Neerlandés

Traducciones detalladas de kwesties de neerlandés a español

kwesties:


kwestie:

kwestie [de ~ (v)] sustantivo

 1. de kwestie (issue; punt)
  el asunto; el tópico; la materia de discusión; el tema; el objeto de discusión
 2. de kwestie (aangelegenheid; geval; zaak; affaire)
  la cosa; el asunto; la cuestión
 3. de kwestie (geval; zaak)
  el caso; el asunto; la cosa
  • caso [el ~] sustantivo
  • asunto [el ~] sustantivo
  • cosa [la ~] sustantivo
 4. de kwestie (probleem; vraagstuk)
  el problema; el asunto; el tópico; el objeto de discusión; la cuestión; la disputa; la materia de discusión
 5. de kwestie (opgave; vraagstuk; opgaaf; zwaarte; probleem)
  el asunto; la cuestión; el problema
 6. de kwestie (casus; geval)
  el caso; el trato; el tópico; el objeto de discusión; el negocio; la transacción
 7. de kwestie (geschil; ruzie; twist)
  el conflicto; la diferencia; la materia de discusión; la controversia

Translation Matrix for kwestie:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
asunto aangelegenheid; affaire; geval; issue; kwestie; opgaaf; opgave; probleem; punt; vraagstuk; zaak; zwaarte ambacht; chapiter; hoofdstuk; kapittel; kwesties; métier; onderwerp; problematiek; problemen; stiel; subject; thema; thema van een boek; vak
caso casus; geval; kwestie; zaak aanvraag; contract; evenement; gebeurtenis; incident; naamval; taak; winkel; winkelzaak; zaak; zaakje
conflicto geschil; kwestie; ruzie; twist argument; botsing; conflict; debat; disharmonie; dispuut; geschil; gevecht; kamp; meningsverschil; onenigheid; redestrijd; redetwist; ruzie; scheuring; schisma; strijd; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; twistgesprek; verdeeldheid; vete; woordenstrijd; woordenwisseling; worsteling
controversia geschil; kwestie; ruzie; twist argument; controverse; debat; dispuut; geschil; onenigheid; polemiek; redestrijd; redetwist; ruzie; twist; twistgesprek; verschilpunt; woordenstrijd; woordenwisseling
cosa aangelegenheid; affaire; geval; kwestie; zaak artikel; ding; goed; goedje; item; materiaal; object; spul; voorwerp; winkel; winkelzaak; zaak
cuestión aangelegenheid; affaire; geval; kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zaak; zwaarte feit; financiële kwestie; gebeurtenis; geldzaak; incident; interpellatie; kwesties; problematiek; problemen; voorval; vraag
diferencia geschil; kwestie; ruzie; twist geschil; marge; onderscheid; onenigheid; schelen; speelruimte; speling; twist; verschil; verschillen; verschillendheid
disputa kwestie; probleem; vraagstuk argument; debat; discussie; dispuut; drukte; feit; gebakkelei; gebeurtenis; gedachtenverandering; gedachtewisseling; gehakketak; gekibbel; gekif; gekijf; gekrakeel; geruzie; geschil; gesprek; handgemeen; heisa; incident; krakeel; onenigheid; redestrijd; redetwist; ruzie; schermutseling; twist; twistgesprek; voorval; woordenstrijd; woordenwisseling
materia de discusión geschil; issue; kwestie; probleem; punt; ruzie; twist; vraagstuk feit; gebeurtenis; incident; verschilpunt; voorval
negocio casus; geval; kwestie bedrijf; commercie; feit; firma; gebeurtenis; handel; handelsverkeer; incident; kleine onderneming; koophandel; negotie; nering; onderneming; voorval; winkelbedrijf; zaak
objeto de discusión casus; geval; issue; kwestie; probleem; punt; vraagstuk feit; gebeurtenis; incident; voorval
problema kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte complicatie; gelazer; getob; ingewikkeldheid; kwesties; moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem; problematiek; problemen; trammelant
tema issue; kwestie; punt bureaubladthema; geschrevene; onderwerp; subject; tekstboek; thema; thema van een boek
transacción casus; geval; kwestie deal; feit; gebeurtenis; incident; transactie; voorval; zaak
trato casus; geval; kwestie behandeling; bejegening; feit; gebeurtenis; geslachtsgemeenschap; incident; omgang; treatment; verkeer; voorval
tópico casus; geval; issue; kwestie; probleem; punt; vraagstuk cliché; dooddoener; feit; gebeurtenis; gemeenplaats; incident; kwesties; problematiek; problemen; stereotiep beeld; stereotype; voorval
- moeilijkheid; probleem; zaak
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
tópico cliché

Palabras relacionadas con "kwestie":


Sinónimos de "kwestie":


Definiciones relacionadas de "kwestie":

 1. waar het over gaat1
  • ik heb de kwestie met hem besproken1
 2. waar niet meteen een antwoord of een oplossing is1
  • de kwestie is: wie wordt de nieuwe directeur1

Wiktionary: kwestie

kwestie
noun
 1. zaak, geschil, probleem

Cross Translation:
FromToVia
kwestie tema; asunto; tópico; cuestión question — topic under discussion
kwestie pregunta; cuestión questioninterrogation, demande que l’on faire pour s’informer de quelque chose.