Resumen


Inglés

Traducciones detalladas de climb up de inglés a neerlandés

climb up:

to climb up verbo (climbs up, climbed up, climbing up)

 1. to climb up (ascend)
  stijgen; klimmen; omhoogklimmen; omhoog gaan; omhoogstijgen
  • stijgen verbo (stijg, stijgt, steeg, stegen, gestegen)
  • klimmen verbo (klim, klimt, klom, klommen, geklommen)
  • omhoogklimmen verbo (klim omhoog, klimt omhoog, klom omhoog, klommen omhoog, omhooggeklommen)
  • omhoog gaan verbo
  • omhoogstijgen verbo (stijg omhoog, stijgt omhoog, steeg omhoog, stegen omhoog, omhooggestegen)
 2. to climb up (mount; ascend)
  klimmen; omhoogklimmen
  • klimmen verbo (klim, klimt, klom, klommen, geklommen)
  • omhoogklimmen verbo (klim omhoog, klimt omhoog, klom omhoog, klommen omhoog, omhooggeklommen)
 3. to climb up (mount; climb; ascend)
  beklimmen
  • beklimmen verbo (beklim, beklimt, beklom, beklommen, beklommen)
 4. to climb up (climb; ascend)
  klimmen; opklauteren; opklimmen
  • klimmen verbo (klim, klimt, klom, klommen, geklommen)
  • opklauteren verbo (klauter op, klautert op, klauterde op, klauterden op, opgeklauterd)
  • opklimmen verbo (klim op, klimt op, klom op, klommen op, opgeklommen)
 5. to climb up (climb upstairs)

Conjugaciones de climb up:

present
 1. climb up
 2. climb up
 3. climbs up
 4. climb up
 5. climb up
 6. climb up
simple past
 1. climbed up
 2. climbed up
 3. climbed up
 4. climbed up
 5. climbed up
 6. climbed up
present perfect
 1. have climbed up
 2. have climbed up
 3. has climbed up
 4. have climbed up
 5. have climbed up
 6. have climbed up
past continuous
 1. was climbing up
 2. were climbing up
 3. was climbing up
 4. were climbing up
 5. were climbing up
 6. were climbing up
future
 1. shall climb up
 2. will climb up
 3. will climb up
 4. shall climb up
 5. will climb up
 6. will climb up
continuous present
 1. am climbing up
 2. are climbing up
 3. is climbing up
 4. are climbing up
 5. are climbing up
 6. are climbing up
subjunctive
 1. be climbed up
 2. be climbed up
 3. be climbed up
 4. be climbed up
 5. be climbed up
 6. be climbed up
diverse
 1. climb up!
 2. let's climb up!
 3. climbed up
 4. climbing up
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for climb up:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
klimmen ascent; going up; increase; rise; rising; uplift
opklimmen ascent; climb; climbing
stijgen ascent; climb; climbing; going up; increase; rise; rising; uplift
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
beklimmen ascend; climb; climb up; mount
klimmen ascend; climb; climb up; mount
naar boven klimmen climb up; climb upstairs
omhoog gaan ascend; climb up
omhoogklimmen ascend; climb up; mount
omhoogstijgen ascend; climb up come up; grow; rise
opklauteren ascend; climb; climb up
opklimmen ascend; climb; climb up
stijgen ascend; climb up add to; arise; ascend; ascent; come up; expand; extend; go up; grow; increase; rise; take off
- ascend; climb; go up; jump; mount; rise

Sinónimos de "climb up":


Definiciones relacionadas de "climb up":

 1. rise in rank or status1
 2. go upward with gradual or continuous progress1
  • Did you ever climb up the hill behind your house?1
 3. appear to be moving upward, as by means of tendrils1

Wiktionary: climb up

climb up
verb
 1. naar de top van iets, zoals een berg, klimmen

Traducciones relacionadas de climb up