Neerlandés

Traducciones detalladas de mager de neerlandés a alemán

mager:

mager adj.

 1. mager (pover; schraal; karig; berooid)
 2. mager (geen vet op de botten hebbende; dun; schraal; iel; schriel)
 3. mager (spichtig; tenger; sprieterig)
 4. mager (pover; schraal; schamel; armzalig; karig)
 5. mager (dun van gestalte; rank)
 6. mager (spichtig; lang en dun)
 7. mager (vetarm; halfvet; laagcalorisch)

Translation Matrix for mager:

AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
ungültig armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal niet geldig; nietig; ongeldig
- dun
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
armselig berooid; karig; mager; pover; schraal arm; armelijk; armoedig; armzalig; bar; deerniswekkend; ellendig; erbarmelijk; erg; flodderig; haveloos; inferieur; luizig; luttel; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; onooglijk; onvolgroeid; pover; rampzalig; schamel; schooierig; sjofel; sjofeltjes; slecht; tweederangs; verlopen; weinig; zwak
dünn armzalig; dun; geen vet op de botten hebbende; iel; karig; mager; pover; schamel; schraal; schriel; spichtig; sprieterig; tenger dun; fijn; fijngebouwd; ijl; krukkig; onbeholpen; onhandig; rank; schutterig; slank; slap; slungelig; stumperig; stuntelig; subtiel; sukkelig; tenger; van geringe dichtheid; waterachtig; waterig
dürftig armzalig; berooid; dun; geen vet op de botten hebbende; iel; karig; mager; pover; schamel; schraal; schriel arm; armelijk; armoedig; banaal; bekaaid; er bekaaid afkomen; gammel; gemeen; grof; in geringe mate; inferieur; klein; krakkemikkig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; luttel; minderwaardig; niet hoog; ondermaats; ondeugdelijk; onedel; onvolgroeid; plat; platvloers; pover; schamel; schunnig; slecht; triviaal; tweederangs; vunzig; wankel; weinig; zwak
empfindlich armzalig; berooid; karig; mager; pover; schamel; schraal aangebrand; angstig voor pijn; breekbaar; broos; delicaat; fijn; fijngevoelig; fragiel; frèle; gammel; gevoelig; humeurig; iel; kies; kleinzerig; korzelig; krakkemikkig; kwetsbaar; lichtgeraakt; met veel tact; nijpend; sensitief; slap; smartelijk; tactvol; teder; teer; teergevoelig; teerhartig; tenger; vatbaar; wankel; weekhartig; zwak
eng armzalig; berooid; karig; mager; pover; schamel; schraal bekrompen; benepen; dichtbij; eng; in de buurt; kleingeestig; kleinzielig; krap; met grote juistheid; met weinig ruimte; nabij; nabijgelegen; nauw; nauwgezet; smal; smalletjes; van geringe breedte; vlakbij
fein armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal aangenaam; aardig; behaaglijk; bijzonder aangenaam; breekbaar; broos; chic; cru; decoratief; delicaat; dun; eerlijk; elegant; esthetisch; fijn; fijngebouwd; fijngevoelig; fragiel; frèle; gammel; geraffineerd; gracieus; iel; ijl; krakkemikkig; kwetsbaar; leuk; lief; modieuze verfijning; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openlijk; oprecht; plezant; plezierig; prettig; rank; rechtschapen; rechttoe rechtaan; sierlijk; slank; slank en smal; slap; smaakvol; stijlvol; subtiel; sympathiek; teder; teer; tenger; van geringe dichtheid; verfijnd; wankel; zwak
fettarm halfvet; laagcalorisch; mager; vetarm
flau armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal breekbaar; broos; dof; flauw; flets; fragiel; gammel; grauwkleurig; grijs; krakkemikkig; krukkig; kwetsbaar; laf; lijzig; log; loom; mat; mistig; nevelachtig; niet helder; onbeholpen; onduidelijk; onhandig; onhelder; schutterig; slungelig; smakeloos; stumperig; stuntelig; sukkelig; teer; vaag; vagelijk; wankel; wazig; zonder smaak; zonder zout; zouteloos; zoutloos; zwak
gebrechlich armzalig; dun; geen vet op de botten hebbende; iel; karig; mager; pover; schamel; schraal; schriel arm; bleekjes; breekbaar; broos; fragiel; gammel; inferieur; krakkemikkig; krukkig; kwetsbaar; minderwaardig; onbeholpen; ondermaats; ondeugdelijk; onhandig; pips; schutterig; slap; slapjes; slecht; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; teer; tweederangs; wankel; wee; ziekelijk; zwak
gedrungen armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal ineengedrongen
gering armzalig; berooid; karig; mager; pover; schamel; schraal amper; armelijk; armoedig; bekrompen; benepen; bijna geen; gemeen; gering; haast geen; in geringe mate; karig; klein; kleingeestig; kleinzielig; krap; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; licht; lichtwegend; luttel; marginaal; miniem; minimaal; minste; nauwelijks; niet hoog; niet overvloedig; onedel; ternauwernood; weinig
geringfügig armzalig; berooid; karig; mager; pover; schamel; schraal gering; luttel; miniem; minimaal; minitueus; minste; minuscuul; weinig; zeer klein
grundlos armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal bodemloos; gammel; krakkemikkig; los; onbillijk; ongefundeerd; ongegrond; ongemotiveerd; onrechtvaardig; onredelijk; onvast; rank; unfair; wankel; wankelbaar; wankelend; zonder basis; zonder grond; zonder reden; zwak
hager armzalig; berooid; dun; geen vet op de botten hebbende; iel; karig; lang en dun; mager; pover; schamel; schraal; schriel; spichtig; sprieterig; tenger benig; dun; ijl; lang en dun; piekerig; spinachtig; sprietig; van geringe dichtheid
halbfett halfvet; laagcalorisch; mager; vetarm
handlich armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal behendig; bekwaam; briljant; eenvoudig te bedienen; gemakkelijk te hanteren; handelbaar; handig; handzaam; hanteerbaar; ingenieus; knap; kundig; kunstig; makkelijk in het gebruik; vaardig; vindingrijk
