Inglés

Traducciones detalladas de request de inglés a neerlandés

request:

to request verbo (requests, requested, requesting)

 1. to request (require; ask; apply to; )
  vragen; verzoeken; aanvragen; uitnodigen; aanzoeken
  • vragen verbo (vraag, vraagt, vroeg, vroegen, gevraagd)
  • verzoeken verbo (verzoek, verzoekt, verzocht, verzochten, verzocht)
  • aanvragen verbo (vraag aan, vraagt aan, vroeg aan, vroegen aan, aangevraagd)
  • uitnodigen verbo (nodig uit, nodigt uit, nodigde uit, nodigden uit, uitgenodigd)
  • aanzoeken verbo (zoek aan, zoekt aan, zocht aan, zochten aan, aangezocht)
 2. to request (petition; apply for; query; ask for; file a petition)
  vragen; rekwestreren; aanvragen; verzoeken
  • vragen verbo (vraag, vraagt, vroeg, vroegen, gevraagd)
  • rekwestreren verbo (rekwestreer, rekwestreert, rekwestreerde, rekwestreerden, gerekwestreerd)
  • aanvragen verbo (vraag aan, vraagt aan, vroeg aan, vroegen aan, aangevraagd)
  • verzoeken verbo (verzoek, verzoekt, verzocht, verzochten, verzocht)
 3. to request (beg; plead; appeal; )
  verzoeken; smeken; bidden; vragen
  • verzoeken verbo (verzoek, verzoekt, verzocht, verzochten, verzocht)
  • smeken verbo (smeek, smeekt, smeekte, smeekten, gesmeekt)
  • bidden verbo (bid, bidt, bad, baden, gebeden)
  • vragen verbo (vraag, vraagt, vroeg, vroegen, gevraagd)

Conjugaciones de request:

present
 1. request
 2. request
 3. requests
 4. request
 5. request
 6. request
simple past
 1. requested
 2. requested
 3. requested
 4. requested
 5. requested
 6. requested
present perfect
 1. have requested
 2. have requested
 3. has requested
 4. have requested
 5. have requested
 6. have requested
past continuous
 1. was requesting
 2. were requesting
 3. was requesting
 4. were requesting
 5. were requesting
 6. were requesting
future
 1. shall request
 2. will request
 3. will request
 4. shall request
 5. will request
 6. will request
continuous present
 1. am requesting
 2. are requesting
 3. is requesting
 4. are requesting
 5. are requesting
 6. are requesting
subjunctive
 1. be requested
 2. be requested
 3. be requested
 4. be requested
 5. be requested
 6. be requested
diverse
 1. request!
 2. let's request!
 3. requested
 4. requesting
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

request [the ~] sustantivo

 1. the request
  de vraag; het verzoek; de bede
 2. the request (proposal)
  het voorstel; het verzoek
 3. the request (demand; query; claim)
  de vraag; de vordering; de eis
 4. the request (proposal; motion; offer; bid; bill)
  het voorstel; de motie; de propositie; voorstel doen; het bod
 5. the request (supplication; appeal; plea; entreaty; prayer)
  het verzoek; de bede; het smeekgebed; de smeekbede
 6. the request (claim)
  opvraging; opvragen
 7. the request (interpellation; question; definition of a problem; problem)
  de interpellatie; de vraag
 8. the request (HTTP request)
  – A request to an Internet site that asks for content to be retrieved. 1
  de aanvraag

