Resumen
Neerlandés a inglés:   más información...
 1. in:
 2. innen:
 3. invaren:
 4. Wiktionary:
 5. User Contributed Translations for in:
  • into
Inglés a neerlandés:   más información...
 1. in:
 2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de in de neerlandés a inglés

in:

in adj.

 1. in (te)
  in
 2. in
  in; at

Translation Matrix for in:

PrepositionTraducciones relacionadasOther Translations
- te
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
at bij; te; ten; ten huize van; ter; tot; tot bij; totdat; via
in ten; ten tijde van
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
at in aan; bij; erbij; ergens naartoe; erop; naar; à
in in; te aan; bij; erbij; erop; tussenbeide

Sinónimos de "in":


Antónimos de "in":


Definiciones relacionadas de "in":

 1. geeft een richting aan1
  • we gingen het bos in1
 2. geeft tijdstip of tijdsduur aan1
  • in het najaar vallen de blaren1
 3. in de mode1
  • lange rokken zijn weer in1
 4. niet (als woorddeel, ook im of il)1
  • informeel, immobiel, illegaal1
 5. richting van buiten naar binnen1
  • doe de suiker maar in de koffie1
 6. geeft een plaats aan1
  • Jan is in de slaapkamer1

Wiktionary: in

in
verb
 1. to successively place inside another
 2. to successively neatly fit
 3. blend gradually into something else
 4. arrange in pairs
 5. be an epitome
 6. debate or dispose of a motion
 7. turn several pages of a publication
 8. transport with joy or delight; delight to ecstasy
adjective
 1. in lower case
 2. in fashion, popular
 3. legally qualified
 4. fashionable
adverb
 1. still able to play
en-prep
 1. a state
 2. during
 3. into
 4. after a period of time
 5. part, member of
 6. pertaining to
 7. surrounded by
 8. contained by
 9. within a given time interval
 10. capable of
interjection
 1. abbreviation: rest in peace

Cross Translation:
FromToVia
in about; concerning; for; of; over; regarding; after; by; on; upon; a; an; at; in; inside; into; per; aboard; toward; towards; to enTraductions à trier suivant le sens

in forma de innen:

innen [znw.] sustantivo

 1. innen
  the collecting
 2. innen (invordering; incasso; inning; vordering; incassering)
  the collection; the recovery

innen verbo (in, int, inde, inden, geïnd)

 1. innen (geld in ontvangst nemen; incasseren)
  to cash; to collect money
  • cash verbo (cashes, cashed, cashing)
  • collect money verbo (collects money, collected money, collecting money)

Conjugaciones de innen:

o.t.t.
 1. in
 2. int
 3. int
 4. innen
 5. innen
 6. innen
o.v.t.
 1. inde
 2. inde
 3. inde
 4. inden
 5. inden
 6. inden
v.t.t.
 1. heb geïnd
 2. hebt geïnd
 3. heeft geïnd
 4. hebben geïnd
 5. hebben geïnd
 6. hebben geïnd
v.v.t.
 1. had geïnd
 2. had geïnd
 3. had geïnd
 4. hadden geïnd
 5. hadden geïnd
 6. hadden geïnd
o.t.t.t.
 1. zal innen
 2. zult innen
 3. zal innen
 4. zullen innen
 5. zullen innen
 6. zullen innen
o.v.t.t.
 1. zou innen
 2. zou innen
 3. zou innen
 4. zouden innen
 5. zouden innen
 6. zouden innen
en verder
 1. is geïnd
diversen
 1. in!
 2. int!
 3. geïnd
 4. innend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for innen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
cash centen; contant geld; duit; duiten; geld; geldstukken; kasgeld; kasgelden; kasmiddelen; kasvoorraad; poen
collecting innen
collection incassering; incasso; innen; inning; invordering; vordering accumulatie; bende; collecte; collectie; groep; hoop; inzameling; massa; opeenhoping; ophoping; samenscholing; selectie; sortering; stel; troep; verzameling
recovery incassering; incasso; innen; inning; invordering; vordering beter worden; genezing; gezond worden; heling; herbouwing; herleving; herneming; herovering; herstel; herstelling; opbloei; opleving; reparatie; restauratie
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
cash geld in ontvangst nemen; incasseren; innen in geld omzetten; uitbetalen; verzilveren
collect money geld in ontvangst nemen; incasseren; innen collecteren; geld inzamelen
collection collecteren; geld inzamelen
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
cash baar; cash; contant

Wiktionary: innen

innen
verb
 1. verschuldigd geld in ontvangst nemen
innen
verb
 1. to exchange (a check/cheque) for money

