Sueco

Traducciones detalladas de reservdel de sueco a español

reservdel:

reservdel [-en] sustantivo

  1. reservdel
    la reserva; la reservas; la reserva de plaza; el sustituto
  2. reservdel
    la pieza de repuesto; la pieza de recambio
  3. reservdel

Translation Matrix for reservdel:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
pieza de recambio reservdel
pieza de repuesto reservdel
reserva reservdel bokning; förbehåll; förehåll; klausul; reservation; reserverande; restriktion; skygghet; tillbakadragenhet
reserva de plaza reservdel reservation; reserverande
reservas reservdel reserver
sustituto reservdel ersättare; ersättning; ersättningsmedel; ersättningsprodukt; ställföreträdare; substitut; suppleant
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
pieza suelta reservdel
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
sustituto erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt