Español

Traducciones detalladas de repeler de español a sueco

repeler:

repeler verbo

 1. repeler (rechazar; desconocer; declinar; )
  avsäga; avslå; förneka; uppsäga; förkasta; förvägra; försmå
  • avsäga verbo (avsäger, avsade, avsagt)
  • avslå verbo (avslår, avslog, avslagit)
  • förneka verbo (förnekar, förnekade, förnekat)
  • uppsäga verbo (uppsäger, uppsade, uppsägt)
  • förkasta verbo (förkastar, förkastade, förkastat)
  • förvägra verbo (förvägrar, förvägrade, förvägrat)
  • försmå verbo (försmår, försmådde, försmått)
 2. repeler (rechazar; correr)
  skjuta bort
  • skjuta bort verbo (skjuter bort, sköt bort, skjutit bort)

Conjugaciones de repeler:

presente
 1. repelo
 2. repeles
 3. repele
 4. repelemos
 5. repeléis
 6. repelen
imperfecto
 1. repelía
 2. repelías
 3. repelía
 4. repelíamos
 5. repelíais
 6. repelían
indefinido
 1. repelí
 2. repeliste
 3. repelió
 4. repelimos
 5. repelisteis
 6. repelieron
fut. de ind.
 1. repeleré
 2. repelerás
 3. repelerá
 4. repeleremos
 5. repeleréis
 6. repelerán
condic.
 1. repelería
 2. repelerías
 3. repelería
 4. repeleríamos
 5. repeleríais
 6. repelerían
pres. de subj.
 1. que repela
 2. que repelas
 3. que repela
 4. que repelamos
 5. que repeláis
 6. que repelan
imp. de subj.
 1. que repeliera
 2. que repelieras
 3. que repeliera
 4. que repeliéramos
 5. que repelierais
 6. que repelieran
miscelánea
 1. ¡repele!
 2. ¡repeled!
 3. ¡no repelas!
 4. ¡no repeláis!
 5. repelido
 6. repeliendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

repeler [el ~] sustantivo

 1. el repeler (rechazar)
  slå till

Translation Matrix for repeler:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
slå till rechazar; repeler
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
avslå declinar; denegar; descartar; desconocer; negar; no aceptar; no aprobar; rebatir; rechazar; rehusar; renunciar a; repeler; sacudir; subastar; suspender desaprobar; descartar; desestimar; encaminarse; formar; hacer volver; no aceptar; no aprobar; no funcionar; rechazar por votación; suspender
avsäga declinar; denegar; descartar; desconocer; negar; no aceptar; no aprobar; rebatir; rechazar; rehusar; renunciar a; repeler; sacudir; subastar; suspender
förkasta declinar; denegar; descartar; desconocer; negar; no aceptar; no aprobar; rebatir; rechazar; rehusar; renunciar a; repeler; sacudir; subastar; suspender abolir; descartar; desechar; deshacerse de; despedir; despedir a; echar; suprimir; tirar
förneka declinar; denegar; descartar; desconocer; negar; no aceptar; no aprobar; rebatir; rechazar; rehusar; renunciar a; repeler; sacudir; subastar; suspender abjurar; contradecir; desmentir; desposeer; escamotear; expropiar; liar; mangar; negar; renegar de; renunciar a
försmå declinar; denegar; descartar; desconocer; negar; no aceptar; no aprobar; rebatir; rechazar; rehusar; renunciar a; repeler; sacudir; subastar; suspender desdeñar; despreciar; menospreciar
förvägra declinar; denegar; descartar; desconocer; negar; no aceptar; no aprobar; rebatir; rechazar; rehusar; renunciar a; repeler; sacudir; subastar; suspender
skjuta bort correr; rechazar; repeler
uppsäga declinar; denegar; descartar; desconocer; negar; no aceptar; no aprobar; rebatir; rechazar; rehusar; renunciar a; repeler; sacudir; subastar; suspender

Sinónimos de "repeler":


Wiktionary: repeler


Cross Translation:
FromToVia
repeler tacka nej till; neka; vägra; missbilliga; förjaga repousser — Pousser en arrière, rejeter ; faire reculer quelqu’un, écarter de soi quelque chose.