Resumen


Sueco

Traducciones detalladas de verkligen de sueco a neerlandés

verkligen:

verkligen

  1. verkligen (ja visst; visserligen)

verkligen adj.

  1. verkligen (ja)
    wel; jawel
  2. verkligen (faktiskt)
  3. verkligen (absolut; definitiv)
  4. verkligen
  5. verkligen
  6. verkligen (i sanning)

Translation Matrix for verkligen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
wel brunn
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
eigenlijk faktiskt; verkligen
werkelijk faktiskt; verkligen de facto; riktig; säkerligen; verklig; verkligt; äkta
zeker verkligen förbehållslös; förbehållslöst; helt och hållet; helt säkert; i och för sig; naturligtvis; obestridlig; obestridligt; otvivlat; ovillkorligt; sannerlig; sannerligt; säker; säkert; utan tvivel; verklig; villkorslös; villkorslöst
AdverbTraducciones relacionadasOther Translations
inderdaad absolut; definitiv; verkligen
voorwaar i sanning; verkligen
waarlijk verkligen obestridlig; obestridligt; otvivlat; sannerlig; sannerligt; säkert; verklig
wel ja; verkligen jo
weliswaar verkligen
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
inderdaad ja visst; verkligen; visserligen
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
ja ja visst; verkligen; visserligen
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
ja ja
jawel absolut; definitiv; ja; verkligen
jazeker absolut; definitiv; verkligen

Sinónimos de "verkligen":


Wiktionary: verkligen


Cross Translation:
FromToVia
verkligen feitelijk; werkelijkheid; eigenlijk actually — really
verkligen werkelijk really — actually
verkligen werkelijk really — informally, as an intensifier; very, very much
verkligen echter aber — Ausdruck einer Verstärkung