hilflos armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal bleekjes; breekbaar; broos; delicaat; fijn; fijngevoelig; fragiel; frèle; gebrekkig; hulpeloos; iel; knullig; krukkig; kwetsbaar; onbeholpen; onhandig; pips; schutterig; slap; slapjes; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; teder; teer; tenger; wee; weerloos; ziekelijk; zwak
hinfällig armzalig; berooid; karig; mager; pover; schamel; schraal aftands; arm; armetierig; bleekjes; breekbaar; broos; fragiel; gammel; inferieur; krakkemikkig; krakkemikkige; krukkig; kwetsbaar; kwijnend; minderwaardig; onbeholpen; ondermaats; ondeugdelijk; onhandig; onooglijk; pips; schutterig; slap; slapjes; slecht; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; teer; tweederangs; verlopen; wankel; wee; wrak; ziekelijk; zwak
hohl armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal concaaf; dof; flets; hol; holrond; inhoudsloos; leeg; mat; niet helder; nietszeggend
karg armzalig; berooid; dun; geen vet op de botten hebbende; iel; karig; mager; pover; schamel; schraal; schriel arm; dor; droog; inferieur; luttel; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; onvolgroeid; schraal; schriel; slecht; tweederangs; verdord; weinig; zwak
klein armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal bekrompen; benepen; gering; hokkerig; klein; kleingeestig; kleinzielig; luttel; miniem; minimaal; minste; ondermaats; petieterig; van geringe afmeting; weinig
kläglich armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal deerlijk; deplorabel; ellendig; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagelijk; klagend; klagerig; lamenterend; meelijwekkend; miserabel; weeklagend
knapp armzalig; berooid; karig; mager; pover; schamel; schraal bekrompen; benepen; bondig; dichtbij; droog; eng; in de buurt; karig; klein; kleingeestig; kleinzielig; krap; krap bij kas; met weinig ruimte; nabij; nabijgelegen; nauw; nauwsluitend; niet overvloedig; ondermaats; ragfijn; schraal; schriel; smal; smalletjes; strak; summier; van geringe afmeting; van geringe breedte; vlakbij
kränklich armzalig; dun; geen vet op de botten hebbende; iel; karig; mager; pover; schamel; schraal; schriel bleekjes; breekbaar; broos; fragiel; gammel; krakkemikkig; krukkig; kwetsbaar; menstruerend; onbeholpen; ongesteld; ongezond; onhandig; pips; schutterig; slap; slapjes; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelend; sukkelig; teer; wankel; wee; ziekelijk; ziekjes; zwak
kärglich armzalig; dun; geen vet op de botten hebbende; iel; karig; mager; pover; schamel; schraal; schriel arm; dor; droog; inferieur; luttel; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; onvolgroeid; schraal; schriel; slecht; tweederangs; weinig; zwak
mager armzalig; dun; geen vet op de botten hebbende; halfvet; iel; karig; laagcalorisch; mager; pover; schamel; schraal; schriel; vetarm droog; luttel; schraal; schriel; weinig
miserabel armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal akelig; bedonderd; belabberd; belazerd; beroerd; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; lamlendig; meelijwekkend; miserabel; naar
nichtig armzalig; dun; geen vet op de botten hebbende; iel; karig; mager; pover; schamel; schraal; schriel miniem; minitueus; nietig; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeldig; ongeopend
rank dun van gestalte; mager; rank dun; fijn; fijngebouwd; lichtgebouwd; los; onvast; rank; slank; tenger; wankel; wankelbaar; wankelend
schadhaft armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal aan stukken; beschadigd; defect; gebarsten; gebroken; gehavend; geschonden; in stukken; kapot; onklaar; stuk
schlaff armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal bleekjes; doezelig; dof; dood; flets; futloos; gammel; geesteloos; krachteloos; krakkemikkig; krukkig; lamlendig; levenloos; lusteloos; mat; niet bezield; niet helder; onbeholpen; onbezield; onhandig; pips; schutterig; slap; slapjes; slungelig; soezerig; stumperig; stuntelig; suf; sukkelig; wankel; wee; ziekelijk; zwak
schlank dun van gestalte; mager; rank; spichtig; sprieterig; tenger dun; fijn; fijngebouwd; lichtgebouwd; los; onvast; rank; rijzig; slank; tenger; wankel; wankelbaar; wankelend
schlapp armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal bleekjes; dof; energieloos; flauw; flets; futloos; gammel; krachteloos; krakkemikkig; krukkig; kwabbig; lamlendig; landerig; lijzig; lillend; log; loom; lusteloos; mat; niet helder; onbeholpen; onhandig; pips; schutterig; slap; slapjes; slungelig; smakeloos; stumperig; stuntelig; sukkelig; wankel; wee; ziekelijk; zonder smaak; zwak
schlecht armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal akelig; bedorven; bekaaid; beroerd; bijkomstig; ellendig; er bekaaid afkomen; gammel; gebrekkig; gemeen; inferieur; krakkemikkig; kwaadwillig; luguber; macaber; met slechte intentie; min; misplaatst; misselijk; naar; ondergeschikt; onderhorig; onderworpen; ondeugdelijk; onpasselijk; onwel; ploertig; pover; rot; rottig; schamel; slecht; spookachtig; vals; vergaan; verrot; wankel; zwak
schmächtig armzalig; berooid; dun; dun van gestalte; geen vet op de botten hebbende; iel; karig; lang en dun; mager; pover; rank; schamel; schraal; schriel; spichtig broodmager; dun; fijn; fijngebouwd; ijl; lang en dun; los; onvast; piekerig; rank

