Sueco

Traducciones detalladas de avskeda de sueco a español

avskeda:

Conjugaciones de avskeda:

presens
 1. avskedar
 2. avskedar
 3. avskedar
 4. avskedar
 5. avskedar
 6. avskedar
imperfekt
 1. avskedade
 2. avskedade
 3. avskedade
 4. avskedade
 5. avskedade
 6. avskedade
framtid 1
 1. kommer att avskeda
 2. kommer att avskeda
 3. kommer att avskeda
 4. kommer att avskeda
 5. kommer att avskeda
 6. kommer att avskeda
framtid 2
 1. skall avskeda
 2. skall avskeda
 3. skall avskeda
 4. skall avskeda
 5. skall avskeda
 6. skall avskeda
conditional
 1. skulle avskeda
 2. skulle avskeda
 3. skulle avskeda
 4. skulle avskeda
 5. skulle avskeda
 6. skulle avskeda
perfekt particip
 1. har avskedat
 2. har avskedat
 3. har avskedat
 4. har avskedat
 5. har avskedat
 6. har avskedat
imperfekt particip
 1. hade avskedat
 2. hade avskedat
 3. hade avskedat
 4. hade avskedat
 5. hade avskedat
 6. hade avskedat
blandad
 1. avskeda!
 2. avskeda!
 3. avskedad
 4. avskedande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for avskeda:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
despachar leverans
despedir slänga ut; uppsägning
echar kasta bort
enviar skicka
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
arrumbar avskeda; släppa; sparka; säga upp
desechar avskeda; släppa; sparka; säga upp förkasta; kassera; kasta bort; kasta ut; lägga bort; slänga iväg; slänga ut; överge
despachar avskeda; sparka byta bostad; demontera; flytta; gottgöra; hantera; montera ner; ordna passage genom tullen; plocka isär; ställa till rätta; sätta igång; ta isär; återställa
despedir avskeda; entlediga; låta gå; släppa; sparka; säga upp; tvinga att avgå avböja; citera; förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort; neka; refusera; skicka; säga hejdå; sända; ta adjö; upprepa; vinka farväl
destituir avskeda; sparka amputera; avgränsa; avskära; begränsa; bestämma; definiera; fuska; gränsa till; hålla fängslad; inskränka; lura; markera; rama in; skicka; svindla; sända; utstaka
disolver avskeda; sparka klara upp; kringsprida; lösa sig; lösa upp; lösgöra; reda ut; skingra; smälta; splittra; upplösa
echar avskeda; sparka anföra; avleda; avsända; byta bostad; dirigera; donera; flytta; förbanna; förkasta; ge; hiva; hälla; hälla på mera; hälla upp; kassera; kasta; kasta bort; kasta ut; leda; lägga bort; låta avrinna; skicka; skänka; slänga; slänga iväg; slänga ut; slå i; slå upp; stänka; sända; tillåta; tömma; utdriva; utesluta; utstöta; uttappa
echar fuera avskeda; släppa; sparka; säga upp
enseñarle la puerta a una avskeda; släppa; sparka; säga upp
enviar avskeda; sparka avböja; avsända; eftersända; ge upp; hänvisa; kapitulera; neka; refusera; skicka; skicka in; skicka runt; skicka ut; skicka vidare; skicka vidare till; sända; sända vidare; vidarebefordra; vidaresända; överlämna sig
expulsar avskeda; sparka avlägsna; demontera; deportera; förbanna; fördriva; mata ut; montera ner; plocka isär; skicka; sända; ta bort; ta isär; tvångsförvisa; utbana; utdriva; utesluta; utstöta; utvisa
mandar avskeda; sparka anföra; avsända; befalla; belasta; bemäktiga; beordra; beställa; betunga; diktera; eftersända; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förhärska; ge i uppdrag till; ge upp; ha överhanden; hemleverera; härska; kapitulera; kommandera; kommendera; kungöra; leda; majorisera; ordna; påbjuda; råda; skicka; skicka in; skicka vidare till; sända; tvinga; vara rådande; överlämna sig
ser despedido avskeda; släppa; sparka; säga upp

Sinónimos de "avskeda":


Wiktionary: avskeda


Cross Translation:
FromToVia
avskeda echar; despedir dismiss — to discharge
avskeda despedir; echar fire — to terminate the employment of
avskeda despedir; destituir licenciercongédier un employé.
avskeda agradecer remercierrendre grâce, exprimer la gratitude.