Sueco

Traducciones detalladas de smart de sueco a francés

smart:

smart sustantivo

  1. smart (genie)
    le génie

Translation Matrix for smart:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
alerte alarm; avisering; larmsignal; nödrop
dégourdi klipsk; listig
fin avslutande; avslutande stycke; avslutning; det yttersta slutet; slut; slutbetraktelser; slutet; slutpunkt; slutreplik; slutstycke; stoppande; ända
génie genie; smart begåvning; förstånd; förståndsgåvor; geni; humör; inställning; intellekt; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet; sinnesstämning; snille; spöke; spöklik uppenbarelse; temperament
malin klipsk; listig; lurifax; skärpa; slug människa; slug person; slug räv; slug varelse; smarthet; smygare
roublard lurifax; skvallerbytta; smygande
rusé intelligens; klipsk; klokhet; listig; listig typ; räv; skarpsinne; slipad typ
savant akademiker; forskare; lärd person; professor
tranchant beräkning; list; skarphet; skärpa; smarthet; snittyta; spetsighet; vasshet
érudit akademiker; professor
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
adroit smart beräknande; beräknandet; duktig; duktigt; erfarenhet; fingerfärdig; fingerfärdigt; genuin; händigt; knipslug; knipslugt; kunnig; kunnigt; listig; listigt; lätt; skarpsinnigt; skickligt; slugt; uppriktig
alerte smart energiskt; glad; glatt; het; hett; kvickt; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livlig; livligt; modern; modernt; mycket upptaget med; snabb; snabbt; upphetsatt; upptagen; upptaget; vaken; vaket; vitalt
astucieusement begåvad; skickligt; smart behändig; behändigt; beräknande; beräknandet; intelligent; listig; listigt; slugt
astucieux begåvad; skickligt; smart användbar; användbart; behändig; behändigt; beräknande; beräknandet; fantastisk; fantastiskt; genial; genialt; intelligent; klokt; knipslug; knipslugt; listig; listigt; otroligt; silvertungat; skarpsinnigt; slugt; uppriktig; vältalig; vältaligt
au fait smart
avec ruse smart beräknande; intelligent; slugt
avisé begåvad; skickligt; smart behändig; behändigt; färgat före spinningen; genomfärgad; genomfärgat
cultivé bildad; smart akademisk; akademiskt; artig; artigt; beläst; bildad; kultiverad; lärt; rätt skick; universitetsutbildat; uppodlad; uppodlat; utveklad; utveklat; väluppfostrat
débrouillard begåvad; skickligt; smart beräknande; beräknandet; intelligent; knipslug; knipslugt; listig; listigt; skarpsinnigt; slugt
dégourdi begåvad; skickligt; smart beräknande; beräknandet; het; hett; listig; listigt; slugt; upphetsatt
fin smart beräknad; beräknande; duktig; duktigt; fint; förorättande; gracil; gracilt; graciös; graciöst; grasil; grasilt; kränkande; kvick; kvickt; känsligt; listig; listigt; liten; litet; ljuvlig; ljuvligt; lättsårad; lättsårat; skarp; skarpsinnigt; skarpt; slankt; slipat; slug; slugt; smalt; smäcker; smäckert; spetsigt; spätt; subtil; subtilt; sött; tunn; tunnt; vek; vekt; ömtålig; ömtåligt
futé begåvad; skickligt; smart beräknande; elakt; falsk; falskt; intelligent; knipslug; knipslugt; listig; listigt; skarpsinnigt; skarpt; skärpt; slug; slugt; vass; vasst
habile smart behändig; behändighet; behändigt; beprövad; beprövatd; bra; duglig; dugligt; duktig; duktigt; erfaren; erfarenhet; erfaret; fantastisk; fantastiskt; fingerfärdig; fingerfärdigt; fort; genial; genialt; händigt; i stånd till; kapabel; kapabelt; knipslug; knipslugt; kunnig; kunnigt; listig; listigt; mäktigt; otroligt; skarpsinnigt; skickligt; vant
ingénieusement klok; klokt; klyftigt; smart användbar; användbart; behändig; behändigt; klokt; uppriktig
ingénieux klok; klokt; klyftigt; smart användbar; användbart; behändig; behändigt; intelligent; klokt; knipslug; knipslugt; kreativ; kreativt; listig; listigt; skarpsinnigt; uppriktig
intelligemment klok; klokt; klyftigt; smart begåvad; begåvat; fyndigt; förståndig; intelligent; klipsk; klokt; kvick; kvickt; slug; talangfull; talangfullt
