Sueco

Traducciones detalladas de proklamera de sueco a español

proklamera:

proklamera verbo (proklamerar, proklamerade, proklamerat)

 1. proklamera (inleda; förebåda; förkunna)
 2. proklamera (kungöra; tillkännage; påbjuda; deklarera; förkunna offentligt)
 3. proklamera (förkunna)

Conjugaciones de proklamera:

presens
 1. proklamerar
 2. proklamerar
 3. proklamerar
 4. proklamerar
 5. proklamerar
 6. proklamerar
imperfekt
 1. proklamerade
 2. proklamerade
 3. proklamerade
 4. proklamerade
 5. proklamerade
 6. proklamerade
framtid 1
 1. kommer att proklamera
 2. kommer att proklamera
 3. kommer att proklamera
 4. kommer att proklamera
 5. kommer att proklamera
 6. kommer att proklamera
framtid 2
 1. skall proklamera
 2. skall proklamera
 3. skall proklamera
 4. skall proklamera
 5. skall proklamera
 6. skall proklamera
conditional
 1. skulle proklamera
 2. skulle proklamera
 3. skulle proklamera
 4. skulle proklamera
 5. skulle proklamera
 6. skulle proklamera
perfekt particip
 1. har proklamerat
 2. har proklamerat
 3. har proklamerat
 4. har proklamerat
 5. har proklamerat
 6. har proklamerat
imperfekt particip
 1. hade proklamerat
 2. hade proklamerat
 3. hade proklamerat
 4. hade proklamerat
 5. hade proklamerat
 6. hade proklamerat
blandad
 1. proklamera!
 2. proklamera!
 3. proklamerad
 4. proklamerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for proklamera:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
abrir låsa upp; öppnande
arrancar avbrottas ifrån; riva loss; riva upp
avisar säga upp sig
publicar publicera; publisera
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abrir förebåda; förkunna; inleda; proklamera avgränsa; avslöja; begränsa; bestämma; bryta upp; definiera; dra upp; dra öppet; driva bort; föra på tal; fördriva; introducera; knäppa upp; låsa upp; lösa upp; markera; offentliggöra; presentera; pressa öppen; publicera; rubba; sno upp; sparka loss; sprätta upp; spänna av; ta upp; utstaka; öppna
anunciar förkunna; proklamera anmäla; annonsera; avge; avisera; bestämma; deklarera; förkunna; förordna; göra bekant; göra känt; göra propaganda; informera; kungöra; offentliggöra; propagera; påbjuda; påminna; rekrytera; skicka efter; sända nyheterna; tillkännage; upge; upplysa
arrancar förebåda; förkunna; inleda; proklamera begynna; bli utan; börja; dra av; driva på; gräva upp; klyva; knäppa upp; komma till korta; lida brist på; låta springa över klivan; lösa upp; nappa till sig; nedlägga; pressa någon på något; putta iväg; riva; riva bort; riva lös; riva ut; rycka; rycka bort; sakna något; skaka sig loss ifrån; skjuta ned; slita; slita loss; sno upp; snylta; sparka; splittra; sprätta; sprätta upp; spänna av; starta; sticka ned; ta ifrån kroppen; tigga; öppna
avisar förkunna; proklamera anmäla; avge; deklarera; förklara; göra känt; göra sin åsikt hörd; informera; lista; påminna; skicka efter; tala om; tillkännage; upge; upplysa
comunicar förkunna; proklamera anknyta; anmäla; avisera; berätta; förklara; förkunna; ge vidare; göra känt; göra sin åsikt hörd; göra uppmärksam på; informera; kommunicera; konversera; koppla; kungöra; meddela; pladdra; prata; rapportera; skvallra; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; tillkännage; upplysa
declarar förkunna; proklamera avge; deklarera; förklara; göra tydligt; informera; klargöra; kungöra; meddela; reportera; upge
decretar deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage befalla; beordra; beställa; diktera; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; kommandera; kommendera; kungöra; ordna; påbjuda
difundir förkunna; proklamera ange; avslöja; berätta; konversera; pladdra; prata; skvallra; sladdra; snacka; säga; sända; sända ut; tala; tala om; tjalla; utsprida; utströ; utså
divulgar förkunna; proklamera
emitir förkunna; proklamera avleda; avsända; emittera; låta avrinna; skicka; stråla ut; sända; sända ut; ta fram; tömma; utleverera; utsända; uttappa; visa; visa fram
inaugurar förebåda; förkunna; inleda; proklamera föra på tal; helga; installera; insätta i ämbetet; introducera; presentera; ta upp; välsigna
informar de förkunna; proklamera anmäla; avisera; förkunna; göra känt; informera; kungöra; meddela; reportera; tillkännage; upplysa
ordenar deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage avgöra; befalla; belasta; beordra; beställa; betunga; diktera; fixa; forcera; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; ge i uppdrag till; gruppera; indela; jämna; klassificera; klassifiera; kommandera; kommendera; kungöra; laga; ordna; påbjuda; rangera; reda ut; rena; rengöra; renovera; rensa; rensa bort; reparera; restaurera; sanera; sortera; systematisera; tvinga
proclamar deklarera; förkunna; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
promulgar deklarera; förkunna; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
publicar förkunna; proklamera annonsera; anslå; förlägga; ge ut; göra bekant; lägga ner; låta bli synlig; låta synas; offentliggöra; publicera; sätta ner; ta ned; ta ner; utge
revelar förkunna; proklamera ange; avslöja; avtäcka; blotta; byta ut; förevisa; förråda; förändra; skvallra på; uppenbara; utveckla; visa; yppa; ändra
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
emitir komma; strömma ut

Sinónimos de "proklamera":


Wiktionary: proklamera


Cross Translation:
FromToVia
proklamera proclamar proclaim — to excitedly, verbosely and candidly describe