Resumen


Neerlandés

Traducciones detalladas de begonnen de neerlandés a alemán

begonnen:

begonnen adj.

 1. begonnen

Translation Matrix for begonnen:

ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
angefangen begonnen
aufgenommen begonnen aangenomen; aanvaard; accoord; geaccepteerd; geadopteerd; gefotografeerd; geregistreerd; goedgekeurd; in een gesticht opgenomen; opgenomen; opgeraapt; opgevat; toegelaten

beginnen:

beginnen verbo (begin, begint, begon, begonnen, begonnen)

 1. beginnen (aanvangen; starten; van start gaan)
  anfangen; beginnen; starten; einsetzen; aufnehmen; anheben
  • anfangen verbo (fange an, fängst an, fängt an, fing an, fingt an, angefangen)
  • beginnen verbo (beginne, beginnst, beginnt, begann, begannt, begonnen)
  • starten verbo (starte, startest, startet, startete, startetet, gestart)
  • einsetzen verbo (setze ein, setzt ein, setzte ein, setztet ein, eingesetzt)
  • aufnehmen verbo (nehme auf, nimmst auf, nimmt auf, nam auf, namt auf, aufgenommen)
  • anheben verbo (hebe an, hebst an, hebt an, hob an, hobt an, angehoben)
 2. beginnen (een begin nemen; aanbreken)
  anfangen
  • anfangen verbo (fange an, fängst an, fängt an, fing an, fingt an, angefangen)
 3. beginnen (aanknopen; aanbinden)
  beginnen; anfangen; starten
  • beginnen verbo (beginne, beginnst, beginnt, begann, begannt, begonnen)
  • anfangen verbo (fange an, fängst an, fängt an, fing an, fingt an, angefangen)
  • starten verbo (starte, startest, startet, startete, startetet, gestart)
 4. beginnen (inluiden; starten)
  einleiten; einläuten
  • einleiten verbo (leite ein, leitest ein, leitet ein, leitete ein, leitetet ein, eingeleitet)
  • einläuten verbo (läute ein, läutest ein, läutet ein, läutete ein, läutetet ein, eingeläutet)
 5. beginnen (op gang komen; inzetten; intreden)
  beginnen; starten; einsetzen; anfangen; antreten; abheben; anheben
  • beginnen verbo (beginne, beginnst, beginnt, begann, begannt, begonnen)
  • starten verbo (starte, startest, startet, startete, startetet, gestart)
  • einsetzen verbo (setze ein, setzt ein, setzte ein, setztet ein, eingesetzt)
  • anfangen verbo (fange an, fängst an, fängt an, fing an, fingt an, angefangen)
  • antreten verbo (trete an, trittst an, tritt an, trate an, tratet an, angetreten)
  • abheben verbo (hebe ab, hebst ab, hebt ab, hob ab, hobt ab, abgehoben)
  • anheben verbo (hebe an, hebst an, hebt an, hob an, hobt an, angehoben)

Conjugaciones de beginnen:

o.t.t.
 1. begin
 2. begint
 3. begint
 4. beginnen
 5. beginnen
 6. beginnen
o.v.t.
 1. begon
 2. begon
 3. begon
 4. begonnen
 5. begonnen
 6. begonnen
v.t.t.
 1. ben begonnen
 2. bent begonnen
 3. is begonnen
 4. zijn begonnen
 5. zijn begonnen
 6. zijn begonnen
v.v.t.
 1. was begonnen
 2. was begonnen
 3. was begonnen
 4. waren begonnen
 5. waren begonnen
 6. waren begonnen
o.t.t.t.
 1. zal beginnen
 2. zult beginnen
 3. zal beginnen
 4. zullen beginnen
 5. zullen beginnen
 6. zullen beginnen
o.v.t.t.
 1. zou beginnen
 2. zou beginnen
 3. zou beginnen
 4. zouden beginnen
 5. zouden beginnen
 6. zouden beginnen
diversen
 1. begin!
 2. begint!
 3. begonnen
 4. beginnend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

