Español

Traducciones detalladas de conversar de español a sueco

conversar:

conversar verbo

 1. conversar (hablar; charlar)
  tala; diskutera; konversera
  • tala verbo (talar, talade, talat)
  • diskutera verbo (diskuterar, diskuterade, diskuterat)
  • konversera verbo (konverserar, konverserade, konverserat)
 2. conversar (echar una parrafada)
  konversera; ha ett långt och trevligt samtal
 3. conversar (hablar; parlar; hacer correr la voz; )
  säga; snacka; prata; konversera; tala om; berätta; tala; sladdra; pladdra
  • säga verbo (säger, sa, sagt)
  • snacka verbo (snackar, snackade, snackat)
  • prata verbo (pratar, pratade, pratat)
  • konversera verbo (konverserar, konverserade, konverserat)
  • tala om verbo (talar om, talade om, talat om)
  • berätta verbo (berättar, berättade, berättat)
  • tala verbo (talar, talade, talat)
  • sladdra verbo
  • pladdra verbo (pladdrar, pladdrade, pladdrat)
 4. conversar (charlar; hablar; parlar)
  prata; tala; snacka; konversera
  • prata verbo (pratar, pratade, pratat)
  • tala verbo (talar, talade, talat)
  • snacka verbo (snackar, snackade, snackat)
  • konversera verbo (konverserar, konverserade, konverserat)
 5. conversar (adular)
  konversera; sticka in ett ord; delta i samtalet; delta i konversationen; göra ett inlägg
  • konversera verbo (konverserar, konverserade, konverserat)
  • sticka in ett ord verbo (sticker in ett ord, stack in ett ord, stuckit in ett ord)
  • delta i samtalet verbo (deltar i samtalet, deltog i samtalet, deltagit i samtalet)
  • delta i konversationen verbo (deltar i konversationen, deltog i konversationen, deltagit i konversationen)
  • göra ett inlägg verbo (gör ett inlägg, gjorde ett inlägg, gjort ett inlägg)

Conjugaciones de conversar:

presente
 1. converso
 2. conversas
 3. conversa
 4. conversamos
 5. conversáis
 6. conversan
imperfecto
 1. conversaba
 2. conversabas
 3. conversaba
 4. conversábamos
 5. conversabais
 6. conversaban
indefinido
 1. conversé
 2. conversaste
 3. conversó
 4. conversamos
 5. conversasteis
 6. conversaron
fut. de ind.
 1. conversaré
 2. conversarás
 3. conversará
 4. conversaremos
 5. conversaréis
 6. conversarán
condic.
 1. conversaría
 2. conversarías
 3. conversaría
 4. conversaríamos
 5. conversaríais
 6. conversarían
pres. de subj.
 1. que converse
 2. que converses
 3. que converse
 4. que conversemos
 5. que converséis
 6. que conversen
imp. de subj.
 1. que conversara
 2. que conversaras
 3. que conversara
 4. que conversáramos
 5. que conversarais
 6. que conversaran
miscelánea
 1. ¡conversa!
 2. ¡conversad!
 3. ¡no converses!
 4. ¡no converséis!
 5. conversado
 6. conversando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for conversar:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
diskutera deliberación; discusión
tala om deliberación; discusión
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
berätta comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear advertir; comunicar; contar; dar informes; exponer; hablar; hacer saber; informar; ir llegando; narrar; parlar
delta i konversationen adular; conversar
delta i samtalet adular; conversar
diskutera charlar; conversar; hablar argumentar; argüir; contradecir; criticar; debatir; deliberar; deliberar sobre; discutir; discutir sobre; disputar; hablar de; hablar sobre; hacer cambiar de opinión; hacer una crítica de; hacer una reseñade; persuadir; rebatir; replicar; seguir discutiendo
göra ett inlägg adular; conversar
ha ett långt och trevligt samtal conversar; echar una parrafada
konversera adular; charlar; comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; echar una parrafada; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear
pladdra comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear cantar; chivar; delatar; farfullar; soltar; soplar; tirar de la manta; traicionar
prata charlar; comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear chacharear; chapurrear; charlar; cotorrear; decir tonterías; echar una parrafada; hablar; hablar por hablar; parlanchinear; parlotear
sladdra comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear chivar; delatar
snacka charlar; comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear chacharear; charlar; cotorrear; decir tonterías; echar un páraffo; echar una paraffada; echar una parrafada; hablar por hablar; parlanchinear; parlotear
sticka in ett ord adular; conversar
säga comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear
tala charlar; comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear charlar; hablar; hablar a
tala om comunicar; contar; conversar; delatar; difundir; hablar; hacer correr la voz; parlanchinear; parlar; parlotear avisar; citar; criticar; debatir; deliberar; deliberar sobre; discutir; discutir sobre; hablar de; hablar sobre; hacer cambiar de opinión; hacer mención; hacer una crítica de; hacer una reseñade; llamar; mencionar; nombrar; notificar; persuadir; relatar

Sinónimos de "conversar":


Wiktionary: conversar


Cross Translation:
FromToVia
conversar konversera converse — to engage in conversation
conversar diskutera discuss — to converse or debate concerning a particular topic
conversar prata; tala; snacka talk — to communicate by speech
conversar konversera converseren — een geprek voeren
conversar konversera konversieren — veraltend|: Konversation machen, plaudern
conversar konversera parlieren — sich unterhalten, Konversation führen
conversar tala reden — etwas sagen, Sprache von sich geben