Sueco

Traducciones detalladas de utbildat de sueco a francés

utbildat:


Translation Matrix for utbildat:

ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
autorisé auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat accepterad; accepterat; auktoriserad; auktoriserat; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; lagligt; legitim; legitimerat; legitimt; rättmätig; rättmätigt; tillerkänt rätten; tillåtligt; tolererbar; tolererbart; utslagsgivande; övertygande
compétent auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat behändighet; bra; duglig; dugligt; duktigt; effektiv; effektivt; erfarenhet; i stånd till; kapabelt; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; mäktigt; sakkunnig
habilité auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat
licite auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; laglig; lagligt; legalt; legitim; legitimerat; legitimt; rättmätig; rättmätigt; tillerkänt rätten
légitime auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; laglig; lagligt; legalt; legitim; legitimerat; legitimt; rättmätig; rättmätigt; rättvis; rättvist; sporstligt; tillerkänt rätten; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; övertygande
qualifié auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfaret; formad; format; kapabelt; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; legitimerat; rättmätig; rättmätigt; sakkunnig; vant

utbilda:

utbilda verbo (utbildar, utbildade, utbildat)

 1. utbilda (lära; undervisa)
  apprendre; éduquer; enseigner; former; instruire
  • apprendre verbo (apprends, apprend, apprenons, apprenez, )
  • éduquer verbo (éduque, éduques, éduquons, éduquez, )
  • enseigner verbo (enseigne, enseignes, enseignons, enseignez, )
  • former verbo (forme, formes, formons, formez, )
  • instruire verbo (instruis, instruit, instruisons, instruisez, )
 2. utbilda (träna; lära; uppöva)
  entraîner; contraindre; apprivoiser; domestiquer; dompter; dresser un animal
  • entraîner verbo (entraîne, entraînes, entraînons, entraînez, )
  • contraindre verbo (contrains, contraint, contraignons, contraignez, )
  • apprivoiser verbo (apprivoise, apprivoises, apprivoisons, apprivoisez, )
  • domestiquer verbo (domestique, domestiques, domestiquons, domestiquez, )
  • dompter verbo (dompte, domptes, domptons, domptez, )

Conjugaciones de utbilda:

presens
 1. utbildar
 2. utbildar
 3. utbildar
 4. utbildar
 5. utbildar
 6. utbildar
imperfekt
 1. utbildade
 2. utbildade
 3. utbildade
 4. utbildade
 5. utbildade
 6. utbildade
framtid 1
 1. kommer att utbilda
 2. kommer att utbilda
 3. kommer att utbilda
 4. kommer att utbilda
 5. kommer att utbilda
 6. kommer att utbilda
framtid 2
 1. skall utbilda
 2. skall utbilda
 3. skall utbilda
 4. skall utbilda
 5. skall utbilda
 6. skall utbilda
conditional
 1. skulle utbilda
 2. skulle utbilda
 3. skulle utbilda
 4. skulle utbilda
 5. skulle utbilda
 6. skulle utbilda
perfekt particip
 1. har utbildat
 2. har utbildat
 3. har utbildat
 4. har utbildat
 5. har utbildat
 6. har utbildat
imperfekt particip
 1. hade utbildat
 2. hade utbildat
 3. hade utbildat
 4. hade utbildat
 5. hade utbildat
 6. hade utbildat
blandad
 1. utbilda!
 2. utbilda!
 3. utbildad
 4. utbildande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for utbilda:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
apprendre lära; undervisa; utbilda berätta; beskriva; bibringa; förklara; förvärva; förvärva en färdighet; hitta på; hålla sig underrättad; lära; lära in; lära sig; lära ut; plugga in; praktisera; rapportera; skildra; studera; träna; undervisa; upptäcka; utfinna; yppa; återberätta; öva
apprivoiser lära; träna; uppöva; utbilda kontrollera; tämja; underkasta sig; överkommande
contraindre lära; träna; uppöva; utbilda anfalla; angripa; attackera; behärska; bestämma över; driva; forcera; framhäva; framhålla; förmå; förpliktiga; hålla tillbaka; kontrollera; storma; tvinga
domestiquer lära; träna; uppöva; utbilda
dompter lära; träna; uppöva; utbilda behärska; betvinga; bromsa; dressera; hålla i schack; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; kontrollera; krossa; lägga band på; tama; tygla; tämja; underkasta sig; undertrycka; överkommande
dresser un animal lära; träna; uppöva; utbilda
enseigner lära; undervisa; utbilda bibringa; handleda; hålla sig underrättad; instruera; lära; lära sig; lära ut; studera; träna; underrätta; undervisa; öva
entraîner lära; träna; uppöva; utbilda anföra; bära med sig; dirigera; dra med sig; förleda; hala; leda; locka; lura; narra; släpa; släpa med; släpa med sig; ta bort; torka bort; träna; öva
former lära; undervisa; utbilda designa; forma; föda; hålla sig underrättad; knåda; konstruera; lära; lära sig; modellera; sammanställa; skapa; studera; sätta ihop; träna; uppfinna; öva
instruire lära; undervisa; utbilda bibringa; hålla sig underrättad; informera; instruera; lära; lära sig; lära ut; meddela; rapportera; studera; träna; undervisa; öva
éduquer lära; undervisa; utbilda föda; träna; öva

Sinónimos de "utbilda":


Wiktionary: utbilda


Cross Translation:
FromToVia
utbilda éduquer educate — to instruct or train