Resumen
Neerlandés a francés:   más información...
  1. equivalent:
  2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de equivalent de neerlandés a francés

equivalent:

equivalent [het ~] sustantivo

  1. het equivalent (omschrijving)
    la description; l'équivalent; le signalement

Translation Matrix for equivalent:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
description equivalent; omschrijving beschrijving; descriptie; index; karakterisering; kenschets; koersindex; levendige beschrijving; nadere beschrijving; omschrijving; schildering; signalement; typering; uitbeelding
signalement equivalent; omschrijving signalement
équivalent equivalent; omschrijving tegenwaarde; vergoedingswaarde
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
équivalent eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkwaardig; hetzelfde; identiek; net zo

Palabras relacionadas con "equivalent":

  • equivalenten

Wiktionary: equivalent

equivalent
noun
  1. iets gelijkwaardigs
equivalent
noun
  1. Chose équivalente.

Cross Translation:
FromToVia
equivalent équivalent tantamount — Equivalent in meaning or effect