Palabras relacionadas con "mager":


Sinónimos de "mager":


Antónimos de "mager":


Definiciones relacionadas de "mager":

 1. met een kleine breedte of omvang1
  • dat kind is erg mager1
 2. met weinig vet1
  • verkoopt u magere melk?1

Wiktionary: mager

mager
adjective
 1. zeer dun met weinig vet
mager
adjective
 1. wenig, knapp, unzureichend
 2. arm an Fett
 3. wenig ertragreich
 4. dünn, dürr
 5. wenig ausmachend, von geringem Ausmaß

Cross Translation:
FromToVia
mager schlank; dürr; mager lean — being slim and muscular
mager mager lean — of meat, having little fat
mager mager meager — poor, deficient or inferior
mager mager meager — lean
mager spärlich; dünn sparse — not dense; meager
mager mager pauvre — Qui dénote la pauvreté.Alemán

Traducciones detalladas de mager de alemán a neerlandés

mager:


Translation Matrix for mager:

AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
armzalig dünn; dürftig; empfindlich; eng; fein; flau; gebrechlich; gedrungen; gering; geringfügig; grundlos; hager; handlich; hilflos; hinfällig; hohl; karg; klein; kläglich; knapp; kränklich; kärglich; mager; miserabel; nichtig; schadhaft; schlaff; schlapp; schlecht; schmächtig; schwach; schwächlich; schäbig; schütter; sehrklein; sparsam; spärlich; ungültig; unscheinbar; vergänglich; winzig; zerbrechlich; öde armselig; lumpig
droog dürr; karg; knapp; kärglich; mager; trocken dürr; fruchtlos; karg; trocken; unfruchtbar; vertrocknet; welk; öde
dun dünn; dürftig; gebrechlich; hager; karg; kränklich; kärglich; mager; nichtig; schmächtig dünn; fein; gläsern; grazil; hager; leichtgebaut; rank; schlank; schmächtig; schwach; schütter; zart; zerbrechlich; zierlich; zierlich gebaut
halfvet fettarm; halbfett; mager
iel dünn; dürftig; gebrechlich; hager; karg; kränklich; kärglich; mager; nichtig; schmächtig delikat; empfindlich; empfindsam; fein; heikel; hilflos; liebend; sanft; sanftmütig; schwächlich; zart; zärtlich
karig dünn; dürftig; empfindlich; eng; fein; flau; gebrechlich; gedrungen; gering; geringfügig; grundlos; hager; handlich; hilflos; hinfällig; hohl; karg; klein; kläglich; knapp; kränklich; kärglich; mager; miserabel; nichtig; schadhaft; schlaff; schlapp; schlecht; schmächtig; schwach; schwächlich; schäbig; schütter; sehrklein; sparsam; spärlich; ungültig; unscheinbar; vergänglich; winzig; zerbrechlich; öde armselig; dürftig; empfindlich; eng; gering; geringfügig; hager; hinfällig; karg; knapp; nicht im überfluss; schmächtig; schäbig; winzig; ärmlich
laagcalorisch fettarm; halbfett; mager
luttel armselig; dürftig; einige; karg; kärglich; mager; sparsam; spärlich; wenig; ärmlich gering; geringfügig; klein; minimal
mager dünn; dürftig; empfindlich; eng; fein; fettarm; flau; gebrechlich; gedrungen; gering; geringfügig; grundlos; hager; halbfett; handlich; hilflos; hinfällig; hohl; karg; klein; kläglich; knapp; kränklich; kärglich; mager; miserabel; nichtig; schadhaft; schlaff; schlapp; schlecht; schmächtig; schwach; schwächlich; schäbig; schütter; sehrklein; sparsam; spärlich; ungültig; unscheinbar; vergänglich; winzig; zerbrechlich; öde armselig; dünn; dürftig; empfindlich; eng; gering; geringfügig; hager; hinfällig; karg; knapp; rank; schlank; schmächtig; schäbig; spindeldürr; winzig; ärmlich
