Resumen
Neerlandés a inglés:   más información...
 1. uitmesten:


Neerlandés

Traducciones detalladas de uitmesten de neerlandés a inglés

uitmesten:

uitmesten verbo (mest uit, mestte uit, mestten uit, uitgemest)

 1. uitmesten (opruimen; schoonmaken; reinigen; uitruimen)
  to clean up; to tidy up; to clear out; to tidy out; to empty; to clean out; to clear; to finish
  • clean up verbo (cleans up, cleaned up, cleaning up)
  • tidy up verbo (tidies up, tidied up, tidying up)
  • clear out verbo (clears out, cleared out, clearing out)
  • tidy out verbo (tidy out, tidied out, tidying out)
  • empty verbo (empties, emptied, emptying)
  • clean out verbo (cleans out, cleaned out, cleaning out)
  • clear verbo (clears, cleared, clearing)
  • finish verbo (finishes, finished, finishing)

Conjugaciones de uitmesten:

o.t.t.
 1. mest uit
 2. mest uit
 3. mest uit
 4. mesten uit
 5. mesten uit
 6. mesten uit
o.v.t.
 1. mestte uit
 2. mestte uit
 3. mestte uit
 4. mestten uit
 5. mestten uit
 6. mestten uit
v.t.t.
 1. heb uitgemest
 2. hebt uitgemest
 3. heeft uitgemest
 4. hebben uitgemest
 5. hebben uitgemest
 6. hebben uitgemest
v.v.t.
 1. had uitgemest
 2. had uitgemest
 3. had uitgemest
 4. hadden uitgemest
 5. hadden uitgemest
 6. hadden uitgemest
o.t.t.t.
 1. zal uitmesten
 2. zult uitmesten
 3. zal uitmesten
 4. zullen uitmesten
 5. zullen uitmesten
 6. zullen uitmesten
o.v.t.t.
 1. zou uitmesten
 2. zou uitmesten
 3. zou uitmesten
 4. zouden uitmesten
 5. zouden uitmesten
 6. zouden uitmesten
en verder
 1. ben uitgemest
 2. bent uitgemest
 3. is uitgemest
 4. zijn uitgemest
 5. zijn uitgemest
 6. zijn uitgemest
diversen
 1. mest uit!
 2. mest uit!
 3. uitgemest
 4. uitmestend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for uitmesten:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
finish afkrijgen; afwerking; einde; eindpunt; eindstreep; end; fineer; finish; finishlijn; meet; uitpraten; uitpraten tot het eind; uitspreken
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
clean out opruimen; reinigen; schoonmaken; uitmesten; uitruimen ledigen; leeghalen; leegmaken; stalmesten; uithalen; uitplunderen; uitschudden
clean up opruimen; reinigen; schoonmaken; uitmesten; uitruimen opschonen; saneren; schoon maken; stalmesten
clear opruimen; reinigen; schoonmaken; uitmesten; uitruimen afdekken; afruimen; banen; bevrijden; dechargeren; emanciperen; inklaren; klaren; ledigen; leeghalen; leegmaken; legen; onschuldig verklaren; opruimen; reinigen; ruimen; schoonmaken; schoonpoetsen; uithalen; uitschakelen; uitverkopen; verlossen; verrekenen; vrijmaken; vrijpleiten; vrijspraak bepleiten; vrijspreken; vrijvechten; wissen; zuiveren
clear out opruimen; reinigen; schoonmaken; uitmesten; uitruimen inrukken; ledigen; leeghalen; leegmaken; opdonderen; ophoepelen; opkrassen; oplazeren; uithalen; uitnemen
empty opruimen; reinigen; schoonmaken; uitmesten; uitruimen afscheiden; afvoeren; ledigen; leegdrinken; leeggieten; leeghalen; leegmaken; legen; lozen; opdrinken; plunderen; ruimen; spuien; uitdrinken; uitgieten; uithalen; uitknijpen; uitnemen; uitpersen; uitscheiden; uitstoten; uitwateren; uitwerpen; uitzuigen; water afvoeren; water lozen
finish opruimen; reinigen; schoonmaken; uitmesten; uitruimen aankomen; afdoen; afkrijgen; aflopen; afmaken; afronden; afsluiten; afwerken; beslissen; besluiten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; fiksen; finishen; garneren; in orde maken; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; klaren; ledigen; leegdrinken; leegeten; leeghalen; leegmaken; naar einde toewerken; opdrinken; opeten; opgebruiken; ophouden; opkrijgen; opmaken; opsmukken; perfectioneren; regelen; schotels garneren; stoppen; ten einde lopen; uitdrinken; uithalen; uitkrijgen; uitpraten; uitspelen; uitspreken; versieren; vervolledigen; vervolmaken; volbrengen; volledig maken; volmaken; voltooien; voor elkaar krijgen
tidy out opruimen; reinigen; schoonmaken; uitmesten; uitruimen
tidy up opruimen; reinigen; schoonmaken; uitmesten; uitruimen bergen; opfrissen; opruimen; stalmesten; verfrissen; verkoelen; verkwikken; verlevendigen
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
empty eindig; hol; ijdel; inhoudsloos; ledig; leeg; loos; nietszeggend; onbezet; ongevuld; vergankelijk; voorbijgaand; zonder inhoud
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
clear aanschouwelijk; af; afgedaan; afgelopen; begrijpelijk; bevattelijk; blank; bleek; blij; blijgeestig; blijmoedig; dartel; direct; doorschijnend; doorzichtig; duidelijk; duidelijk klinkend; fideel; flagrant; fleurig; geestig; gereed; geëindigd; helder; helderklinkend; herkenbaar; inzichtelijk; jolig; klaar; klaar als een klontje; klare; kleurig; kleurloos; kwiek; levendig; loos; lustig; monter; onbewolkt; ongekleurd; onmiskenbaar; opgeruimd; opgetogen; opgewekt; over; overduidelijk; recht door zee; regelrecht; transparant; uit; uitgelaten; verhelderend; verstaanbaar; voltooid; voorbij; vrij; vrolijk; wakker; welgemoed; zo klaar als een klontje; zonder taak; zonneklaar; zonnig