Sueco

Traducciones detalladas de sista de sueco a francés

sista:

sista adj.

 1. sista
 2. sista (föregående)

sista sustantivo

 1. sista (siste)
  la dernière; le dernier
 2. sista
  le derniers
 3. sista (förra)
  le dernier; le précédant

Translation Matrix for sista:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
ancien fläder; hyll; äldre student
dernier förra; sista; siste senaste; senkomne; sist kommare
derniers sista
dernière sista; siste senaste; senkomne; sist kommare
passé förflutet; förgånget
précédant förra; sista
précédent precedensfall
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
ancien föregående; sista andrahands; antik; antikt; ex-; förra; försenad; försenat
antérieur föregående; sista ex-; förra; försenad; försenat; preliminär; preliminärt
d'avant föregående; sista ex-; förra; försenad; försenat
dernier sista efterliggande; ex-; förra; försenad; försenat; mest avancerad; mest avancerat; sist utkommen; sist utkommet
dernière efterliggande
passé föregående; sista avslutat; bortkommen; bortkommet; ex-; fattast; färdigt; fördärva; fördärvad; förfallet; förfluten; förflutet; förlorad; förra; försenad; försenat; gå runt; hände; i svunnen tid; i trasor; ovårdat; raggigt; ruggig; ruggigt; runt givet; rutten; ruttet; ruttna; utgången; utgånget
précédent föregående; sista ex-; förra; försenad; försenat; i fråga; preliminär; preliminärt

Traducciones relacionadas de sista