Neerlandés

Traducciones detalladas de bewering de neerlandés a español

bewering:

bewering [de ~ (v)] sustantivo

 1. de bewering (stelling)
  la proposición; la tesis; la aserción; la afirmación; el aserto; la teoría; el teorema; la aseveración
 2. de bewering (mededeling; toelichting; statement; )
  la notificación; la información; el anuncio; el informe; la noticia; la comunicación; la mención
 3. de bewering (stellingname; houding; standpuntbepaling; )
  la posición; la actitud; la toma de posición

Translation Matrix for bewering:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
actitud bewering; houding; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema geesteshouding; gezindheid; overtuiging; vaststaande mening
afirmación bewering; stelling aanneming; affirmatie; bevestiging; confirmatie; het uitspreken; uiting; uitspraak
anuncio aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondiging; advertentie; adverteren; afkondiging; annonce; annonceren; annoncering; bekendmaking; bericht; commercial; convocatie; decreet; het uitspreken; kennisgeving; mededeling; melding; memorandum; proclamatie; uitspraak; uitvaardiging; verkondiging; verwittiging
aserción bewering; stelling beweren
aserto bewering; stelling beweren
aseveración bewering; stelling aanneming; confirmatie; het uitspreken; uitspraak
comunicación aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aaneenkoppeling; aaneensluiting; aankondiging; aansluiting; band; bekendmaking; bereikbaarheid; bericht; boodschap; communicatie; connectie; contact; convocatie; gewag; het uitspreken; informatie; kennisgeving; koppeling; liaison; link; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; publicatie; publikatie; relaas; relatie; ruchtbaarheid; samenhang; tijding; uitgave; uitgifte; uiting; uitspraak; verband; verbinding; vermelding; verwittiging
información aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondigen; aankondiging; aanwijzing; bekendmaken; bekendmaking; bericht; berichtgeving; boodschap; convocatie; gewag; het uitspreken; info; informatie; informeren; inlichting; kennisgeving; kennisoverdracht; mededeling; mededelingen; melden; melding; opgave; relaas; tijding; tip; uitspraak; vermelding; verslaggeving; verwittiging; vingerwenk; vingerwijzing; voorlichting; wenk
informe aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; blad; convocatie; het uitspreken; informatie; journaal; kennisgeving; kennisoverdracht; maandblad; magazine; mededeling; melding; navraag; nieuws; opstel; periodiek; proclamatie; rapport; referaat; referentie; scriptie; tijdschrift; tijdspiegel; uitspraak; verkondiging; verslag; verwijzing; verwittiging; weekblad
mención aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondiging; bericht; het uitspreken; melding; ruchtbaarheid; toespeling; uiting; uitspraak; verwijzing
noticia aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; convocatie; gewag; het uitspreken; journaal; kennisgeving; mededeling; melding; nieuws; opgave; proclamatie; relaas; tijding; uitspraak; verkondiging; vermelding; verwittiging
notificación aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; bericht; boodschap; claim; convocatie; decreet; gewag; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; relaas; tijding; toelichting; uiteenzetting; uitgave; uitgifte; uitleg; uitspraak; uitvaardiging; verduidelijking; verklaring; vermelding; verwittiging
posición bewering; houding; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema beschouwing; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; inzicht; ligging; locatie; oogpunt; perspectief; plaats; plek; positie; stand van het lichaam; standpunt; visie; zienswijs
proposición bewering; stelling bod; koopje; motie; propositie; speciale aanbieding; suggestie; voorstel; voorstel doen
teorema bewering; stelling aanname; stelling; these; thesis
teoría bewering; stelling aanname; hypothese; onderstelling; stelling; theorie; these; thesis; veronderstelling
tesis bewering; stelling aanname; proefschrift; stelling; stellingen; these; theses; thesis; verhandeling; werkstuk
toma de posición bewering; houding; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema beschouwing; gezindheid; inzicht; overtuiging; vaststaande mening; visie
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
informe ongevormd; vormloos

Palabras relacionadas con "bewering":

 • beweringen

Wiktionary: bewering

bewering
noun
 1. een stellige verklaring dat iets zo is, vaak zonder het geven van de redenen waarom

Cross Translation:
FromToVia
bewering aserto These — eine noch nicht bewiesene Behauptung