pover dünn; dürftig; empfindlich; eng; fein; flau; gebrechlich; gedrungen; gering; geringfügig; grundlos; hager; handlich; hilflos; hinfällig; hohl; karg; klein; kläglich; knapp; kränklich; kärglich; mager; miserabel; nichtig; schadhaft; schlaff; schlapp; schlecht; schmächtig; schwach; schwächlich; schäbig; schütter; sehrklein; sparsam; spärlich; ungültig; unscheinbar; vergänglich; winzig; zerbrechlich; öde arm; armselig; armutig; dürftig; elend; empfindlich; eng; gering; geringfügig; hager; hinfällig; karg; knapp; lumpig; mittellos; schlecht; schlottrig; schmächtig; schäbig; unansehnlich; verlottert; verludert; winzig; zerlumpt; ärmlich
schamel dünn; dürftig; empfindlich; eng; fein; flau; gebrechlich; gedrungen; gering; geringfügig; grundlos; hager; handlich; hilflos; hinfällig; hohl; karg; klein; kläglich; knapp; kränklich; kärglich; mager; miserabel; nichtig; schadhaft; schlaff; schlapp; schlecht; schmächtig; schwach; schwächlich; schäbig; schütter; sehrklein; sparsam; spärlich; ungültig; unscheinbar; vergänglich; winzig; zerbrechlich; öde armselig; armutig; dürftig; elend; mittellos; schlecht; schlottrig; schäbig; unansehnlich; verlottert; verludert; zerlumpt; ärmlich
schraal dünn; dürftig; dürr; empfindlich; eng; fein; flau; gebrechlich; gedrungen; gering; geringfügig; grundlos; hager; handlich; hilflos; hinfällig; hohl; karg; klein; kläglich; knapp; kränklich; kärglich; mager; miserabel; nichtig; schadhaft; schlaff; schlapp; schlecht; schmächtig; schwach; schwächlich; schäbig; schütter; sehrklein; sparsam; spärlich; trocken; ungültig; unscheinbar; vergänglich; winzig; zerbrechlich; öde anspruchslos; armselig; dürftig; dürr; einfach; empfindlich; eng; gering; geringfügig; hager; hinfällig; karg; knapp; kärglich; schal; schlicht; schmächtig; schofel; schäbig; trocken; unfruchtbar; winzig; ärmlich; öde
schriel dünn; dürftig; dürr; gebrechlich; hager; karg; knapp; kränklich; kärglich; mager; nichtig; schmächtig; trocken
vetarm fettarm; halbfett; mager
weinig armselig; dürftig; einige; karg; kärglich; mager; sparsam; spärlich; wenig; ärmlich ein wenig; gering; geringfügig; klein; minimal; wenig
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
geen vet op de botten hebbende dünn; dürftig; gebrechlich; hager; karg; kränklich; kärglich; mager; nichtig; schmächtig

Sinónimos de "mager":


Wiktionary: mager

mager
adjective
 1. arm an Fett
 2. wenig ertragreich
 3. dünn, dürr
mager
adjective
 1. zeer dun met weinig vet

Cross Translation:
FromToVia
mager tenger; mager lean — being slim and muscular
mager mager lean — of meat, having little fat
mager mager meager — lean
mager schamel; mager meager — poor, deficient or inferior
mager magertjes maigret — (familier, fr) Un peu trop maigre, chétif, maigrichon.
mager mager pauvre — Qui dénote la pauvreté.