Español

Traducciones detalladas de revelar de español a neerlandés

revelar:

revelar verbo

 1. revelar (desarrollar; elaborar; desplegar; )
  ontwikkelen; tot ontwikkeling brengen
 2. revelar (traicionar; delatar)
  verraden; uitbrengen; verklikken; verklappen; aangeven; verlinken; aanbrengen
  • verraden verbo (verraad, verraadt, verried, verrieden, verraden)
  • uitbrengen verbo (breng uit, brengt uit, bracht uit, brachten uit, uitgebracht)
  • verklikken verbo (verklik, verklikt, verklikte, verklikten, verklikt)
  • verklappen verbo (verklap, verklapt, verklapte, verklapten, verklapt)
  • aangeven verbo (geef aan, geeft aan, gaf aan, gaven aan, aangegeven)
  • verlinken verbo (verlink, verlinkt, verlinkte, verlinkten, verlinkt)
  • aanbrengen verbo (breng aan, brengt aan, bracht aan, brachten aan, aangebracht)
 3. revelar (exhibir; mostrar; enseñar; )
  tonen; vertonen; tentoonstellen; exposeren
  • tonen verbo (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • vertonen verbo (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
  • tentoonstellen verbo (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)
  • exposeren verbo (exposeer, exposeert, exposeerde, exposeerden, geëxposeerd)
 4. revelar (levantar el velo)
  ontsluieren
  • ontsluieren verbo (ontsluier, ontsluiert, ontsluierde, ontsluierden, ontsluierd)
 5. revelar (alterar; cambiar; modificar; )
  veranderen; wijzigen; verwisselen; afwisselen; herzien
  • veranderen verbo (verander, verandert, veranderde, veranderden, veranderd)
  • wijzigen verbo (wijzig, wijzigt, wijzigde, wijzigden, gewijzigd)
  • verwisselen verbo (verwissel, verwisselt, verwisselde, verwisselden, verwisseld)
  • afwisselen verbo (wissel af, wisselt af, wisselde af, wisselden af, afgewisseld)
  • herzien verbo (herzie, herziet, herzag, herzagen, herzien)
 6. revelar (descubrir)
  bloot leggen; reveleren
  • bloot leggen verbo (leg bloot, legt bloot, legde bloot, legden bloot, bloot gelegd)
  • reveleren verbo (reveleer, reveleert, reveleerde, reveleerden, gereveleerd)
 7. revelar (proclamar; difundir; divulgar; )
  bekendmaken; proclameren; afkondigen
  • bekendmaken verbo (maak bekend, maakt bekend, maakte bekend, maakten bekend, bekendgemaakt)
  • proclameren verbo (proclameer, proclameert, proclameerde, proclameerden, geproclameerd)
  • afkondigen verbo (kondig af, kondigt af, kondigde af, kondigden af, afgekondigd)
 8. revelar (chivarse; descubrir; denunciar; )
  ontpoppen
  • ontpoppen verbo (ontpop, ontpopt, ontpopte, ontpopten, ontpopt)

Conjugaciones de revelar:

