Neerlandés

Traducciones detalladas de problemen de neerlandés a francés

problemen:

problemen [de ~] sustantivo, plural

 1. de problemen (sores; moeilijkheden; zorgen)
  le problèmes; le soucis; la difficultés; l'embêtements; l'embarras; l'ennuis; le malheurs; le désagréments; la misère; le manques; l'emmerdements
 2. de problemen (problematiek; kwesties)
  la problématique; la question; le cas
 3. de problemen (narigheden)
  l'ennuis; le désagréments

Translation Matrix for problemen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
cas kwesties; problematiek; problemen aangelegenheid; affaire; casus; deining; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; incident; invalshoek; issue; kwestie; naamval; oogpunt; ophef; perspectief; probleem; punt; standpunt; vraagstuk; zaak; zaakje; zienswijs
difficultés moeilijkheden; problemen; sores; zorgen ellende; fouten; gebreken; malheur; mankementen; moeilijkheden; ongeluk; ongemakken; onheil; onspoed; pech; ramp; rampspoed; tegenslag; tegenspoed; terugslagen
désagréments moeilijkheden; narigheden; problemen; sores; zorgen fouten; gebreken; mankementen; onbehaaglijkheden; ongemakken; ongerieven; ontevredenheden
embarras moeilijkheden; problemen; sores; zorgen bedeesdheid; beschaamdheid; drukte; ergernis; gedoe; gegeneerdheid; geslotenheid; gêne; hinder; moeilijkheid; narigheid; obstructie; omhaal; ongemak; ongerief; overlast; penarie; probleem; rompslomp; schaamte; schaamtegevoel; schroom; schuwheid; timiditeit; veel gedoe; verlegenheid; verstopping in het lichaam
embêtements moeilijkheden; problemen; sores; zorgen gedram; gemekker; gezanik; gezeur
emmerdements moeilijkheden; problemen; sores; zorgen gelazer; narigheid; trammelant
ennuis moeilijkheden; narigheden; problemen; sores; zorgen conditie; ellende; gedram; gelazer; getob; gezanik; gezeur; malheur; moeilijkheden; narigheid; ongeluk; ongemakken; ongerieven; onheil; onspoed; pech; ramp; rampspoed; rompslomp; staat; tegenslag; tegenspoed; terugslagen; toestand; trammelant; veel gedoe
malheurs moeilijkheden; problemen; sores; zorgen
manques moeilijkheden; problemen; sores; zorgen defecten; fouten; gebreken; handicaps; mankementen; ongemakken
misère moeilijkheden; problemen; sores; zorgen armoede; armzaligheid; behoeftigheid; ellende; gebrek; gebrekkige toestand; gemis; hulpbehoevendheid; ielheid; karigheid; kommer; krapte; kwel; magerheid; malheur; misère; moeilijkheden; nood; noodwendigheid; ongeluk; onheil; onspoed; pech; poverheid; ramp; rampspoed; schaarsheid; schaarste; schamelheid; schraalheid; tegenslag; tegenslagen; tegenspoed; tekort; terugslagen; treurigheid
problèmes moeilijkheden; problemen; sores; zorgen
problématique kwesties; problematiek; problemen probleemstelling; stelling; vraagstelling
question kwesties; problematiek; problemen aangelegenheid; affaire; casus; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; ingewikkeldheid; interpellatie; invalshoek; issue; kwestie; moeilijkheid; oogpunt; opgaaf; opgave; perspectief; probleem; probleemstelling; punt; standpunt; stelling; verhandeling; vraag; vraagstelling; vraagstuk; werkstuk; zaak; zienswijs; zwaarte
soucis moeilijkheden; problemen; sores; zorgen bekommernis; beslommering; bezorgdheid; gepeins; gepieker; geprakkizeer; getob; kommer; ongerustheid; verontrusting; zorg
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
problématique kritisch; met veel moeilijkheden gepaard gaan; moeilijk; problematisch

Palabras relacionadas con "problemen":


Wiktionary: problemen


Cross Translation:
FromToVia
problemen histoires; emmerdes; embrouilles; pagaille; bordel; problèmes; sale histoire; salades; bourbier; micmac; bousbir; binz; panade tsuris — problems or troubles

probleem:

probleem [het ~] sustantivo

 1. het probleem (complicatie)
  le problème; la complication
 2. het probleem (hersenbreker; puzzel)
  le puzzle; le casse-tête; l'énigme; le mots croisés; le mystère
 3. het probleem (kwestie; vraagstuk)
  le problème; la question; le cas
 4. het probleem (moeilijkheid; narigheid; penarie)
  la difficulté; l'ennui; l'inconvénient; l'embarras; le pétrin; la peine; le désagrément
 5. het probleem (moeilijkheid; ingewikkeldheid)
  la difficulté; le problème; la tâche; le devoir; la question
 6. het probleem (opgave; vraagstuk; opgaaf; kwestie; zwaarte)
  la tâche; le dilemme; la tâche scolaire; le problème; la question

