Sueco

Traducciones detalladas de försvinna de sueco a español

försvinna:

Conjugaciones de försvinna:

presens
 1. försvinnar
 2. försvinnar
 3. försvinnar
 4. försvinnar
 5. försvinnar
 6. försvinnar
imperfekt
 1. försvinnade
 2. försvinnade
 3. försvinnade
 4. försvinnade
 5. försvinnade
 6. försvinnade
framtid 1
 1. kommer att försvinna
 2. kommer att försvinna
 3. kommer att försvinna
 4. kommer att försvinna
 5. kommer att försvinna
 6. kommer att försvinna
framtid 2
 1. skall försvinna
 2. skall försvinna
 3. skall försvinna
 4. skall försvinna
 5. skall försvinna
 6. skall försvinna
conditional
 1. skulle försvinna
 2. skulle försvinna
 3. skulle försvinna
 4. skulle försvinna
 5. skulle försvinna
 6. skulle försvinna
perfekt particip
 1. har försvinnat
 2. har försvinnat
 3. har försvinnat
 4. har försvinnat
 5. har försvinnat
 6. har försvinnat
imperfekt particip
 1. hade försvinnat
 2. hade försvinnat
 3. hade försvinnat
 4. hade försvinnat
 5. hade försvinnat
 6. hade försvinnat
blandad
 1. försvinna!
 2. försvinna!
 3. försvinnad
 4. försvinnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for försvinna:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
bajar nergång
desaparecer döende; falla ut
descender fara utför; gå nedför; nergång
largarse klippa till
marcharse bryta upp; riva upp
marchitarse vissnande
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
apearse försvinna; hastigt dra iväg; schappa bryta sig loss; fly; gå av; kliva ned; klättra ner; komma undan; sluta vid; stiga ner
bajar försvinna; hastigt dra iväg; schappa avta; blekna; bli lägre; bryta sig loss; fly; förgå; förödmjuka; ge upp; gå av; gå ned; gå ner; gå ner sig; gå under; göra ner; hämta ner; häröra från; kasta; kliva av; kliva ned; kliva ur; klättra ner; komma ifrån; komma undan; krympa; lämna in; minska; nerstiga; rasa; sjunka; sjunka i värde; slänga; stiga ner; styra mot; störta; sänka; sänkas; ta ned; ta ned från; ta ner
coger las de Villadiego försvinna; hastigt dra iväg; schappa fly; rymma; smita; springa bort
desaparecer försvinna avlida; avta; beskylla; blekna; bli dödad; bläma; byta bostad; ; flytta; fördraga; förgå; gå bort; krympa; lida; minska; tåla; uthärda; vara saknad
descender försvinna; hastigt dra iväg; schappa avta; blekna; bryta sig loss; falla ner; fly; förgå; ge upp; gå ner; hänga; häröra från; kasta; kliva av; komma ifrån; komma ner; komma undan; krympa; köra ner; lämna in; minska; nerstiga; sjunka; slänga; svikta; sänkas; sätta lägre; åka ner
desembarcarse försvinna; hastigt dra iväg; schappa bryta sig loss; fly; komma undan
disiparse försvinna
eludir försvinna; hastigt dra iväg; schappa defektera; hålla sig undan ifrån; kasta om; kringgå; svänga undan; undvika
escabullirse försvinna; hastigt dra iväg; schappa bryta sig loss; droppa; drypa; fly; komma undan; sippra; smita bort; springa bort; tillra
escapar försvinna; hastigt dra iväg; schappa befrias från; bli befriad; bryta sig loss; erhålla; fly; fly undan; försäga sig; förtala sig; glida; halka; hålla sig undan ifrån; knycka; komma bort; komma loss; komma undan; mottaga; släppa ut; snatta; sno; stjäla; svänga undan; undvika; vara befriad från
esfumarse försvinna; hastigt dra iväg; schappa
esquivar försvinna; hastigt dra iväg; schappa bana väg för; bryta sig loss; fly; flykta; komma undan; svänga undan; undvika; vika; vika undan
evaporar avdunsta; bortdunsta; försvinna; gå upp i rök dunsta
ir a la porra försvinna; stick
irse a la mierda dra; fara åt helvete; försvinna; stick
languidecer försvinna bortnöta; längta; trängta efter; tråna; åstunda; åtrå
largarse dra; fara åt helvete; försvinna; hastigt dra iväg; schappa; stick; sticka avresa; bege sig iväg; bryta upp; defektera; dra åt helvete; fly; ge sig iväg; gå bort; hastigt kila iväg; kila i väg; lämna; rymma; smita; springa bort
levantarse försvinna; hastigt dra iväg; schappa framträda; hotfullt framträdande; härröra; komma på benen; komma upp; komma upp till ytan; resa på sig; stiga upp; uppkomma; uppstå; virvla upp
marcharse försvinna; hastigt dra iväg; schappa avgå ifrån; avresa; bryta upp; fly; ge sig in i; gå bort; gå iväg; hastigt kila iväg; inlåta sig i; lämna; resa iväg; rymma; smita; springa bort; åka iväg
marchitarse försvinna tyna bort; vissna
mermar hasta desaparecer försvinna
perderse försvinna; gå vilse; komma bort förbise; förlora; förlora sig; gå vilse; komma bort; komma bort sig; missa; misslyckas; mista; tappa; tappa ansikte; tappa vägen
poner pies en polvorosa försvinna; hastigt dra iväg; schappa
tomar las de Villadiego försvinna; hastigt dra iväg; schappa fly; hastigt kila iväg; rymma; smita; springa bort
volatilizar avdunsta; bortdunsta; försvinna; gå upp i rök

Sinónimos de "försvinna":


Wiktionary: försvinna


Cross Translation:
FromToVia
försvinna desaparecer disappear — to vanish
försvinna desaparecer go — to disappear (jump)
försvinna desvanecerse; desaparecer vanish — become invisible or to move out of view unnoticed
försvinna desaparecer verschwinden — aufhören zu existieren, sich in Nichts auflösen
försvinna desvanecerse s’évanouir — Disparaitre

Traducciones relacionadas de försvinna