Neerlandés

Traducciones detalladas de scherpzinnigheid de neerlandés a francés

scherpzinnigheid:

scherpzinnigheid [de ~ (v)] sustantivo

 1. de scherpzinnigheid (spitsvondigheid; scherpheid; schranderheid; spitsheid; scherpte)
  l'ingéniosité; l'intelligence; la compréhension; la perspicacité; la sagacité; la pointe aiguë; l'esprit d'à-propos; la promptitude à la riposte
 2. de scherpzinnigheid (talent; capaciteit; bekwaamheid; )
  le talent; le don
  • talent [le ~] sustantivo
  • don [le ~] sustantivo

Translation Matrix for scherpzinnigheid:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
compréhension scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid begrijpen; begrip; begripsvermogen; benul; besef; bevattingsvermogen; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; hersens; idee; intelligentie; inzicht; notie; rede; snappen; vatten; verstand
don aanleg; begaafdheid; bekwaamheid; capaciteit; gave; knobbel; kundigheid; scherpzinnigheid; talent; vernuft aanvoelen; aardigheid; cadeau; donatie; feeling; genialiteit; geschenk; gevoel; gift; kado; present; presentje; schenking; verjaardagscadeau; vernuft; vindingrijk vernuft
esprit d'à-propos scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid adremheid; bijdehandheid; geslepenheid; gevatheid; gewiekstheid; puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; snedigheid; spitsheid
ingéniosité scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid adremheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; brein; brille; denkvermogen; geest; genialiteit; genie; gevatheid; gewiekstheid; goochemheid; hersens; idee; intellect; intelligentie; inventiviteit; inzicht; pienterheid; schranderheid; slimheid; slimmigheid; snedigheid; spitsvondigheid; uitgeslapenheid; vernuft; verstand; vindingrijk vernuft; vindingrijkheid
intelligence scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid adremheid; begripsvermogen; bevattingsvermogen; bijdehandheid; brein; brille; denkvermogen; geest; geestvermogen; geestverschijning; gemoedstoestand; genialiteit; genie; gevatheid; gewiekstheid; goochemheid; hersens; idee; intellect; intelligentie; inzicht; pienterheid; rede; schim; schranderheid; slimheid; slimmigheid; snedigheid; spitsvondigheid; spook; spookverschijning; stemming; uitgeslapenheid; vernuft; verschijning; verstand; verstandelijk vermogen; vindingrijk vernuft; vlugheid
perspicacité scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid adremheid; bijdehandheid; doorzicht; gevatheid; goed werkend oog; intelligentie; inzicht; pienterheid; scherpziendheid; schranderheid; slimheid; snedigheid
pointe aiguë scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid geslepenheid; gewiekstheid; puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; spitsheid
promptitude à la riposte scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid adremheid; bijdehandheid; geslepenheid; gevatheid; gewiekstheid; puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; snedigheid; spitsheid
sagacité scherpheid; scherpte; scherpzinnigheid; schranderheid; spitsheid; spitsvondigheid adremheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; doortraptheid; gevatheid; gewiekstheid; gladheid; goochemheid; intelligentie; listigheid; pienterheid; schranderheid; slimheid; sluwheid; snedigheid; snoodheid; uitgeslapenheid
talent aanleg; begaafdheid; bekwaamheid; capaciteit; gave; knobbel; kundigheid; scherpzinnigheid; talent; vernuft genialiteit; vernuft; vindingrijk vernuft

Palabras relacionadas con "scherpzinnigheid":


Wiktionary: scherpzinnigheid

scherpzinnigheid
noun
 1. Grande étendue, grande pénétration.

Cross Translation:
FromToVia
scherpzinnigheid sagacité acumen — quickness of perception or discernment
scherpzinnigheid perception perception — acuity

scherpzinnig:


