Resumen
Neerlandés a inglés:   más información...
 1. opstijgen:
 2. Wiktionary:
 3. User Contributed Translations for opstijgen:
  • soar


Neerlandés

Traducciones detalladas de opstijgen de neerlandés a inglés

opstijgen:

opstijgen verbo (stijg op, stijgt op, steeg op, stegen op, opgestegen)

 1. opstijgen (omhoogkomen; opvliegen)
  to take off; to rise; to ascend; to rise to the surface; to mount; to fly up; to increase; to bristle; to flare up; to become higher; to climb; to go upward; to get away; to go up; to be on the upgrade; to start; to grow; to be off; to become larger
  • take off verbo (takes off, took off, taking off)
  • rise verbo (rises, rose, rising)
  • ascend verbo (ascends, ascended, ascending)
  • rise to the surface verbo (rises to the surface, risen to the surface, rising to the surface)
  • mount verbo (mounts, mounted, mounting)
  • fly up verbo (flies up, flew up, flying up)
  • increase verbo (increases, increased, increasing)
  • bristle verbo (bristles, bristled, bristling)
  • flare up verbo (flares up, flared up, flaring up)
  • become higher verbo (becomes higher, becoming higher)
  • climb verbo (climbs, climbed, climbing)
  • go upward verbo (goes upward, went upward, going upward)
  • get away verbo (gets away, got away, getting away)
  • go up verbo (goes up, went up, going up)
  • be on the upgrade verbo (is on the upgrade, being on the upgrade)
  • start verbo (starts, started, starting)
  • grow verbo (grows, grew, growing)
  • be off verbo (is off, being off)
  • become larger verbo (becomes larger, becoming larger)
 2. opstijgen (in de lucht omhoogstijgen; stijgen; de hoogte ingaan)
  to rise; to ascend; to take off; to go up
  • rise verbo (rises, rose, rising)
  • ascend verbo (ascends, ascended, ascending)
  • take off verbo (takes off, took off, taking off)
  • go up verbo (goes up, went up, going up)
 3. opstijgen (wegvliegen; afvliegen)
  to fly off; to fly away; to fly out
  • fly off verbo (flies off, flew off, flying off)
  • fly away verbo (flies away, flew away, flying away)
  • fly out verbo (flies out, flew out, flying out)

Conjugaciones de opstijgen:

o.t.t.
 1. stijg op
 2. stijgt op
 3. stijgt op
 4. stijgen op
 5. stijgen op
 6. stijgen op
o.v.t.
 1. steeg op
 2. steeg op
 3. steeg op
 4. stegen op
 5. stegen op
 6. stegen op
v.t.t.
 1. ben opgestegen
 2. bent opgestegen
 3. is opgestegen
 4. zijn opgestegen
 5. zijn opgestegen
 6. zijn opgestegen
v.v.t.
 1. was opgestegen
 2. was opgestegen
 3. was opgestegen
 4. waren opgestegen
 5. waren opgestegen
 6. waren opgestegen
o.t.t.t.
 1. zal opstijgen
 2. zult opstijgen
 3. zal opstijgen
 4. zullen opstijgen
 5. zullen opstijgen
 6. zullen opstijgen
o.v.t.t.
 1. zou opstijgen
 2. zou opstijgen
 3. zou opstijgen
 4. zouden opstijgen
 5. zouden opstijgen
 6. zouden opstijgen
diversen
 1. stijg op!
 2. stijgt op!
 3. opgestegen
 4. opstijgend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

opstijgen [znw.] sustantivo

 1. opstijgen (stijging; stijgen; omhoogkomen; klimmen)
  the increase; the rise; the ascent; the rising; the uplift; the going up

