Sueco

Traducciones detalladas de förkasta de sueco a español

förkasta:

förkasta verbo (förkastar, förkastade, förkastat)

 1. förkasta (överge; kassera)
 2. förkasta (kasta bort; kassera; lägga bort)
 3. förkasta (avslå; avsäga; förneka; )

Conjugaciones de förkasta:

presens
 1. förkastar
 2. förkastar
 3. förkastar
 4. förkastar
 5. förkastar
 6. förkastar
imperfekt
 1. förkastade
 2. förkastade
 3. förkastade
 4. förkastade
 5. förkastade
 6. förkastade
framtid 1
 1. kommer att förkasta
 2. kommer att förkasta
 3. kommer att förkasta
 4. kommer att förkasta
 5. kommer att förkasta
 6. kommer att förkasta
framtid 2
 1. skall förkasta
 2. skall förkasta
 3. skall förkasta
 4. skall förkasta
 5. skall förkasta
 6. skall förkasta
conditional
 1. skulle förkasta
 2. skulle förkasta
 3. skulle förkasta
 4. skulle förkasta
 5. skulle förkasta
 6. skulle förkasta
perfekt particip
 1. har förkastat
 2. har förkastat
 3. har förkastat
 4. har förkastat
 5. har förkastat
 6. har förkastat
imperfekt particip
 1. hade förkastat
 2. hade förkastat
 3. hade förkastat
 4. hade förkastat
 5. hade förkastat
 6. hade förkastat
blandad
 1. förkasta!
 2. förkasta!
 3. förkastad
 4. förkastande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förkasta:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
descartar glida bort
despedir slänga ut; uppsägning
echar kasta bort
rechazar avvisande; avvisning; nekande; slå till; sätta ned; vrida ned; vägran
rehusar avvisande; nekande
repeler slå till
sacudir skaka av; skakning; stöt
tirar kasta bort; tryck; utgåva
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abolir förkasta; kassera; överge
declinar avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; uppsäga avfärda; bryta i stycken; böja; böja grammatiskt; deklinera; falla samman; förfalla; förgå; gå förbi; gå sönder; hända; konjugera; passera; ske; slutta; sönderfalla
denegar avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; uppsäga avböja; förbjuda; necka; neka; refusera
descartar avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; kassera; kasta bort; lägga bort; uppsäga avböja; avslå; avvisa; diskvalificera; försumma; ge spelrum; kasta bort; necka; neka; nerrösta; refusera; stänga; ta bort
desconocer avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; uppsäga
desechar förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort; överge avskeda; kasta bort; kasta ut; slänga iväg; slänga ut; släppa; sparka; säga upp
deshacerse de förkasta; kassera; överge avleda; disponera; fritt förfoga över; kasta; knuffa av; låta avrinna; rena; rengöra; rensa; rensa bort; slänga; sälja; trycka bort; tömma; tömma ur; undanskaffa; uttappa; överlåta
despedir förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort avböja; avskeda; citera; entlediga; låta gå; neka; refusera; skicka; släppa; sparka; säga hejdå; säga upp; sända; ta adjö; tvinga att avgå; upprepa; vinka farväl
despedir a förkasta; kassera; överge
echar förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort anföra; avleda; avskeda; avsända; byta bostad; dirigera; donera; flytta; förbanna; ge; hiva; hälla; hälla på mera; hälla upp; kasta; kasta bort; kasta ut; leda; låta avrinna; skicka; skänka; slänga; slänga iväg; slänga ut; slå i; slå upp; sparka; stänka; sända; tillåta; tömma; utdriva; utesluta; utstöta; uttappa
negar avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; uppsäga avböja; bestrida; bortse ifrån; desavuera; frånsäga sig ansvaret för; förbjuda; förneka; göra invändningar; hålla inne med; ignorera; inte vilja kännas vid; invända; lägga av; necka; neka; protestera; refusera; reservera; spara
no aceptar avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; uppsäga avböja; avslå; avvisa; hålla inne med; lägga av; necka; neka; nerrösta; refusera; reservera; spara
no aprobar avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; uppsäga avslå; avvisa; necka; nerrösta
rebatir avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; uppsäga debatera; diskutera; förslöa; förstöra; försvaga; göra invändningar; invända; necka; protestera
rechazar avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; uppsäga avböja; avfärda; avhålla sig; avstå; avsända; avvisa; fördöma; hålla inne med; hålla på avstånd; kasta tillbaka; lägga av; mata ut; neka; neka blankt; refusera; reservera; skicka; skjuta bort; spara; sända
rehusar avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; uppsäga avböja; förbjuda; neka; refusera
renunciar a avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; uppsäga avsvärja; avsvärja sig; efterlämna; enrollera; förneka; ge upp; lämna i arv; registrera; sluta; stöta bort; upphöra; värva; överge
repeler avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; uppsäga skjuta bort
sacudir avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; uppsäga buckla ur; damma; gunga; göra sig kvitt; knacka in; rensa ut; skaka; skaka av sig; skaka upp; skaka ut; slå in; ta med någon för rengöring; tömma
subastar avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; uppsäga
suprimir förkasta; kassera; överge annullera; avskaffa; kassera; ogiltigförklara; putta iväg; slopa; sluta med; spola; upphäva
suspender avslå; avsäga; förkasta; förneka; försmå; förvägra; uppsäga ajournera; avböja; avslå; avvisa; beställa av; flytta fram; ge upp; gå om; gå om en klass; göra uppehåll; kasta; necka; neka; nerrösta; refusera; sluta; slänga; släppa; suspendera; säga återbud; upphäva; upphöra; utesluta; överge
tirar förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort beskjuta; dra fram; fysiljera; hiva; inkludera; kasta; kasta av; kasta bort; kasta in; kasta ner; kasta ut; knuffa omkull; skjuta; skjuta ned; slunga; slänga; slänga iväg; slänga ut; släppa; slå omkull; spänna; sträcka; stöta omkull; trycka av; täta

Sinónimos de "förkasta":


Wiktionary: förkasta


Cross Translation:
FromToVia
förkasta suprimir; abolir; abrogar; quitar abolish — to end a law
förkasta desdeñar spurn — to reject disdainfully
förkasta rechazar turn down — refuse, decline, deny