Cross Translation:
FromToVia
innen collect; gather; pick up; assemble; raise collectionner — Réunir en collections.
innen find; notice; perceive; discern percevoir — Traductions à trier suivant le sens
innen collect; gather; pick up; assemble; raise; amass; heap; pile up; stack; accumulate; pile ramasser — Faire un amas, un assemblage, une collection de choses.
innen take along; convene; collect; gather; pick up; assemble; raise; amass; heap; pile up; stack; accumulate; pile rassemblerassembler de nouveau des personnes, des bêtes ou des choses qui disperser.
innen recover; heal; reclaim; recoup; regain recouvrerretrouver, rentrer en possession ; acquérir de nouveau une chose qu’on perdre.
innen gather; accept; receive; accredit; admit; harvest; garner; collect; pick up; assemble; raise recueillir — (vieilli) rassembler les fruits d’une terre, en faire la récolte ; on dit plutôt « récolter ».

invaren:

invaren verbo (vaar in, vaart in, voer in, voeren in, ingevaren)

 1. invaren (binnenvaren)

Conjugaciones de invaren:

o.t.t.
 1. vaar in
 2. vaart in
 3. vaart in
 4. varen in
 5. varen in
 6. varen in
o.v.t.
 1. voer in
 2. voer in
 3. voer in
 4. voeren in
 5. voeren in
 6. voeren in
v.t.t.
 1. ben ingevaren
 2. bent ingevaren
 3. is ingevaren
 4. zijn ingevaren
 5. zijn ingevaren
 6. zijn ingevaren
v.v.t.
 1. was ingevaren
 2. was ingevaren
 3. was ingevaren
 4. waren ingevaren
 5. waren ingevaren
 6. waren ingevaren
o.t.t.t.
 1. zal invaren
 2. zult invaren
 3. zal invaren
 4. zullen invaren
 5. zullen invaren
 6. zullen invaren
o.v.t.t.
 1. zou invaren
 2. zou invaren
 3. zou invaren
 4. zouden invaren
 5. zouden invaren
 6. zouden invaren
en verder
 1. vaarde in
 2. vaarde in
 3. vaarde in
 4. vaarden in
 5. vaarden in
 6. vaarden in
diversen
 1. vaar in!
 2. vaart in!
 3. ingevaren
 4. invarend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for invaren:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
sail into binnenvaren; invaren

Wiktionary: invaren

invaren
verb
 1. (ergatief) met een vaartuig een nauw water ingaan

Traducciones relacionadas de inInglés

Traducciones detalladas de in de inglés a neerlandés

in:

in adj.

 1. in
  in; te
 2. in (at)
  in
 3. in (at; upon; on; to; up)
  erop; bij; erbij
 4. in (upon; to; on; )
  aan
 5. in (between)

Translation Matrix for in:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
bij bee; bumbling bee; honeybee
- inch
AdverbTraducciones relacionadasOther Translations
erbij at; in; on; to; up; upon
erop at; in; on; to; up; upon
tussenbeide between; in
- inward; inwards
PrepositionTraducciones relacionadasOther Translations
te to
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
bij at
te at
ten tijde van in; in the time of
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
ten in; in the time of at; at the house of; on; on behalf of; on stage; to; to war
- at home; available; in the year; inside
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
aan at; in; on; onto; to; up; upon
bij at; in; on; to; up; upon
in at; in
te in

Sinónimos de "in":


Definiciones relacionadas de "in":

 1. currently fashionable2
  • the in thing to do2
  • large shoulder pads are in2
 2. directed or bound inward2
  • took the in bus2
  • the in basket2
 3. holding office2
  • the in party2
 4. to or toward the inside of2
  • come in2
  • smash in the door2
 5. a unit of length equal to one twelfth of a foot2

Wiktionary: in

in
adjective
 1. in fashion, popular
  • inin
adverb
 1. still able to play
  • inin
 2. moving to the interior
 3. indoors; at home or the office and available for conversation
en-prep
 1. a state
  • inin
 2. during
 3. by the virtue of
 4. into
  • inin
 5. after a period of time
 6. part, member of
  • inin
 7. pertaining to
  • inin
 8. surrounded by
  • inin
 9. contained by
  • inin
in
preposition
 1. na verloop van

Cross Translation:
FromToVia
in tekenen; ondertekenen; inschrijven; intekenen; plaatsen zeichnen — (transitiv) unterzeichnen
in aan; aangaande; betreffende; bij; met; over; van; in; jegens; om; op; te; tot; voor; binnen; per; naar; tegen enTraductions à trier suivant le sens
in binnenste; binnenlands; intern; inwendig intérieur — Qui est au dedans ; qui est relatif au dedans.

In:


Translation Matrix for In:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
- atomic number 49; indium

Definiciones relacionadas de "In":

 1. a rare soft silvery metallic element; occurs in small quantities in sphalerite2

IN:


Translation Matrix for IN:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
- Hoosier State; Indiana

Definiciones relacionadas de "IN":

 1. a state in midwestern United States2

Traducciones relacionadas de in