beginnen [znw.] sustantivo

 1. beginnen (aanvangen)
  Anfangen

Translation Matrix for beginnen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
Anfangen aanvangen; beginnen aanbreken van de dag; aanheffen; aanvang; begin; effectief worden; ingaan; inzet; inzetten; opening; openingsplechtigheid; start; van kracht worden
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abheben beginnen; intreden; inzetten; op gang komen de hoogte ingaan; in de lucht omhoogstijgen; lenen; omhoogkomen; ontlenen; opstijgen; opvliegen; stijgen
anfangen aanbinden; aanbreken; aanknopen; aanvangen; beginnen; een begin nemen; intreden; inzetten; op gang komen; starten; van start gaan aangaan; introduceren; kennis laten maken; mobiliseren; ondernemen; voorstellen
anheben aanvangen; beginnen; intreden; inzetten; op gang komen; starten; van start gaan heffen; lichten; naar boven tillen; omhoog brengen; omhoog doen; omhoogheffen; opheffen; optillen; tillen
antreten beginnen; intreden; inzetten; op gang komen aanstampen; aantreden; toetreden; vaststampen; vasttreden
aufnehmen aanvangen; beginnen; starten; van start gaan absorberen; consumeren; gebruiken; in zich opnemen; incorporeren; inlijven; opnemen; opnemen in groter geheel; oppakken; oppikken; oprapen; opslorpen; opslurpen; opsnappen; van plan zijn; verbruiken
beginnen aanbinden; aanknopen; aanvangen; beginnen; intreden; inzetten; op gang komen; starten; van start gaan aangaan; aannemen; aanvaarden; accepteren; in ontvangst nemen; introduceren; kennis laten maken; ondernemen; ontvangen; voorstellen
einleiten beginnen; inluiden; starten inleiden; introduceren; kennis laten maken; openen; spuien; uitwateren; voorstellen; water afvoeren; water lozen
einläuten beginnen; inluiden; starten omhoogkomen; opstijgen; opvliegen
einsetzen aanvangen; beginnen; intreden; inzetten; op gang komen; starten; van start gaan aangrijpen; aanstellen; aanwenden; afstemmen; benoemen; benutten; bezigen; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; in functie aanstellen; inaugureren; inhuldigen; inklinken; inrichten; installeren; instellen; introduceren; invoegen; inwijden; inzet tonen; inzetten; kennis laten maken; mobiliseren; overgaan op nieuwe rijbaan; plaatsen; plechtig bevestigen; posten; posteren; stationeren; toepassen; tussen zetten; verwedden; voorstellen; wedden
starten aanbinden; aanknopen; aanvangen; beginnen; intreden; inzetten; op gang komen; starten; van start gaan aangaan; aannemen; aanvaarden; accepteren; afstemmen; bouwen; construeren; in ontvangst nemen; instellen; omhoogkomen; ondernemen; ontvangen; opstarten; opstijgen; opvliegen
- oprichten; starten; stichten

Palabras relacionadas con "beginnen":


Sinónimos de "beginnen":


Antónimos de "beginnen":


Definiciones relacionadas de "beginnen":

 1. het laten ontstaan1
  • ?1
 2. het gaan doen1
  • zuchtend begint Jan met zijn huiswerk1

Wiktionary: beginnen

beginnen
verb
 1. aanvangen
 2. initiëren
beginnen
 1. (intransitiv) sich in Bewegung setzen, starten, anfangen
 2. (transitiv) etwas in Gang setzen, etwas starten, etwas anfangen

Cross Translation:
FromToVia
beginnen starten; beginnen; anfangen begin — To start, to initiate or take the first step into something.
beginnen Beginn; Anfang start — beginning of an activity
beginnen anfangen; beginnen; starten start — to begin
beginnen beginnen start — of an activity, to begin
beginnen anbrechen; anfangen; beginnen commencerengager une action ; entreprendre une tâche.
beginnen anfangen; beginnen; starten débutercommencer.