Sueco

Traducciones detalladas de föredragen de sueco a neerlandés

föredragen:

föredragen adj.

 1. föredragen (begärlig; begärligt)

Translation Matrix for föredragen:

AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
felbegeerd begärlig; begärligt; föredragen

föredra:

föredra verbo (föredraer, föredrog, föredragit)

 1. föredra
  prefereren; verkiezen
  • prefereren verbo (prefereer, prefereert, prefereerde, prefereerden, geprefereerd)
  • verkiezen verbo (verkies, verkiest, verkoos, verkozen, verkozen)
 2. föredra (välja; ta; ta ut)
  kiezen; selecteren; uitzoeken; uitkiezen; uitpikken; selectie toepassen; schiften; ziften
  • kiezen verbo (kies, kiest, koos, kozen, gekozen)
  • selecteren verbo (selecteer, selecteert, selecteerde, selecteerden, geselecteerd)
  • uitzoeken verbo (zoek uit, zoekt uit, zocht uit, zochten uit, uitgezocht)
  • uitkiezen verbo (kies uit, kiest uit, koos uit, kozen uit, uitgekozen)
  • uitpikken verbo (pik uit, pikt uit, pikte uit, pikten uit, uitgepikt)
  • selectie toepassen verbo (pas selectie toe, past selectie toe, paste selectie toe, pasten selectie toe, selectie toegepast)
  • schiften verbo (schift, schiftte, schiftten, geschift)
  • ziften verbo (zift, ziftte, ziftten, gezift)
 3. föredra (välja; plocka ut)
  verkiezen; uitverkiezen; selectie toepassen
  • verkiezen verbo (verkies, verkiest, verkoos, verkozen, verkozen)
  • uitverkiezen verbo (verkies uit, verkiest uit, verkoos uit, verkozen uit, uitverkozen)
  • selectie toepassen verbo (pas selectie toe, past selectie toe, paste selectie toe, pasten selectie toe, selectie toegepast)
 4. föredra (gynna; understödja; favorisera; befordra; uppmuntra)
  voortrekken; iemand begunstigen; voorschuiven

Conjugaciones de föredra:

presens
 1. föredraer
 2. föredraer
 3. föredraer
 4. föredraer
 5. föredraer
 6. föredraer
imperfekt
 1. föredrog
 2. föredrog
 3. föredrog
 4. föredrog
 5. föredrog
 6. föredrog
framtid 1
 1. kommer att föredra
 2. kommer att föredra
 3. kommer att föredra
 4. kommer att föredra
 5. kommer att föredra
 6. kommer att föredra
framtid 2
 1. skall föredra
 2. skall föredra
 3. skall föredra
 4. skall föredra
 5. skall föredra
 6. skall föredra
conditional
 1. skulle föredra
 2. skulle föredra
 3. skulle föredra
 4. skulle föredra
 5. skulle föredra
 6. skulle föredra
perfekt particip
 1. har föredragit
 2. har föredragit
 3. har föredragit
 4. har föredragit
 5. har föredragit
 6. har föredragit
imperfekt particip
 1. hade föredragit
 2. hade föredragit
 3. hade föredragit
 4. hade föredragit
 5. hade föredragit
 6. hade föredragit
blandad
 1. föredra!
 2. föredra!
 3. föredragen
 4. föredragande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for föredra:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
kiezen rösta
selecteren välja
uitzoeken välja
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
iemand begunstigen befordra; favorisera; föredra; gynna; understödja; uppmuntra
kiezen föredra; ta; ta ut; välja ringa; ringa upp; rösta; välja
prefereren föredra
schiften föredra; ta; ta ut; välja bli sur; ordna; rangera; reda ut; sortera; surna
selecteren föredra; ta; ta ut; välja markera
selectie toepassen föredra; plocka ut; ta; ta ut; välja
uitkiezen föredra; ta; ta ut; välja
uitpikken föredra; ta; ta ut; välja
uitverkiezen föredra; plocka ut; välja
uitzoeken föredra; ta; ta ut; välja ordna; rangera; reda upp; reda ut; sortera
verkiezen föredra; plocka ut; välja
voorschuiven befordra; favorisera; föredra; gynna; understödja; uppmuntra flytta upp; gynna; skjuta framför sig; trycka framåt; understödja
voortrekken befordra; favorisera; föredra; gynna; understödja; uppmuntra gynna; understödja
ziften föredra; ta; ta ut; välja filtrera; perkolera
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
kiezen ringa

Sinónimos de "föredra":


Wiktionary: föredra


Cross Translation:
FromToVia
föredra voorkeur geven; verkiezen prefer — to favor
föredra herplaatsen; terugplaatsen; aanbrengen; melden; overbrengen; verslaan; verslag uitbrengen; opleveren; opbrengen rapporterapporter une chose, la remettre au lieu où elle était.