Español

Traducciones detalladas de apoyar de español a sueco

apoyar:

apoyar verbo

 1. apoyar (sostener)
  bära; stödja; understödja
  • bära verbo (bär, bar, burit)
  • stödja verbo (stöder, stödde, stött)
  • understödja verbo (understödjar, understödjade, understödjat)
 2. apoyar (apuntalar; soportar; poner puntales; sujetar)
  stötta; proppa
  • stötta verbo (stöttar, stöttade, stöttat)
  • proppa verbo (proppar, proppade, proppat)
 3. apoyar (apuntalar)
  understötta
  • understötta verbo (understöttar, understöttade, understöttat)
 4. apoyar (incitar a; estimular; soportar; )
  påskynda; skjuta på
  • påskynda verbo (påskyndar, påskyndade, påskyndat)
  • skjuta på verbo (skjuter på, sköt på, skjutit på)
 5. apoyar (motivar; encender; incitar; )
  stimulera; motivera någon
  • stimulera verbo (stimulerar, stimulerade, stimulerat)
  • motivera någon verbo (motiverar någon, motiverade någon, motiverat någon)
 6. apoyar (motivar; alentar; levantar; )
  uppmuntra; motivera
  • uppmuntra verbo (uppmuntrar, uppmuntrade, uppmuntrat)
  • motivera verbo (motiverar, motiverade, motiverat)

Conjugaciones de apoyar:

presente
 1. apoyo
 2. apoyas
 3. apoya
 4. apoyamos
 5. apoyáis
 6. apoyan
imperfecto
 1. apoyaba
 2. apoyabas
 3. apoyaba
 4. apoyábamos
 5. apoyabais
 6. apoyaban
indefinido
 1. apoyé
 2. apoyaste
 3. apoyó
 4. apoyamos
 5. apoyasteis
 6. apoyaron
fut. de ind.
 1. apoyaré
 2. apoyarás
 3. apoyará
 4. apoyaremos
 5. apoyaréis
 6. apoyarán
condic.
 1. apoyaría
 2. apoyarías
 3. apoyaría
 4. apoyaríamos
 5. apoyaríais
 6. apoyarían
pres. de subj.
 1. que apoye
 2. que apoyes
 3. que apoye
 4. que apoyemos
 5. que apoyéis
 6. que apoyen
imp. de subj.
 1. que apoyara
 2. que apoyaras
 3. que apoyara
 4. que apoyáramos
 5. que apoyarais
 6. que apoyaran
miscelánea
 1. ¡apoya!
 2. ¡apoyad!
 3. ¡no apoyes!
 4. ¡no apoyéis!
 5. apoyado
 6. apoyando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for apoyar:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
stimulera consuelos
stötta apoyo; ayuda; caballete; puntal; respaldo; socorro; soporte; tirante
uppmuntra consuelos
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
bära apoyar; sostener aguantar; alcanzar; cargar; digerir; llevar; soportar; sufrir; tragar; transportar; trasladar
motivera acentuar; afilar; aguijonear; alentar; animar; apoyar; apresurar; apuntalar; arreciar; atosigar; avivar; calzar; empujar; encender; engendrar; engordar; entornar; escarbar; espolear; estimular; hurgar; impulsar a; incentivar; incitar; incitar a; instigar; levantar; motivar; poner en marcha; promocionar; provocar; resucitar; secundar; sostener; sujetar; suscitar; vaciar
motivera någon animar; apoyar; encender; engendrar; entornar; estimular; incentivar; incitar; motivar
proppa apoyar; apuntalar; poner puntales; soportar; sujetar apretar; apretujar; atracarse; tragar
påskynda aguijonear; animar; apoyar; apresurar; avivar; calzar; empujar; engendrar; estimular; hacer subir; hurgar; impulsar a; incentivar; incitar; incitar a; instigar; motivar; pegarse; promocionar; provocar; soportar; sostener; sujetar; suscitar acelerar; adelantar el trabajo; anticipar; apresurar; levantar de automóvil; promover
skjuta på aguijonear; animar; apoyar; apresurar; avivar; calzar; empujar; engendrar; estimular; hacer subir; hurgar; impulsar a; incentivar; incitar; incitar a; instigar; motivar; pegarse; promocionar; provocar; soportar; sostener; sujetar; suscitar acañonear; aplazar; bombardear; cañonear; dejar en suspenso; dejar para más tarde; demorar; diferir; disparar a; ganar tiempo; posponer; postergar; postergarse; retrasar; retrasarse; tardar; tirar a
stimulera animar; apoyar; encender; engendrar; entornar; estimular; incentivar; incitar; motivar aclamar; activar; alentar; animar; aplaudir; avivar; dar viveza a; entusiasmar; envalentonar; espolear; estimular; excitar; impulsar; incentivar; incitar; instigar; motivar; ovacionar; promocionar; provocar
stödja apoyar; sostener asistir; atender; ayudar; colaborar; cooperar; ser de ayuda; servir; sostener; subvencionar
stötta apoyar; apuntalar; poner puntales; soportar; sujetar
understödja apoyar; sostener aparentar; desplazar hacia delante; favorecer; fingir; hacer deslizar el parabrisas; pretextar; privilegiar; proteger
understötta apoyar; apuntalar
uppmuntra acentuar; afilar; aguijonear; alentar; animar; apoyar; apresurar; apuntalar; arreciar; atosigar; avivar; calzar; empujar; encender; engendrar; engordar; entornar; escarbar; espolear; estimular; hurgar; impulsar a; incentivar; incitar; incitar a; instigar; levantar; motivar; poner en marcha; promocionar; provocar; resucitar; secundar; sostener; sujetar; suscitar; vaciar aclamar; alegrar; alentar; animar; aparentar; aplacar; aplaudir; avivar; caldear; calmar; desafiar; desplazar hacia delante; encender; engendrar; entusiasmar; envalentonar; espolear; estimular; excitar; fingir; hacer deslizar el parabrisas; incentivar; incitar; incitar a; instigar; motivar; ovacionar; pretextar; provocar; resucitar; sosegar; suscitar; tranquilizar
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
stötta apoyado; sostenido
uppmuntra alegrado; animado

Sinónimos de "apoyar":


Wiktionary: apoyar


Cross Translation:
FromToVia
apoyar luta lean — to press against
apoyar stötta; stödja; bära upp support — to keep from falling
apoyar luta emot; ställa mot anstellen — einen Gegenstand an einen anderen anlehnen
apoyar bistå; stå bi beistehen — jemandem helfen, der sich in einer schwierigen Situation befindet, ihn unterstützen
apoyar stärka bestärken — (transitiv) jemanden in einer Haltung, einem Vorhaben stützen, ermutigen
apoyar uppmuntra ermuntern — etwas unterstützen und fördern
apoyar stödja accoterappuyer d’un côté pour soutenir.
apoyar stödja appuyerplacer contre quelque chose.

Traducciones relacionadas de apoyar