Resumen
Neerlandés a inglés:   más información...
  1. employees:


Neerlandés

Traducciones detalladas de employees de neerlandés a inglés

employees:

employees [de ~] sustantivo, plural

  1. de employees (werknemers)
    the employees; the personnel; the staff; the servants; the manpower

Translation Matrix for employees:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
employees employees; werknemers bediening; besturing; personeel; staf
manpower employees; werknemers arbeider; arbeidskracht; arbeidskrachten; bediening; besturing; klerk; mankracht; medewerker; personeelslid; werkkracht; werknemer
personnel employees; werknemers bediening; besturing; personeel; staf
servants employees; werknemers bediening; besturing; bodes; dienaars; dienaressen; dienstboden; dienstbodes; huishoudelijke hulp; huispersoneel; meiden; onderdanen
staff employees; werknemers bediening; besturing; kader; leidinggevend personeel; personeel; staf
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
staff bemannen