Resumen
Neerlandés a inglés:   más información...
  1. doordat:


Neerlandés

Traducciones detalladas de doordat de neerlandés a inglés

doordat:


Translation Matrix for doordat:

OtherTraducciones relacionadasOther Translations
on account of van de kant van; van de zijde van
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
as a result of doordat als gevolg van; door; ingevolge; ten gevolge van; tengevolge van
because doordat omdat
on account of doordat om; vanwege; wegens
through doordat door; door middel van; doorheen; erdoorheen; middels

Definiciones relacionadas de "doordat":

  1. noemt een oorzaak1
    • doordat het ging regenen werd het feest een mislukking1