Resumen


Sueco

Traducciones detalladas de träna de sueco a inglés

träna:

träna verbo (tränar, tränade, tränat)

 1. träna (öva)
  to exercise; to practice; to train; to tutor; to practise
  • exercise verbo (exercises, exercised, exercising)
  • practice verbo, americano (practices, practiced, practicing)
  • train verbo (trains, trained, training)
  • tutor verbo (tutors, tutored, tutoring)
  • practise verbo, británico (practises, practised, practising)
 2. träna (öva)
  to practise; to train; to lead up; to practice
  • practise verbo, británico (practises, practised, practising)
  • train verbo (trains, trained, training)
  • lead up verbo (leads up, led up, leading up)
  • practice verbo, americano (practices, practiced, practicing)
  to tutor
  – be a tutor to someone; give individual instruction 1
  • tutor verbo (tutors, tutored, tutoring)
   • She tutored me in Spanish1
 3. träna (lära; utbilda; uppöva)
  to train; to break in
  • train verbo (trains, trained, training)
  • break in verbo (breaks in, broke in, breaking in)
 4. träna (undervisa; lära ut; bibringa)
  to teach; to instruct; to prepare
  • teach verbo (teaches, taught, teaching)
  • instruct verbo (instructs, instructed, instructing)
  • prepare verbo (prepares, prepared, preparing)
  to train
  – teach and supervise (someone); act as a trainer or coach (to), as in sports 1
  • train verbo (trains, trained, training)
   • He is training our Olympic team1
 5. träna (undervisa; öva; instruera; handleda)
  to educate; school; to train
  – teach or refine to be discriminative in taste or judgment 1
  • educate verbo (educates, educated, educating)
  • school verbo
   • She is well schooled in poetry1
  • train verbo (trains, trained, training)
  to lead up
  • lead up verbo (leads up, led up, leading up)
  to tutor
  – be a tutor to someone; give individual instruction 1
  • tutor verbo (tutors, tutored, tutoring)
   • She tutored me in Spanish1

Conjugaciones de träna:

presens
 1. tränar
 2. tränar
 3. tränar
 4. tränar
 5. tränar
 6. tränar
imperfekt
 1. tränade
 2. tränade
 3. tränade
 4. tränade
 5. tränade
 6. tränade
framtid 1
 1. kommer att träna
 2. kommer att träna
 3. kommer att träna
 4. kommer att träna
 5. kommer att träna
 6. kommer att träna
framtid 2
 1. skall träna
 2. skall träna
 3. skall träna
 4. skall träna
 5. skall träna
 6. skall träna
conditional
 1. skulle träna
 2. skulle träna
 3. skulle träna
 4. skulle träna
 5. skulle träna
 6. skulle träna
perfekt particip
 1. har tränat
 2. har tränat
 3. har tränat
 4. har tränat
 5. har tränat
 6. har tränat
imperfekt particip
 1. hade tränat
 2. hade tränat
 3. hade tränat
 4. hade tränat
 5. hade tränat
 6. hade tränat
blandad
 1. träna!
 2. träna!
 3. tränad
 4. tränande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for träna:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
exercise träning; övning
practice användning; erfarenhet; kunskap; praktik; praktisera som läkare; rutin; träning; övning
practise användning; erfarenhet; kunskap; praktik; praktisera som läkare; rutin; träning; övning
school skola; skolbyggnad
train karavan; släptåg; tåg
tutor beskyddande; bevakare; fömyndare; föreståndare för kloster; förmyndare; informator; instruktör; lärare; mentor; mästare; målsman; privatlärare; skollärare; särskild förvaltare; tränare; uppsyningslärare; väktare; vårdnadshavare; övervakare
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
break in lära; träna; uppöva; utbilda avbryta; bryta sig in; göra inbrott
educate handleda; instruera; träna; undervisa; öva föda; lära; undervisa; utbilda
exercise träna; öva använda; drilla; exercera; praktisera; tillämpa; öva
instruct bibringa; lära ut; träna; undervisa diktera; föreskriva; förestava; ge i uppdrag till; instruera; lära; undervisa
lead up handleda; instruera; träna; undervisa; öva föra till; leda till; leda upp
practice träna; öva använda; nyttja; praktisera; repetera; studera; tillgodogöra sig; tillämpa; öva
practise träna; öva använda; nyttja; praktisera; repetera; studera; tillgodogöra sig; tillämpa; öva
prepare bibringa; lära ut; träna; undervisa bereda; designa; förbereda; göra i ordning; göra redo; instruera; introducera; iordningställa; koka; konstruera; laga; preparera; skapa; tillreda; tillrusta; träffa förberedelser; uppfinna; utprova; utrusta
school handleda; instruera; träna; undervisa; öva
teach bibringa; lära ut; träna; undervisa instruera; lära; studera; underrätta; undervisa; utbilda
train bibringa; handleda; instruera; lära; lära ut; träna; undervisa; uppöva; utbilda; öva instruera; studera; öva
tutor handleda; instruera; träna; undervisa; öva lära; underrätta
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
exercise motionera; övningsuppgift
practice inöva; kutym; praxis; sedvana
practise inöva; kutym; praxis; sedvana
prepare anrätta; tillaga
train inrikta; inöva; järnvägståg; träng
tutor handledare

Sinónimos de "träna":


Wiktionary: träna

träna
verb
 1. to perform activities to develop skills
 2. to train
 3. sports: train
 4. to repeat an activity as a way of improving one's skill
 5. to perform or execute a craft or skill
 6. to practice an ability
 7. to teach a task
 8. to improve one's fitness
 9. to habitually exercise rigorously

Cross Translation:
FromToVia
träna exercise üben — eine Tätigkeit wiederholen, um einen Lernprozess einzuleiten und eine Fähigkeit zu lernen

Traducciones relacionadas de träna