Sueco

Traducciones detalladas de skickligt de sueco a francés

skickligt:


Translation Matrix for skickligt:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
complet kostym
dégourdi klipsk; listig
malin klipsk; listig; lurifax; skärpa; slug människa; slug person; slug räv; slug varelse; smarthet; smygare
parfait glass
roublard lurifax; skvallerbytta; smygande
rusé intelligens; klipsk; klokhet; listig; listig typ; räv; skarpsinne; slipad typ
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
complet duktig; duktigt; kunnig; kunnigt; skickligt allt; full; fullbokat; fullständig; fullständigt; hel; hela; helt; intakt; intaktt; integral; integralt; komplett; oavkortad; oavkortat; oskadat; perfekt; sannerlig; sannerligt; uppbokad; uppbokat; utsåld; utsålt
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
accompli duktig; duktigt; kunnig; kunnigt; skickligt avslutat; färdig; förrättad; förrättat; genomarbetad; gjort; komplettera; kompletterat; utförd; utfört
achevé duktig; duktigt; kunnig; kunnigt; skickligt avslutad; avslutat; fullständig; fullständigt; färdig; färdigt; gjort; komplettera; kompletterat; perfekt
adroit duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; skickligt beräknande; beräknandet; erfarenhet; genuin; knipslug; knipslugt; kunnig; kunnigt; listig; listigt; lätt; skarpsinnigt; slugt; smart; uppriktig
adroitement duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; skickligt erfarenhet; kunnig; kunnigt
agile duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; skickligt behändig; behändigt; fort; knipslug; knipslugt; listig; listigt; lätt; skarpsinnigt
agilement duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; skickligt
astucieusement begåvad; skickligt; smart behändig; behändigt; beräknande; beräknandet; intelligent; listig; listigt; slugt; smart
astucieux begåvad; skickligt; smart användbar; användbart; behändig; behändigt; beräknande; beräknandet; fantastisk; fantastiskt; genial; genialt; intelligent; klokt; knipslug; knipslugt; listig; listigt; otroligt; silvertungat; skarpsinnigt; slugt; smart; uppriktig; vältalig; vältaligt
autorisé auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat accepterad; accepterat; auktoriserad; auktoriserat; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; lagligt; legitim; legitimerat; legitimt; rättmätig; rättmätigt; tillerkänt rätten; tillåtligt; tolererbar; tolererbart; utslagsgivande; övertygande
avisé begåvad; skickligt; smart behändig; behändigt; färgat före spinningen; genomfärgad; genomfärgat; smart
compétent auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat behändighet; bra; duglig; dugligt; duktigt; effektiv; effektivt; erfarenhet; i stånd till; kapabelt; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; mäktigt; sakkunnig
débrouillard begåvad; skickligt; smart beräknande; beräknandet; intelligent; knipslug; knipslugt; listig; listigt; skarpsinnigt; slugt; smart
dégourdi begåvad; skickligt; smart beräknande; beräknandet; het; hett; listig; listigt; slugt; smart; upphetsatt
futé begåvad; skickligt; smart beräknande; elakt; falsk; falskt; intelligent; knipslug; knipslugt; listig; listigt; skarpsinnigt; skarpt; skärpt; slug; slugt; smart; vass; vasst
habile duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; skickligt behändig; behändighet; behändigt; beprövad; beprövatd; bra; duglig; dugligt; duktigt; erfaren; erfarenhet; erfaret; fantastisk; fantastiskt; fort; genial; genialt; i stånd till; kapabel; kapabelt; knipslug; knipslugt; kunnig; kunnigt; listig; listigt; mäktigt; otroligt; skarpsinnigt; smart; vant
habilement duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; skickligt behändig; behändigt; erfarenhet; kunnig; kunnigt
habilité auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat
intelligent begåvad; skickligt; smart begåvad; begåvat; duktig; duktigt; effektiv; effektivt; fyndigt; förståndig; intelligent; klipsk; klok; klokt; klyftigt; knipslug; knipslugt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; listig; listigt; sakkunnig; skarpsinnigt; slipat; slug; smart; talangfull; talangfullt
licite auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; laglig; lagligt; legalt; legitim; legitimerat; legitimt; rättmätig; rättmätigt; tillerkänt rätten
légitime auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; laglig; lagligt; legalt; legitim; legitimerat; legitimt; rättmätig; rättmätigt; rättvis; rättvist; sporstligt; tillerkänt rätten; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; övertygande
malin begåvad; skickligt; smart användbar; användbart; begåvad; begåvat; beräknad; beräknande; beräknandet; demonisk; demoniskt; diaboliskt; elakt; falsk; falskt; fantastisk; fantastiskt; fyndigt; förståndig; gemen; genial; genialt; intelligent; intensivt; klok; klokt; knipslug; knipslugt; kvick; kvickt; listig; listigt; otroligt; satanisk; skarp; skarpsinnigt; skarpt; slug; slugt; smart; talangfull; talangfullt; uppriktig; vass; vasst
parfait duktig; duktigt; kunnig; kunnigt; skickligt exellent; felfri; felfritt; fullkomligt; fullständig; fullständigt; fulländad; fulländat; förstklassigt; förträfflig; förträffligt; hel; helt; i ordning; korrekt; oskadat; perfekt; prydlig; prydligt; sannerlig; sannerligt; snygg; snyggt; stor; storartat; storslagen; storslaget; stort; väldigt
prompt begåvad; skickligt; smart brokig; direkt; fort; från ingenstans; hastig; hastigt; just nu; nu; omedelbar; omedelbart; plötslig; plötsligt; på en gång; smart; vräkig; ögonblickligt
qualifié auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfaret; formad; format; kapabelt; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; legitimerat; rättmätig; rättmätigt; sakkunnig; vant
roublard begåvad; skickligt; smart beräknande; beräknandet; knipslug; knipslugt; listig; listigt; skarpsinnigt; skarpt; skärpt; slugt; vass; vasst
rusé begåvad; skickligt; smart beräknad; beräknande; beräknandet; demonisk; demoniskt; diaboliskt; dålig; dåligt; elakt; falsk; falskt; gemen; intelligent; knipslug; knipslugt; listig; listigt; satanisk; skamlig; skamligt; skarpsinnigt; slug; slugt; smart
éveillé begåvad; skickligt; smart begåvat; fort; het; hett; intelligent; intensivt; klok; klokt; skarp; skarpt; smart; talangfull; talangfullt; upphetsatt; vass; vasst