Resumen
Neerlandés a inglés:   más información...
  1. verstrekking:


Neerlandés

Traducciones detalladas de verstrekking de neerlandés a inglés

verstrekking:

verstrekking [de ~ (v)] sustantivo

  1. de verstrekking (uitgifte; uitreiking; uitgaaf; afgifte; uitdeling)
    the granting; the issue; the distribution
  2. de verstrekking (gegevensverstrekking)
    the supply of information; the granting; the supplying

Translation Matrix for verstrekking:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
distribution afgifte; uitdeling; uitgaaf; uitgifte; uitreiking; verstrekking distributie; distributiekantoor; uitstrooiing; verspreiding
granting afgifte; gegevensverstrekking; uitdeling; uitgaaf; uitgifte; uitreiking; verstrekking akkoord; fiat; goedkeuring; goedvinden; permissie; toestemming
issue afgifte; uitdeling; uitgaaf; uitgifte; uitreiking; verstrekking actiepunt; aflevering; editie; emissie; geval; issue; kwestie; punt; uitgave; uitgifte; uitstoot; zaak
supply of information gegevensverstrekking; verstrekking
supplying gegevensverstrekking; verstrekking leveren
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
issue openbaren; publiceren; uitbrengen; uitgeven
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
issue uitkomen; uitstromen