Sueco

Traducciones detalladas de skick de sueco a español

skick:

skick [-ett] sustantivo

  1. skick (situation; tillstånd; kondition; beskaffenhet)
    el estado; la condición; la situación
  2. skick (tillstånd)
    la condiciones; el estados; la circunstancias; la situaciones; la condiciones de vida; la circunstancias de la vida

Translation Matrix for skick:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
circunstancias skick; tillstånd anställning; förlopp; lägen; omständighet; situation; tillstånd
circunstancias de la vida skick; tillstånd livskonditioner; lägen; tillstånd
condiciones skick; tillstånd lägen; omständigheter; tillstånd; villkor
condiciones de vida skick; tillstånd livskonditioner
condición beskaffenhet; kondition; situation; skick; tillstånd antagande; bestämmelse; betingelse; form; förehåll; försats; humör; klausul; kondition; kriterium; lynne; mentalt tillstånd; premiss; reservation; sinnesstillstånd; sinnesstämning; själslig tillstånd; tillstånd; villkor
estado beskaffenhet; kondition; situation; skick; tillstånd anställning; betalningsstatus; dun; fjun; godkännandestatus; kondition; kriterium; land; ludd; nation; omständighet; onlinestatus; position; situation; status; tillgänglighet; tillstånd; villkor
estados skick; tillstånd lägen; länder; nationer; stater; tillstånd
situaciones skick; tillstånd lägen; tillstånd
situación beskaffenhet; kondition; situation; skick; tillstånd anställning; belägenhet; dun; fjun; kondition; ludd; läge; omständighet; orientering; plats; position; situation
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
condición villkor

Sinónimos de "skick":


Wiktionary: skick


Cross Translation:
FromToVia
skick estado ZustandArt und Weise, wie etwas zu einem bestimmen Zeitpunkt ist
skick moda mode — Façon, manière, habitude collective, us ou coutume

Traducciones relacionadas de skick