Translation Matrix for scherpzinnig:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
fin afhaken; beëindiging; conclusie; eind; einde; eindigen; eindpunt; eindstreep; end; finale; finish; finishlijn; kappen; laatste opvoering; meet; ontknoping; ophouden; slot; slotbeschouwing; slotstuk; sluiting; sluitstuk; staken; uiteinde; uitscheiden
malin bij de pinken zijn; doortraptheid; gewiekstheid; gladheid; kei; listigheid; slimme vos; slimmerd; sluwheid; snoodheid
rusé doortraptheid; gewiekstheid; gladheid; goochemheid; leperd; leperik; listigheid; schranderheid; sluwheid; snoodheid; uitgeslapenheid
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
astucieusement scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend adrem; berekenend; bij de pinken; bijdehand; briljant; clever; gehaaid; geslepen; gevat; gewiekst; goochem; ingenieus; kien; knap; kundig; kunstig; leep; raak; schrander; slim; sluw; snedig; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk
astucieux scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend adrem; berekenend; bij de pinken; bijdehand; briljant; clever; fabelachtig; fantastisch; gaaf; gehaaid; geniaal; geslepen; gevat; gewiekst; goochem; ingenieus; kien; knap; krankzinnig; kundig; kunstig; leep; met een fluwelen tong; met een gladde tong; pienter; raak; reuze; schrander; slim; sluw; snedig; snugger; te gek; uitgeslapen; vaardig; vernuftig; vindingrijk; waanzinnig; welsprekend; wijs
avec ruse scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend adrem; bijdehand; gehaaid; geslepen; gevat; gewiekst; leep; raak; sluw; snedig
clairvoyant gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen diep; diepzinnig; ziende
débrouillard scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend adrem; berekenend; bij de pinken; bijdehand; clever; gehaaid; gevat; gewiekst; goochem; kien; pienter; raak; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen
fin gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen adrem; arglistig; bijdehand; delicaat; doortrapt; dun; elegant; fel; fijn; fijn van smaak; fijngebouwd; fijngevoelig; fijnzinnig; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gracieus; grievend; hanig; krenkend; kwetsend; leep; lichtgebouwd; link; listig; pinnig; raak; rank; scherp; sierlijk; slank; slinks; sluw; snedig; snibbig; subtiel; teerbesnaard; teergevoelig; tenger; vinnig; vlijmend
finement gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen dun; elegant; fijn; fijngebouwd; gracieus; rank; sierlijk; slank; tenger
futé scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend achterbaks; adrem; bij de pinken; bijdehand; clever; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; goochem; kien; leep; listig; pienter; raak; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; stiekem; uitgekookt; uitgeslapen
ingénieux scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend adrem; bijdehand; briljant; clever; geniaal; gevat; gis; ingenieus; inventief; kien; knap; kundig; kunstig; pienter; raak; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen; vaardig; vernuftig; vindingrijk
intelligent gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen adrem; bedachtzaam; bij de pinken; bijdehand; clever; competent; correct; deskundig; doordacht; gevat; gis; goochem; intelligent; kien; nadenkend; oordeelkundig; pienter; raadzaam; raak; schrander; slim; snedig; snugger; ter zake kundig; uitgeslapen; vakbekwaam; vakkundig; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig
malin scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend achterbaks; adrem; arglistig; bedachtzaam; berekenend; bij de pinken; bijdehand; clever; correct; doordacht; doortrapt; duivelachtig; duivels; fabelachtig; fantastisch; gaaf; gehaaid; gemeen; geniaal; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; goochem; kien; krankzinnig; kwaadaardig; leep; link; listig; nadenkend; pienter; raadzaam; raak; reuze; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; stiekem; te gek; uitgekookt; uitgeslapen; vernuftig; verstandig; waanzinnig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig
rusé scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend achterbaks; adrem; arglistig; berekenend; bij de pinken; bijdehand; clever; doortrapt; duivelachtig; duivels; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; goochem; in het geniep; kien; kwaadaardig; leep; link; listig; pienter; raak; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; stiekem; uitgekookt; uitgeslapen
sagace gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen adrem; bijdehand; gevat; raak; snedig
subtil scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend fijn; fijngevoelig; fijntjes; fijnzinnig; subtiel; teerbesnaard; teergevoelig; verfijnd
vif scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend actief; ad rem; adrem; alert; beweeglijk; bezet; bijdehand; bitter; bitter van smaak; blij; blijmoedig; dapper; dartel; druk; drukbezet; dynamisch; energiek; erg; fel; ferm; flink; flitsend; geagiteerd; gevat; hanig; heftig; hel; hevig; hip; intens; intensief; kien; kittig; krachtig; levendig; levenskrachtig; levenslustig; modieus; moedig; monter; moreel sterk; onbeheerst; ongeblust; onstuimig; opgetogen; opgewekt; oplettend; pienter; pinnig; raak; rap; scherp; slagvaardig; slim; snedig; snel; snibbig; spits; tierig; trendy; uitgekookt; uitgeslapen; verhit; verwoed; vinnig; vitaal; vlijmend; vlot; vlug; vrolijk; wakker
éveillé scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend adrem; bij de pinken; bijdehand; clever; geagiteerd; gevat; goochem; kien; levendig; pienter; raak; rap; schrander; slim; snedig; snel; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen; verhit; vlot; vlug

Palabras relacionadas con "scherpzinnig":

 • scherpzinnigheid, scherpzinniger, scherpzinnigere, scherpzinnigst, scherpzinnigste, scherpzinnige

Wiktionary: scherpzinnig


Cross Translation:
FromToVia
scherpzinnig astucieux; avisé; sagace astute — Quick at seeing how to gain advantage
scherpzinnig intelligent clever — mentally quick or sharp
scherpzinnig perspicace perspicacious — showing keen insight
scherpzinnig vif sharp — intelligent