Translation Matrix for probleem:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
cas kwestie; probleem; vraagstuk aangelegenheid; affaire; casus; deining; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; incident; invalshoek; issue; kwestie; kwesties; naamval; oogpunt; ophef; perspectief; problematiek; problemen; punt; standpunt; zaak; zaakje; zienswijs
casse-tête hersenbreker; probleem; puzzel hoofdbrekens; knots; knuppel; ploertendoder
complication complicatie; probleem bemoeilijking; hinder
devoir ingewikkeldheid; moeilijkheid; probleem moeten; plicht; schrijfwerk; verhandeling; werkstuk
difficulté ingewikkeldheid; moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem gelazer; knik; lastigheid; narigheid; strubbeling; trammelant
dilemme kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte dilemma
désagrément moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem hinder; kwaal; last; moeite; ongemak; ongerief; overlast; slepende ziekte; soesa; stoornis
embarras moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem bedeesdheid; beschaamdheid; drukte; ergernis; gedoe; gegeneerdheid; geslotenheid; gêne; hinder; moeilijkheden; obstructie; omhaal; ongemak; ongerief; overlast; problemen; rompslomp; schaamte; schaamtegevoel; schroom; schuwheid; sores; timiditeit; veel gedoe; verlegenheid; verstopping in het lichaam; zorgen
ennui moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem droefenis; ergernis; grauwheid; hinder; kleurloosheid; leed; overlast; smart; somberheid; treurnis; verdriet; verveling
inconvénient moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem debacle; ergernis; hinder; keerzijde; kwaal; onaangename zijde; ondergang; overlast; schaduwzijde; slepende ziekte; stoornis; teloorgang; tenondergang; val
mots croisés hersenbreker; probleem; puzzel kruiswoordraadsel
mystère hersenbreker; probleem; puzzel geheim; geheimzinnigheid; heimelijkheid; mirakel; mysterie; raadsel; raadselachtigheid; stiekemheid; verborgenheid; wonder
peine moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem bekommernis; bezorgdheid; bezwaar; boete; celstraf; chagrijn; droefheid; ergernis; gevangenisstraf; grief; hechtenis; het klagen; inspanning; klacht; kommer; last; leed; moeite; ongerustheid; pijn; smart; soesa; straf; verdriet; verontrusting; zorg
problème complicatie; ingewikkeldheid; kwestie; moeilijkheid; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte aangelegenheid; affaire; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; interpellatie; invalshoek; issue; kwestie; oogpunt; perspectief; probleemgeval; probleemstelling; punt; standpunt; stelling; verhandeling; vraag; vraagstelling; werkstuk; zaak; zienswijs
puzzle hersenbreker; probleem; puzzel legpuzzel; raadsel
pétrin moeilijkheid; narigheid; penarie; probleem
question ingewikkeldheid; kwestie; moeilijkheid; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte aangelegenheid; affaire; casus; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; interpellatie; invalshoek; issue; kwestie; kwesties; oogpunt; perspectief; probleemstelling; problematiek; problemen; punt; standpunt; stelling; verhandeling; vraag; vraagstelling; werkstuk; zaak; zienswijs
tâche ingewikkeldheid; kwestie; moeilijkheid; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte aanvraag; arbeid; contract; job; karwei; karweitje; klusje; taak; verhandeling; werkstuk
tâche scolaire kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zwaarte
énigme hersenbreker; probleem; puzzel probleemstelling; raadsel; stelling; vraagstelling
- kwestie; moeilijkheid
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
devoir believen; dienen; moeten; schuldig zijn; verplicht zijn; willen
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
casse-tête hoofdbrekend
inconvénient nadelig; ongunstig; onvoordelig

Palabras relacionadas con "probleem":


Sinónimos de "probleem":


Definiciones relacionadas de "probleem":

 1. waar niet meteen een antwoord of een oplossing is1
  • het probleem is: we hebben geen koffie in huis1

Wiktionary: probleem

probleem
noun
 1. iets dat schade teweegbrengt of de voortgang van iets anders in de weg staat
probleem
Cross Translation:
FromToVia
probleem erreur; accident mishap — An accident, mistake, or problem
probleem problème problem — difficulty
probleem problème problem — schoolwork exercise
probleem problème Problem — eine schwierige, noch ungelöste Aufgabe

Traducciones relacionadas de problemen