Resumen
Neerlandés a español:   más información...
  1. definitief:
  2. Wiktionary:
  3. User Contributed Translations for definitief:
    • definitivamente


Neerlandés

Traducciones detalladas de definitief de neerlandés a español

definitief:


Translation Matrix for definitief:

AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
- uiteindelijk
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
definitivo definitief; onverandelijk; permanent; vastgesteld; vaststaand; voorgoed achterste; definitieve; finaal; laatste; onherstelbaar; onweerlegbaar; reddeloos; vast en zeker
irremediable definitief; onverandelijk; permanent; voorgoed achterste; definitieve; finaal; laatste; onafwendbaar; onherroepelijk; onherstelbaar; onontkoombaar; onvermijdelijk; onweerlegbaar; reddeloos; vast en zeker
irrevocable definitief; permanent; vastgesteld; vaststaand achterste; definitieve; finaal; laatste; onafwendbaar; onherroepelijk; onontkoombaar; onvermijdelijk; onweerlegbaar; vast en zeker
para siempre definitief; onverandelijk; permanent; voorgoed altijd; altoos; eeuwig; immer; voor altijd; voor het leven; voor immer
para siempre jamás definitief; onverandelijk; permanent; voorgoed immer; immermeer
sin remedio definitief; onverandelijk; permanent; voorgoed onherstelbaar; reddeloos

Sinónimos de "definitief":


Antónimos de "definitief":


Definiciones relacionadas de "definitief":

  1. het verandert niet meer, voor altijd1
    • wat is de definitieve uitslag?1

Wiktionary: definitief

definitief
adjective
  1. voorgoed geldig, onherroepelijk

Cross Translation:
FromToVia
definitief último; final final — last; ultimate
definitief último; final ultimate — last or final in a series
definitief definitivo définitif — Qui régler, fixer de manière qu’on n’y devoir plus revenir.