Sueco

Traducciones detalladas de inspektera de sueco a neerlandés

inspektera:

inspektera verbo (inspekterar, inspekterade, inspekterat)

 1. inspektera (visitera; undersöka)
  bezichtigen; bekijken; aanschouwen; bezien
  • bezichtigen verbo (bezichtig, bezichtigt, bezichtigde, bezichtigden, bezichtigd)
  • bekijken verbo (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • aanschouwen verbo (aanschouw, aanschouwt, aanschouwde, aanschouwden, aanschouwen)
  • bezien verbo (bezie, beziet, bezag, bezagen, bezien)
 2. inspektera (kolla; undersöka; höra; testa; förhöra)
  controleren; nakijken; nagaan
  • controleren verbo (controleer, controleert, controleerde, controleerden, gecontroleerd)
  • nakijken verbo (kijk na, kijkt na, keek na, keken na, nagekeken)
  • nagaan verbo (ga na, gaat na, ging na, gingen na, nagegaan)
 3. inspektera (undersöka; kontrollera; utvärdera)
  controleren; inspecteren; examineren; schouwen; keuren
  • controleren verbo (controleer, controleert, controleerde, controleerden, gecontroleerd)
  • inspecteren verbo (inspecteer, inspecteert, inspecteerde, inspecteerden, geïnspecteerd)
  • examineren verbo (examineer, examineert, examineerde, examineerden, geëxamineerd)
  • schouwen verbo (schouw, schouwt, schouwde, schouwden, geschouwd)
  • keuren verbo (keur, keurt, keurde, keurden, gekeurd)
 4. inspektera (se över; kolla)
  overzien; inspecteren
  • overzien verbo (overzie, overziet, overzag, overzagen, overzien)
  • inspecteren verbo (inspecteer, inspecteert, inspecteerde, inspecteerden, geïnspecteerd)
 5. inspektera (titta; se på; betrakta)
  kijken; toeschouwen; schouwen
  • kijken verbo (kijk, kijkt, keek, keken, gekeken)
  • toeschouwen verbo (schouw toe, schouwt toe, schouwde toe, schouwden toe, toegeschouwd)
  • schouwen verbo (schouw, schouwt, schouwde, schouwden, geschouwd)

Conjugaciones de inspektera:

presens
 1. inspekterar
 2. inspekterar
 3. inspekterar
 4. inspekterar
 5. inspekterar
 6. inspekterar
imperfekt
 1. inspekterade
 2. inspekterade
 3. inspekterade
 4. inspekterade
 5. inspekterade
 6. inspekterade
framtid 1
 1. kommer att inspektera
 2. kommer att inspektera
 3. kommer att inspektera
 4. kommer att inspektera
 5. kommer att inspektera
 6. kommer att inspektera
framtid 2
 1. skall inspektera
 2. skall inspektera
 3. skall inspektera
 4. skall inspektera
 5. skall inspektera
 6. skall inspektera
conditional
 1. skulle inspektera
 2. skulle inspektera
 3. skulle inspektera
 4. skulle inspektera
 5. skulle inspektera
 6. skulle inspektera
perfekt particip
 1. har inspekterat
 2. har inspekterat
 3. har inspekterat
 4. har inspekterat
 5. har inspekterat
 6. har inspekterat
imperfekt particip
 1. hade inspekterat
 2. hade inspekterat
 3. hade inspekterat
 4. hade inspekterat
 5. hade inspekterat
 6. hade inspekterat
blandad
 1. inspektera!
 2. inspektera!
 3. inspekterad
 4. inspekterande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

inspektera [-en] sustantivo

 1. inspektera (besöka)
  bezichtigen; de bezichtiging

Translation Matrix for inspektera:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aanschouwen observation; titta in i ögonen
bezichtigen besöka; inspektera
bezichtiging besöka; inspektera
controleren avsökning; granskning; kontrollera
keuren kontroll; läkarundersökning; undersökning
kijken ta sig en titt; titta på
overzien övervakning
schouwen skorstenar
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aanschouwen inspektera; undersöka; visitera bli medveten om; notera; se; skåda; uppmärksamma
bekijken inspektera; undersöka; visitera besiktiga; betrakta; bevittna; bli medveten om; falla död; försvinna; kontrolera; notera; närvara; observera; se; skåda; stick; titta på; uppmärksamma; åse; åskåda; övervara; överväga
bezichtigen inspektera; undersöka; visitera besiktiga; kontrolera; titta på
bezien inspektera; undersöka; visitera
controleren förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrollera; testa; undersöka; utvärdera granska; granskning; kontrollera
examineren inspektera; kontrollera; undersöka; utvärdera kontrollera; undersöka
inspecteren inspektera; kolla; kontrollera; se över; undersöka; utvärdera besiktiga; kontrolera; titta på
keuren inspektera; kontrollera; undersöka; utvärdera kolla; kontrollera; pröva; smaka; ta prov; testa; undersöka
kijken betrakta; inspektera; se på; titta betrakta; bli medveten om; notera; observera; se; skåda; titta på; uppmärksamma; åskåda
nagaan förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka bestyrka; bevisa; spåra; verifiera
nakijken förhöra; höra; inspektera; kolla; testa; undersöka titta efter
overzien inspektera; kolla; se över
schouwen betrakta; inspektera; kontrollera; se på; titta; undersöka; utvärdera
toeschouwen betrakta; inspektera; se på; titta betrakta; observera; åse

Sinónimos de "inspektera":


Wiktionary: inspektera


Cross Translation:
FromToVia
inspektera inspecteren; inspectie houden; schouwen; visiteren inspecterexaminer avec attention.