Resumen
Sueco a francés:   más información...
  1. skräckvälde:


Sueco

Traducciones detalladas de skräckvälde de sueco a francés

skräckvälde:

skräckvälde [-ett] sustantivo

  1. skräckvälde (terror)
    le crime; la plaie
  2. skräckvälde
    la terreur

Translation Matrix for skräckvälde:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
crime skräckvälde; terror brott; delikt; lagöverträdelse
plaie skräckvälde; terror köttsår; personskada; skada; sår
terreur skräckvälde avsky; bestörtning; fruktan; panik; rädsla; skräck; ångest