Resumen


Sueco

Traducciones detalladas de avsända de sueco a español

avsända:

avsända verbo (avsänder, avsände, avsänt)

 1. avsända (sända; skicka)
 2. avsända (sända; skicka)

Conjugaciones de avsända:

presens
 1. avsänder
 2. avsänder
 3. avsänder
 4. avsänder
 5. avsänder
 6. avsänder
imperfekt
 1. avsände
 2. avsände
 3. avsände
 4. avsände
 5. avsände
 6. avsände
framtid 1
 1. kommer att avsända
 2. kommer att avsända
 3. kommer att avsända
 4. kommer att avsända
 5. kommer att avsända
 6. kommer att avsända
framtid 2
 1. skall avsända
 2. skall avsända
 3. skall avsända
 4. skall avsända
 5. skall avsända
 6. skall avsända
conditional
 1. skulle avsända
 2. skulle avsända
 3. skulle avsända
 4. skulle avsända
 5. skulle avsända
 6. skulle avsända
perfekt particip
 1. har avsänt
 2. har avsänt
 3. har avsänt
 4. har avsänt
 5. har avsänt
 6. har avsänt
imperfekt particip
 1. hade avsänt
 2. hade avsänt
 3. hade avsänt
 4. hade avsänt
 5. hade avsänt
 6. hade avsänt
blandad
 1. avsänd!
 2. avsänd!
 3. avsänd
 4. avsändande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for avsända:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
echar kasta bort
echar al correo posta
enviar skicka
rechazar avvisande; avvisning; nekande; slå till; sätta ned; vrida ned; vägran
soltar släppa loss
suministrar leverans
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
echar avsända; skicka; sända anföra; avleda; avskeda; byta bostad; dirigera; donera; flytta; förbanna; förkasta; ge; hiva; hälla; hälla på mera; hälla upp; kassera; kasta; kasta bort; kasta ut; leda; lägga bort; låta avrinna; skicka; skänka; slänga; slänga iväg; slänga ut; slå i; slå upp; sparka; stänka; sända; tillåta; tömma; utdriva; utesluta; utstöta; uttappa
echar al correo avsända; skicka; sända posta
emitir avsända; skicka; sända avleda; emittera; förkunna; låta avrinna; proklamera; skicka; stråla ut; sända; sända ut; ta fram; tömma; utleverera; utsända; uttappa; visa; visa fram
enviar avsända; skicka; sända avböja; avskeda; eftersända; ge upp; hänvisa; kapitulera; neka; refusera; skicka; skicka in; skicka runt; skicka ut; skicka vidare; skicka vidare till; sparka; sända; sända vidare; vidarebefordra; vidaresända; överlämna sig
excarcelar avsända; skicka; sända befria; frige; frigöra; lösge; släppa
expedir avsända; skicka; sända skicka; sända
mandar avsända; skicka; sända anföra; avskeda; befalla; belasta; bemäktiga; beordra; beställa; betunga; diktera; eftersända; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förhärska; ge i uppdrag till; ge upp; ha överhanden; hemleverera; härska; kapitulera; kommandera; kommendera; kungöra; leda; majorisera; ordna; påbjuda; råda; skicka; skicka in; skicka vidare till; sparka; sända; tvinga; vara rådande; överlämna sig
rechazar avsända; skicka; sända avböja; avfärda; avhålla sig; avslå; avstå; avsäga; avvisa; fördöma; förkasta; förneka; försmå; förvägra; hålla inne med; hålla på avstånd; kasta tillbaka; lägga av; mata ut; neka; neka blankt; refusera; reservera; skicka; skjuta bort; spara; sända; uppsäga
remitir avsända; skicka; sända efterskänka; ge tillbaka; ge upp; kapitulera; kasta tillbaka; remittera; returnera; skicka tillbaka; återvisa; återvända; överlämna sig; översända
repartir avsända; skicka; sända behandla; beordra; dela upp; dela ut; distribuera; fördela; ge; gruppera; klyva sönder; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; skicka runt; sönderdela; tilldela; överlämna
retransmitir avsända; skicka; sända ge upp; kapitulera; skicka; sända; sända ut; återutsända; överlämna sig
soltar avsända; skicka; sända babbla; befria; binda av; frisläppa; kasta loss; kliva av; knäppa upp; lägga av; lämna; låta undfalla sig; lösa; lösa upp; pladdra; skvallra; sluta; släppa; släppa ut; sno upp; sprätta upp; spänna av; öppna
suministrar avsända; skicka; sända administrera; dela ut; förse; förvalta; handha; hemleverera; leverera; lämna; lämna över; skicka; tillföra; tillåta; utöva
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
emitir komma; strömma ut

Sinónimos de "avsända":


Wiktionary: avsända


Cross Translation:
FromToVia
avsända mandar absenden — Brief, Päckchen oder andere Sendungsarten oder Waren bei einem Logistikunternehmen zwecks Transport an ein Ziel aufgeben