Translation Matrix for opstijgen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
ascent klimmen; omhoogkomen; opstijgen; stijgen; stijging beklimming; bestijging; klim; ontwikkelingsgang; opklimmen; progressie; stijgen; toename; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering
climb beklimming; bestijging; klim; opklimmen; stijgen
flare up driftig zijn; opstuiven; opvliegen
fly away afvliegen; wegvliegen
going up klimmen; omhoogkomen; opstijgen; stijgen; stijging
grow bloesem
increase klimmen; omhoogkomen; opstijgen; stijgen; stijging aangroei; aangroeiing; aanvulling; aanwas; aanwinst; expansie; groei; groter worden; het groter worden; ontwikkelingsgang; progressie; stijging; toename; toename voorraad; toeneming; uitbreiding; uitzetten; uitzetting; vergroting; verhoging; verloop; vermedevuldigen; vermeerdering; vermenigvuldiging; versterking; verveelvoudiging; voortgang; vooruitgang; vordering; wijd worden
mount rijdier; rijpaard
rise klimmen; omhoogkomen; opstijgen; stijgen; stijging aangroei; aangroeiing; aanwas; aanwinst; bult; expansie; groei; groter worden; heuvel; stijging; toename; toeneming; uitbreiding; verhoging; vermedevuldigen; vermeerdering; versterking; vooruitgang; vordering
rising klimmen; omhoogkomen; opstijgen; stijgen; stijging aangroei; aanwas; aanwassen; aanzwellen; omhoog komen; rijzing; uitdijen; uitdijing; verrijzing; wassen; zwellen
start aanvang; aanzet; begin; initiatief; inzet; opening; start
uplift klimmen; omhoogkomen; opstijgen; stijgen; stijging toename; vooruitgang; vordering
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
ascend de hoogte ingaan; in de lucht omhoogstijgen; omhoogkomen; opstijgen; opvliegen; stijgen beklimmen; bevorderd worden; hogerop komen; klimmen; omhoog gaan; omhoogklimmen; omhoogstijgen; opgaan; opklauteren; opklimmen; stijgen; zich opwerken
ascent aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gaan staan; gedijen; groeien; groter worden; omhooggaan; omhoogrijzen; opstaan; opzetten; rijzen; stijgen; toenemen; vermeerderen
be off omhoogkomen; opstijgen; opvliegen 'm piepen; 'm smeren; aanbreken; beginnen; de plaat poetsen; een begin nemen; ervandoor gaan; hem smeren; intreden; inzetten; op gang komen; zich uit de voeten maken
be on the upgrade omhoogkomen; opstijgen; opvliegen
become higher omhoogkomen; opstijgen; opvliegen hoger worden
become larger omhoogkomen; opstijgen; opvliegen
bristle omhoogkomen; opstijgen; opvliegen
climb omhoogkomen; opstijgen; opvliegen beklimmen; bevorderd worden; hogerop komen; klauteren; klimmen; opgaan; opklauteren; opklimmen; zich opwerken
flare up omhoogkomen; opstijgen; opvliegen afbranden; leegbranden; ontbranden; ontsteken; ontvlammen; opflakkeren; oplaaien; opvlammen; platbranden; uitbranden; vuur vatten
fly away afvliegen; opstijgen; wegvliegen verwaaien; wegstuiven; wegwaaien
fly off afvliegen; opstijgen; wegvliegen afspatten; afspringen; afvliegen
fly out afvliegen; opstijgen; wegvliegen uitvliegen
fly up omhoogkomen; opstijgen; opvliegen opstuiven; opvliegen; opwaarts vliegen
get away omhoogkomen; opstijgen; opvliegen heenkomen; ontglippen; ontkomen; ontsnappen aan; ontvluchten; vluchten; wegkomen; wegkrijgen; weglopen; wegrennen; zich vrijmaken
go up de hoogte ingaan; in de lucht omhoogstijgen; omhoogkomen; opstijgen; opvliegen; stijgen hoger worden; opgaan
go upward omhoogkomen; opstijgen; opvliegen
grow omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groot worden; groter worden; hoger worden; omhoog komen; omhoog rijzen; omhooggaan; omhoogstijgen; opgroeien; opzetten; rijzen; stijgen; tieren; toenemen; uitdijen; uitzwellen; vermeerderen; volgroeien; volwassen worden; wassen
increase omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; hoger worden; omhooggaan; opzetten; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; vergroten; vermeerderen; volgroeien; volwassen worden; zich vermeerderen
mount omhoogkomen; opstijgen; opvliegen beklimmen; bestijgen; ensceneren; hoger worden; in scene zetten; klimmen; koppelen; omhoogklimmen
rise de hoogte ingaan; in de lucht omhoogstijgen; omhoogkomen; opstijgen; opvliegen; stijgen aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; bevorderd worden; de hoogte ingaan; gaan staan; gedijen; groeien; groot worden; groter worden; hoger worden; hogerop komen; naar boven gaan; omhoog komen; omhoog rijzen; omhooggaan; omhoogkomen; omhoogrijzen; omhoogstijgen; opborrelen; opgroeien; opstaan; opwellen; opzetten; rijzen; stijgen; toenemen; uitrijzen; uittorenen; verheffen; vermeerderen; zich opwerken
rise to the surface omhoogkomen; opstijgen; opvliegen bovenkomen; omhoogkomen
start omhoogkomen; opstijgen; opvliegen aanbinden; aanbreken; aandoen; aangaan; aanknopen; aanmaken; aanvangen; aanzetten; afreizen; beginnen; een begin nemen; heengaan; inleiden; inluiden; inschakelen; intreden; inzetten; lanceren; ondernemen; op de markt brengen; op gang komen; openen; opstarten; starten; uitgeven; van start gaan; van wal gaan; van wal steken; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken
take off de hoogte ingaan; in de lucht omhoogstijgen; omhoogkomen; opstijgen; opvliegen; stijgen aanbreken; aanvangen; afdoen; afhandelen; afreizen; afsteken; afvaren; beginnen; beslechten; een begin nemen; heengaan; intreden; inzetten; kopiëren; nabootsen; namaken; ontkleden; op gang komen; opstappen; smeren; starten; twist uit de weg ruimen; uitdoen; uitkleden; uittrekken; van start gaan; verdwijnen; verlaten; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegtrekken; wegvaren
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
rising klimmend; omhooggaand; oplopend; oprijzend; rijzend; stijgend; toenemend; verheffend
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
going up klimmend; omhooggaand; oplopend; rijzend; stijgend; toenemend; verheffend

Antónimos de "opstijgen":


Definiciones relacionadas de "opstijgen":

 1. omhoog gaan1
  • de ballon steeg langzaam op1
 2. op een paard gaan zitten1
  • hij steeg op het paard1

Wiktionary: opstijgen

opstijgen
verb
 1. in de lucht stijgen
 2. te paard stijgen
opstijgen
verb
 1. To move upwards
 2. -
 3. to mount upward on wings
noun
 1. action of moving upwards

Traducciones relacionadas de opstijgen