Resumen
Neerlandés a español:   más información...
  1. dienstknecht:


Neerlandés

Traducciones detalladas de dienstknecht de neerlandés a español

dienstknecht:

dienstknecht [de ~ (m)] sustantivo

  1. de dienstknecht (knecht; dienaar)
    el siervo; el sirviente; el criado; la asistencia; el peón; el servidor; el auxilio; el gañán; el ayudante

Translation Matrix for dienstknecht:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
asistencia dienaar; dienstknecht; knecht aanwezigheid; assistentie; bediening; bijstand; coöperatie; dienstbetoon; handreiking; hulp; hulpbetoon; hulpverlenen; hulpverlening; leniging; maatschappelijke hulpverlening; medewerking; ondersteuning; poetsvrouw; presentie; schoonmaakster; service; sociale bijstand; steun; support; uitserveren; verschaffing; verzorging; voorziening; werkeloosheidsuitkering; werkster; zorg
auxilio dienaar; dienstknecht; knecht assistent; assistentie; bediening; bijstand; dienstbetoon; dienstverlening; handreiking; helper; hulp; hulpbetoon; hulpverlening; leniging; maatschappelijke hulpverlening; ondersteuning; secondant; service; steun; support; uitserveren
ayudante dienaar; dienstknecht; knecht arbeider; arbeidskracht; assistent; assistente; bijstand; helper; hulp; hulpje; hulpjes; kantoorbediende; klerk; knecht; loopjongens; maatschappelijke hulpverlening; medeplichtige; medeverantwoordelijke; medewerker; medewerkster; ondersteuning; personeelslid; secondant; steun; werkkracht; werknemer
criado dienaar; dienstknecht; knecht bediende; butler; herenknecht; huisbediende; huisjongen; huisknecht; jongmaat; kamerbediende; kamerdienaar; knecht; leerknecht; maatje; pupil
gañán dienaar; dienstknecht; knecht assistent; bediende; helper; huisknecht; hulp; jongmaat; knecht; leerknecht; maatje; pupil; secondant
peón dienaar; dienstknecht; knecht arbeider; bediende; butler; herenknecht; huisknecht; jongmaat; kamerbediende; kamerdienaar; knecht; leerknecht; maatje; ongeschoold arbeider; pion; pupil; wegwerkers; werker; werkkracht; werkman
servidor dienaar; dienstknecht; knecht assistent; helper; hulp; knechtje; netwerkserver; secondant; server
siervo dienaar; dienstknecht; knecht horige; lijfeigene; slaaf
sirviente dienaar; dienstknecht; knecht assistent; bediende; helper; huisknecht; hulp; hulp in de huishouding; jongmaat; knecht; leerknecht; maatje; pupil; schoonmaakster; secondant; werkster
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
siervo afhankelijk; horig

Palabras relacionadas con "dienstknecht":

  • dienstknechten