presente
 1. revelo
 2. revelas
 3. revela
 4. revelamos
 5. reveláis
 6. revelan
imperfecto
 1. revelaba
 2. revelabas
 3. revelaba
 4. revelábamos
 5. revelabais
 6. revelaban
indefinido
 1. revelé
 2. revelaste
 3. reveló
 4. revelamos
 5. revelasteis
 6. revelaron
fut. de ind.
 1. revelaré
 2. revelarás
 3. revelará
 4. revelaremos
 5. revelaréis
 6. revelarán
condic.
 1. revelaría
 2. revelarías
 3. revelaría
 4. revelaríamos
 5. revelaríais
 6. revelarían
pres. de subj.
 1. que revele
 2. que reveles
 3. que revele
 4. que revelemos
 5. que reveléis
 6. que revelen
imp. de subj.
 1. que revelara
 2. que revelaras
 3. que revelara
 4. que reveláramos
 5. que revelarais
 6. que revelaran
miscelánea
 1. ¡revela!
 2. ¡revelad!
 3. ¡no reveles!
 4. ¡no reveléis!
 5. revelado
 6. revelando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for revelar:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aanbrengen delación; denuncia
aangeven atestado; declaración; denuncia; denunciación
bekendmaken declaración; información
ontwikkelen civilizar; cultivar; desarrollar
tonen exhibición; representación
veranderen adaptación; alteración; cambio; enmienda; modificación; reforma; transformación
wijzigen adaptación; alteración; cambio; enmienda; modificación; reforma; transformación
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aanbrengen delatar; revelar; traicionar construir
aangeven delatar; revelar; traicionar abandonar; alcanzar; anunciar; avisar; dar; declarar; entregar; hacer entrega; imponer; localizar un sitio para bombardear; ofrecer; presentar; proporcionar; transmitir; traspasar
afkondigen anunciar; avisar; comunicar; declarar; difundir; divulgar; emitir; informar de; proclamar; promulgar; publicar; revelar anunciar; declarar; decretar; hacer público; levantar la prohibición de; notificar; ordenar; proclamar; promulgar; publicar
afwisselen alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar diferir; variar
bekendmaken anunciar; avisar; comunicar; declarar; difundir; divulgar; emitir; informar de; proclamar; promulgar; publicar; revelar anunciar; hacer público; levantar la prohibición de; notificar; publicar
bloot leggen descubrir; revelar descubrir
exposeren demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar exhibir; exponer
herzien alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar alterar; cambiar; convertir; corregir; enmendar; mejorar; modificar; perfeccionar; rectificar; reformar; rehabilitar; renovar; reparar; rever; revisar
ontpoppen chivar; chivarse; delatar; denunciar; descubrir; desertar; manifestarse; revelar; revelarse
ontsluieren levantar el velo; revelar
ontwikkelen cultivar; desarrollar; desplegar; educar; elaborar; evolucionar; explotar; revelar; roturar; seguir desarrollando civilizar; convertirse en; desarrollarse; ejercer; ejercitarse; elaborar; evolucionar; prepararse para
proclameren anunciar; avisar; comunicar; declarar; difundir; divulgar; emitir; informar de; proclamar; promulgar; publicar; revelar
reveleren descubrir; revelar
tentoonstellen demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar exhibir; exponer; presentar
tonen demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar aparecer; demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer la presentación de; hacer postura; manifestar; mostrar; ofertar; ofrecer; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; someter a
tot ontwikkeling brengen cultivar; desarrollar; desplegar; educar; elaborar; evolucionar; explotar; revelar; roturar; seguir desarrollando
uitbrengen delatar; revelar; traicionar publicar
veranderen alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar alterar; cambiar; convertir; diferir; enmendar; modificar; reformar; variar
verklappen delatar; revelar; traicionar cantar; chismorrear; chivar; chivarse; delatar; denunciar; desertar; difundir; soltar; soplar; tirar de la manta; traicionar
verklikken delatar; revelar; traicionar chismorrear; chivar; chivarse; delatar; denunciar; desertar; difundir; traicionar
verlinken delatar; revelar; traicionar chismorrear; chivar; chivarse; denunciar; desertar; difundir; traicionar
verraden delatar; revelar; traicionar cantar; chismorrear; chivar; chivarse; delatar; denunciar; desertar; difundir; soltar; soplar; tirar de la manta; traicionar
vertonen demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar
verwisselen alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar cambiar; cambiar de sitio; cambiar por; canjear; canjear por; confundir; conmutar; convertir; intercambiar; mezclar; reconstruir; reemplazar; renovar; reponer; sustituir
wijzigen alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar alterar; cambiar; convertir; enmendar; modificar; reformar

Sinónimos de "revelar":


Wiktionary: revelar

revelar
verb
 1. openbaren van onbekende feiten
 2. een film ~ het latente beeld van een belicht fotografisch materiaal chemisch zichtbaar maken
 3. wat voorheen een geheim was algemeen bekend maken
 4. een geheim prijsgeven

Cross Translation:
FromToVia
revelar aanduiden denote — to make overt
revelar ontwikkelen develop — to bring out photographic images
revelar ontsluieren; onthullen disclose — physically expose to view
revelar aantonen; vertonen; bewijzen evince — show or demonstrate clearly
revelar blootleggen; [[zichtbaar maken]] expose — to uncover, make visible, bring to daylight, introduce to
revelar manifesteren manifest — to show plainly; to make to appear distinctly
revelar onthullen reveal — to uncover
revelar ontwikkelen; openbaren; ontpoppen révélerdécouvrir, déclarer, faire savoir une chose qui était inconnue et secrète.

Traducciones relacionadas de revelar