Translation Matrix for request:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aanvraag HTTP request; request appeal; case; contract; job; petition; requisition; supplicant
aanvragen applying; applying for something; asking for; requesting
bede appeal; entreaty; plea; prayer; request; supplication
bidden devotions; grace; prayer
bod bid; bill; motion; offer; proposal; request bid; offer
eis claim; demand; query; request action; claim; condition; criterion; demand; legal claim; petition; requisite; stipulation; term
interpellatie definition of a problem; interpellation; problem; question; request
motie bid; bill; motion; offer; proposal; request bill; fore-carriage; motion; proposal; proposition; suggestion
opvragen claim; request
opvraging claim; request
propositie bid; bill; motion; offer; proposal; request bill; fore-carriage; motion; proposal; proposition; suggestion
smeekbede appeal; entreaty; plea; prayer; request; supplication
smeekgebed appeal; entreaty; plea; prayer; request; supplication
smeken appeals; entreaties; pleas; supplications
verzoek appeal; entreaty; plea; prayer; proposal; request; supplication
verzoeken questions; requests
voorstel bid; bill; motion; offer; proposal; request bill; fore-carriage; motion; project proposal; proposal; proposition; suggestion
voorstel doen bid; bill; motion; offer; proposal; request bill; fore-carriage; motion; proposal; proposition; suggestion
vordering claim; demand; query; request action; ascent; boom; claim; claiming; collection; debt-claim; debt-recovery; demand; increase; legal claim; petition; progress; progression; recovery; rise; uplift; upturn
vraag claim; definition of a problem; demand; interpellation; problem; query; question; request question
vragen questions; requests
- asking; petition; postulation
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aanvragen appeal; apply for; apply to; ask; ask for; beg; examine; file a petition; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out ask for; claim
aanzoeken appeal; apply to; ask; beg; examine; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out
bidden appeal; ask; beg; beseech; implore; plead; pray; query; request hover; pray; say grace
opvragen ask for; claim
rekwestreren apply for; ask for; file a petition; petition; query; request
smeken appeal; ask; beg; beseech; implore; plead; pray; query; request
uitnodigen appeal; apply to; ask; beg; examine; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out begin; call in; engage; enlist; initiate; invite; invoke; operationalize
verzoeken appeal; apply for; apply to; ask; ask for; beg; beseech; examine; file a petition; implore; petition; plead; pray; pretest; query; request; require; test; try; try out ask for; claim
vragen appeal; apply for; apply to; ask; ask for; beg; beseech; examine; file a petition; implore; petition; plead; pray; pretest; query; request; require; test; try; try out ask; ask for; claim; demand; query; wonder
- bespeak; call for; quest
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
- call; call upon; claim; demand; proposal; suggestion; summon; urge

Palabras relacionadas con "request":


Sinónimos de "request":


Definiciones relacionadas de "request":

 1. a formal message requesting something that is submitted to an authority2
 2. the verbal act of requesting2
 3. express the need or desire for; ask for2
  • She requested an extra bed in her room2
 4. ask (a person) to do something2
  • I requested that she type the entire manuscript2
 5. inquire for (information)2
  • I requested information from the secretary2
 6. A request to an Internet site that asks for content to be retrieved.1
 7. A single action that the Provisioning Server is being asked to perform by the solution provider.1

Wiktionary: request

request
noun
 1. act of requesting
 2. formal message requesting something
verb
 1. to ask somebody to do something
 2. -
request
noun
 1. verzoek, vaak min of meer officieel
 2. een papieren of elektronisch blad waarin men de benodigde informatie dient in te vullen voor het aanvragen ergens van
 3. verzoek
 4. vraag om iets te doen of te laten
 5. een verzoek om inlichting
verb
 1. verzoeken, min of meer officieel
 2. aan iemand vragen iets al dan niet te doen

Cross Translation:
FromToVia
request verzoek; oproeping; sommatie Aufforderung — Dringende Bitte, etwas zu tun
request bestelling; aanvraag Anforderung — Forderung mit dem Ziel, etwas Bestimmtes zu erhalten
request verzoek demande — action de demander
request eisen; opeisen; rekenen; vereisen; vergen; voorschrijven; vorderen; inroepen; verzoeken; vragen; aanvragen; bestellen demander — Indiquer à quelqu’un par des paroles, par un écrit ou tout autre moyen ce qu’on désire obtenir de lui.
request bidden; inroepen; verzoeken; vragen; aanvragen prieradorer la divinité en lui demander une grâce, en la remercier d’une grâce.
request poging; moeite; demarche; stap; diplomatieke stap requête — Demande écrite ou verbale (sens générale)

Traducciones relacionadas de request