Neerlandés

Traducciones detalladas de overeenkomst de neerlandés a inglés

overeenkomst:

overeenkomst [de ~ (v)] sustantivo

 1. de overeenkomst (contract)
  the agreement; the contract
 2. de overeenkomst (gelijkenis)
  the similarity; the resemblance; the likeness
 3. de overeenkomst (gemeenschappelijkheid)
  the communality; the community
 4. de overeenkomst (regeling; akkoord; afspraak; schikking)
  the agreement; the settlement; the consent; the make a compromise; the approval; the come to terms; the concurrence; the chord; the permission

Translation Matrix for overeenkomst:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
agreement afspraak; akkoord; contract; overeenkomst; regeling; schikking akkoord; band; binding; bond; bondgenootschap; compromis; convenant; federatie; goedkeuring; instemming; liga; pact; unie; verbond; verdrag; vergelijk
approval afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking accoord; akkoord; autorisatie; bijval; fiat; goedkeuring; goedkeuringsactiviteit; homologatie; instemming; machtiging; toestemming; volmacht
chord afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking snaar
come to terms afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking
communality gemeenschappelijkheid; overeenkomst
community gemeenschappelijkheid; overeenkomst burgers; commune; community; gemeenschap; gemeente; leefeenheid; leefgemeenschap; maatschappij; samenleving; wooneenheid; woongemeenschap; woongroep
concurrence afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking gelijktijdigheid; samenloop
consent afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking accoord; akkoord; believen; goeddunken; goedkeuring; instemming; jawoord; toestemming; welbevinden
contract contract; overeenkomst aanvraag; contract; taak
likeness gelijkenis; overeenkomst analogie; gelijkaardigheid; gelijksoortigheid; konterfeitsel; soortgelijkheid
make a compromise afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking
permission afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking akkoord; bekrachtiging; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; licentie; machtiging; permissie; ratificering; toestemming; vergunning
resemblance gelijkenis; overeenkomst blijkbaarheid; klaarblijkelijkheid
settlement afspraak; akkoord; overeenkomst; regeling; schikking afrekenen; afrekening; akkoord; arrangement; beslechting; betalen; bijlegging; compromis; definiëring; dokken; genoegdoening; inklinking; inklinking van bout; klink; kolonie; kolonisatie; nederzetting; omschrijving; regeling; schikking; vereffening; vergelijk; verrekening; vestiging; voldoen
similarity gelijkenis; overeenkomst analogie; gelijkaardigheid; gelijksoortigheid; soortgelijkheid
- afspraak
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
contract contract aangaan; contracteren; onverlangd krijgen; opdoen; oplopen; samentrekken

Palabras relacionadas con "overeenkomst":

 • overeenkomsten

Sinónimos de "overeenkomst":


Antónimos de "overeenkomst":


Definiciones relacionadas de "overeenkomst":

 1. wat je (elkaar) belooft1
  • de overeenkomst luidt dat er niet meer gepest wordt op deze school1
 2. het op elkaar lijken1
  • er is veel overeenkomst tussen die broers1

Wiktionary: overeenkomst

overeenkomst
noun
 1. een eigenschap die hetzelfde is
overeenkomst
noun
 1. agreement, contract or pact
 2. an understanding to follow a course of conduct
 3. a binding agreement under international law
 4. Informal contract, mutual agreement

Cross Translation:
FromToVia
overeenkomst agreement; contract; pact Vertrag — rechtliche Vereinbarung zwischen mindestens zwei verschiedenen Partnern
overeenkomst resemblance; similarity Ähnlichkeiteingeschränkte Gleichheit/ Übereinstimmung
overeenkomst correspondence Übereinstimmung — eine Gleichheit bestimmter Werte oder Fakten
overeenkomst agreement Übereinstimmung — eine Einigung zwischen Parteien
overeenkomst accord; agreement; accordance; concurrence; consonance; concord concordance — courant|fr conformité ; analogie ; correspondance ; accord entre les choses.
overeenkomst conformity; conformance conformitéqualité de ce qui est conforme.
overeenkomst contract contratconvention (même non écrite) entre deux ou plusieurs personnes, plus précisément entre un ou plusieurs créancier et un ou plusieurs débiteur, ayant pour effet de créer entre elles une obligation (obligation conventionnelle).
overeenkomst convention conventionaccord, pacte que deux ou plusieurs parties font ensemble.
overeenkomst double entendre; understanding; alliance; accord; entente; concord ententeinterprétation qu’on donner à un mot, à une phrase équivoque et susceptible de plusieurs sens.

Traducciones relacionadas de overeenkomst