intelligent begåvad; klok; klokt; klyftigt; skickligt; smart begåvad; begåvat; duktig; duktigt; effektiv; effektivt; fyndigt; förståndig; intelligent; klipsk; klokt; knipslug; knipslugt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; listig; listigt; sakkunnig; skarpsinnigt; slipat; slug; talangfull; talangfullt
judicieux smart betydelsefull; betydelsefullt; knipslug; knipslugt; listig; listigt; skarpsinnigt
malin begåvad; begåvat; klok; klokt; skickligt; smart; talangfull; talangfullt användbar; användbart; begåvad; begåvat; beräknad; beräknande; beräknandet; demonisk; demoniskt; diaboliskt; elakt; falsk; falskt; fantastisk; fantastiskt; fyndigt; förståndig; gemen; genial; genialt; intelligent; intensivt; klokt; knipslug; knipslugt; kvick; kvickt; listig; listigt; otroligt; satanisk; skarp; skarpsinnigt; skarpt; slug; slugt; talangfull; talangfullt; uppriktig; vass; vasst
prompt begåvad; skickligt; smart brokig; direkt; fort; från ingenstans; hastig; hastigt; just nu; nu; omedelbar; omedelbart; plötslig; plötsligt; på en gång; vräkig; ögonblickligt
prompt à la riposte smart
promptement smart bums; direkt; fort; från ingenstans; hastig; hastigt; just nu; med en gång; nu; omedelbart; plötslig; plötsligt; på en gång; på momangen; rappt; snabbt
roublard begåvad; skickligt; smart beräknande; beräknandet; knipslug; knipslugt; listig; listigt; skarpsinnigt; skarpt; skärpt; slugt; vass; vasst
rusé begåvad; skickligt; smart beräknad; beräknande; beräknandet; demonisk; demoniskt; diaboliskt; dålig; dåligt; elakt; falsk; falskt; gemen; intelligent; knipslug; knipslugt; listig; listigt; satanisk; skamlig; skamligt; skarpsinnigt; slug; slugt
sagace smart duktig; duktigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; slipat
savant bildad; smart akademisk; akademiskt; beläst; kapabel; lärt; universitetsutbildat
tranchant smart hackig; hackigt; knivskarpt; rakbladsvass; rakbladsvasst; räfflat; skarp; skarpeggad; skarpeggat; skarpt; spetsigt; vasst; väldigt vass; väldigt vasst
vif smart bitter; bittert; bländande; chic; chict; dynamisk; dynamiskt; energiskt; fashionabel; fashionabelt; fin; fint; folkilskt; fort; glad; glatt; het; hett; häftig; häftigt; hård; hårt; ilsken; ilsket; innerlig; innerligt; intelligent; intensiv; intensivt; kraftfullt; kraftig; kraftigt; kvickt; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livlig; livligt; massiv; massivt; modern; modernt; moralisk; mycket upptaget med; osläckt; prydligt; skarp; skarpt; snabb; snabbt; spetsigt; spänstigt; stark; starkt; stormig; stormigt; trendig; trendigt; upphetsatt; upptagen; upptaget; vaken; vaket; vass; vasst; vildsint; vilt; vital; vitalt; våldsam; våldsamt
vive smart chic; chict; dynamisk; dynamiskt; energiskt; fashionabel; fashionabelt; folkilskt; glad; glatt; häftig; häftigt; ilsken; ilsket; intensiv; kraftigt; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livlig; livligt; massiv; massivt; modernt; mycket upptaget med; trendig; trendigt; upptagen; upptaget; vaken; vaket; vildsint; vilt; vitalt; våldsam; våldsamt
à propos smart apropå; fårmånligt; förresten; läglig; lägligt; lämplig; lämpligt; passande; praktisk; praktiskt; till saken
érudit bildad; smart akademisk; akademiskt; beläst; lärt; universitetsutbildat
éveillé begåvad; begåvat; klok; klokt; skickligt; smart; talangfull; talangfullt fort; het; hett; intelligent; intensivt; skarp; skarpt; upphetsatt; vass; vasst

Sinónimos de "smart":


Wiktionary: smart


Cross Translation:
FromToVia
smart intelligent clever — mentally quick or sharp
smart futé; malin savvy — well-informed and perceptive
smart habile; intelligent smart — exhibiting intellectual knowledge, such as that found in books
smart rusé; malin cleverschlau, gewitzt
smart raisonnable gescheit — (umgangssprachlich) vernünftig

Traducciones relacionadas de smart