Resumen
Neerlandés a francés:   más información...
  1. officieel:
  2. Wiktionary:


Neerlandés

Traducciones detalladas de officieel de neerlandés a francés

officieel:

officieel adj.

  1. officieel (ambtelijk; formeel)

Translation Matrix for officieel:

AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
- formeel
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
administratif ambtelijk; formeel; officieel
formel ambtelijk; formeel; officieel absoluut; bindend; dwingend; klemmend; krachtig; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; onvoorwaardelijk; pertinent; streng; strikt; stringent; ten enenmale; uitdrukkelijk; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; vormelijk; zeker
officiel ambtelijk; formeel; officieel vormelijk

Sinónimos de "officieel":


Definiciones relacionadas de "officieel":

  1. zoals het eigenlijk hoort1
    • hij gedraagt zich altijd erg officieel1
  2. goedgekeurd door wie bevoegd is1
    • hier volgt een officiële mededeling van de directie1

Wiktionary: officieel

officieel
adjective
  1. erkend door bevoegd gezag

Cross Translation:
FromToVia
officieel officiel official — relating to an office; especially, to a subordinate executive officer or attendant
officieel officiellement officially — in an official manner

Traducciones relacionadas de officieel