quelqu'un göra någon ont; skada; tillfoga skada anfalla; attackera någon; fela; kränka; väcka anstöt
faire du tort à göra någon ont; skada; tillfoga skada göra illa; kränka; såra
faire mal göra illa; skada bete sig illa; göra illa; kränka; såra
faire mal à förstöra; skada kränka sig; såra sig
faire tort à förödmjuka; göra illa; göra någon ont; plåga; skada; tillfoga skada; tortera diskriminera; fläcka; göra illa; kränka; skava; såra; vara ofördelaktig; vara ogynnsam
faire violence skada anfalla; angripa; använda styrka; attackera; storma
fracasser förstöra; skada bryta; bryta ner; bryta sönder; dra dit pepparn växer; dra åt helvete; förstöra; göra sönder; krossa; slå i bitar; slå sönder
injurier göra illa; göra någon ont; skada; slå; såra; tillfoga skada bryta ut i raseri; driva med; dundra; förbanna; gå an; göra narr av; härja; håna; kalla någon namn; klaga; knorra; morra lågt; muttra; pika; rasa; skrika; skräna; skymfa; smäda; storma; svära; vara spydig mot
léser göra illa; göra någon ont; skada; slå; såra; tillfoga skada diskriminera
martyriser förödmjuka; plåga; skada; tortera
meurtrir göra illa; göra någon ont; skada; slå; såra; tillfoga skada studsa
nuire förstöra; göra illa; göra någon ont; skada; såra; tillfoga skada fläcka; skava; ta ned; vara ofördelaktig; vara ogynnsam
nuire à förstöra; göra någon ont; skada; tillfoga skada; vara nackdel för; vålla skada kränka; såra; vara ofördelaktig; vara ogynnsam
porter atteinte à skada
porter préjudice à göra någon ont; skada; såra; tillfoga skada; vålla skada diskriminera; slandra; vara ofördelaktig; vara ogynnsam
tenailler förödmjuka; plåga; skada; tortera
torturer förödmjuka; plåga; skada; tortera förvrida
tourmenter förödmjuka; plåga; skada; tortera
violer skada handla stridande mot; skända; vanhelga; våldta
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
dommage skada; synd skammsen; synd
fâcheusement skada; synd
fâcheux skada; synd allvarligt; grav; gravt; jätte arg; jätte argt; katastrofalt; kritiskt; motbjudande; motbjudandet; oangenämt; obehaglig; obehagligt; olycklig; olyckligt; oroande; oroandet; osmaklig; osmakligt; uppretad; uppretat; vidrigt
malheureusement skada; synd ledsamt; olyckligtvis; olyckligtvist; synd
regrettable skada; synd

Sinónimos de "skada":


Wiktionary: skada

skada
noun
 1. Perte matérielle; dégât (sens général)
 2. Tort moral
 3. Dégât, détérioration plus ou moins considérable qu’on fait dans une propriété
 4. dommage, détérioration amener par un accident ou une cause violente.
 5. chir|fr atteinte faite à une partie de l’organisme par une cause externe.
verb
 1. mettre une chose en mauvais état en lui faisant subir quelque dommage.
 2. Blesser.
 3. traiter durement en actions ou en paroles, malmener, frapper.
 4. Causer du tort, porter dommage à quelqu’un.
 5. causer de la tare, du déchet ; gâter, corrompre.

Cross Translation:
FromToVia
skada affecter affect — to infect or harm
skada dégât; dommage damage — abstract measure of something not being intact; harm
skada endommager damage — to make something less intact or even destroy it; to harm or cause destruction
skada détriment detriment — harm, hurt, damage
skada niquer; péter; bousiller fuck up — to injure or damage
skada blesser injure — to cause damage or impair
skada blesser injure — to wound or cause physical harm
skada blessure injury — damage or violation
skada blessure; plaie wound — injury
skada blesser wound — hurt or injure
skada dégâts Beschädigung — eine beschädigte Stelle an einem Gegenstand
skada dégât; dommage Beschädigung — der Vorgang des beschädigen oder des Beschädigt-Werdens
skada perte; atteinte Einbuße — (durch Beschädigung beziehungsweise Zufügung materiellen Schadens) völliges oder teilweises Abhandenkommen, Verlorengehen; das völlige oder teilweise Abhandengekommene, Verlorengegangene
skada faire du mal anhabenmeist verneint, nur im Infinitiv: jemandem schaden, jemandem eine Straftat oder Ähnliches nachweisen
skada endommager beschädigen — etwas einen Schaden zuführen
skada tort Abbruch — ein Schaden, Beeinträchtigung

Traducciones relacionadas de skada