Palabras español más recientes:

vida que qué cachorro negligencia polo mierda gastar gasto gastarse reportar golpetear golpeteo casquivano sacar mal buenísimo recordar piloto pilotos generación ser ir irse siempre unir reconocimiento especialidad espacio espaciar mucho muchos asistir juntar juntarse junto conocer conocerse mejor volar vuelo volarse examinador todo todos Todos incluir éxito crecimiento creído credo trabajar aviación idioma línea inconciliable encarcelamiento vivible importancia único estancado prorrumpir intrínseco factual capacidad Capacidad función desinterés estagnación insistencia texto Texto abordar vulcanizar recauchutar hábil sagaz virtuoso directivo directiva Directiva láser cafetería servicio servicios producto productos extrañar extraño cercano decepción fuerte vislumbrar poderoso impacto false falsía decir fundar prestatario hipervínculo enlace enlazar joder joda esclarecer reducir agua aguar mantener juergón ejercer interconexión formar formarse forma preparado listo unidos acordar acordarse acuerdo narcotizado loable profeta pertinaz belígero concluir cosita cambiar cambio avanzar concordar implementar cuyo cuya observatorio atalaya incontrolable inintencionado castigable deleitarse además defender defenderse mientras dirigir creer problema Problema discretización subproducción impávido implicado desplazar lograr logro cuidadoso descollar comparación muy demasiado diferir observar apreciar MAC Llamar analizar persuadir complementar reconocible manifestar manifestarse manifiesto inequívoco ostensible salida plegable al fundamental instrumentar instrumento aspecto disciplina procesar proceso Proceso derivar perspectiva representar difusión identificar interés pedante compromiso dar archivar archivo producción conferir

Palabras neerlandés más recientes:

gang gangbaar tak knikken gevaarlijk gooien krijgen kruipen schrikken sukade lamsoor initialen hij vrolijk gaan opdat wensen wens denken gedenken ui tarwe erbij vissersvrouw doos winkel winkelen zalmmoot t.h.t. kruik opkalefateren knuffel knuffelen voorvoegsel ontvanger bromfiets omdat jullie mui groente invullen leeftijd blouse groep stoppen stop Stoppen pensioen huisdier hond geneeskunde kooiker voorlopig uitvoeren uitvaren verketteren karaktereigenschap karaktereigenschappen mand koekje bos script bewerken Bewerken acteur acteurs regisseur donker meisje muts bomen bom voetpad oma wolf biefstuk interneringskamp zijn nergens zwieren wennen wenden zeggen schipper schipperen stuurman bestuurder lichtmatroos verschuiven ongewijzigd gember brood munt munten tijm horeca kaart uitbreiden uitgebreid hooi hooien hoi lans doorgang poetsen poets exploitant tot ziens kreukherstellend bedrijf bedrijven Bedrijf boekhouder notaris opleiding salaris kantoor sociaal rechter werkplek advocaat dokter dokteren nagelriem volgnummer donderdag gezond gezondheid broer sjoelbak doei steiger steigeren vader rentenieren rentenier boterham worden popelen voorletter voorletters agiteren toeslag wrak geringschatting bergje commissie maar stout gek helemaal weer weren afweren ooit eens nu nou schaal komen kom doen gedaan horen terwijl overgaan eindelijk uiteindelijk dik kamp kampen tijdens doordat eindpunt zeemleder pagina ram rammen schilderen schilder boomstronk druk drukken afkorting nijptang bliksem bliksemen herstelwerk nog moeten waren hoofdplaats plaat plaatje eruit zien voorschieten scheet schijt schieten