Resumen
Neerlandés a inglés:   más información...
 1. voorwaarden:
 2. voorwaarde:
 3. Wiktionary:
 4. User Contributed Translations for voorwaarden:
  • prerequisites, terms and conditions


Neerlandés

Traducciones detalladas de voorwaarden de neerlandés a inglés

voorwaarden:

voorwaarden [de ~] sustantivo, plural

 1. de voorwaarden (condities)
  the conditions; the circumstances
 2. de voorwaarden
  the conditions
  – A set of specified constraints and parameters that are part of the rights group bundled into a rights label. These are enforced at the time of consumption. 1

Translation Matrix for voorwaarden:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
circumstances condities; voorwaarden beding; context; omstandigheden; voorwaarde
conditions condities; voorwaarden gesteldheden

Palabras relacionadas con "voorwaarden":


voorwaarde:

voorwaarde [de ~ (v)] sustantivo

 1. de voorwaarde (conditie; vereiste; eis)
  the requisite; the condition; the stipulation; the term
 2. de voorwaarde (beding)
  the condition; the stipulation; the circumstances
 3. de voorwaarde (voorbehoud; restrictie)
  the restriction; the reservation
 4. de voorwaarde (conditie; criterium; kriterium; )
  the criterion; the condition
 5. de voorwaarde (premisse)
  the premise

Translation Matrix for voorwaarde:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
circumstances beding; voorwaarde condities; context; omstandigheden; voorwaarden
condition beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; vereiste; voorwaarde conditie; gesteldheid; positie; staat; toestand; vorm
criterion beding; bepaling; beperking; conditie; criterium; eis; kriterium; voorwaarde chemische verbinding; maatstaf; reagens; toetssteen
premise premisse; voorwaarde aanname; postulaat; premisse; stelling; these; thesis; vooronderstelling
requisite conditie; eis; vereiste; voorwaarde must; vereiste
reservation restrictie; voorbehoud; voorwaarde boeking; inschrijving; plaatsbespreking; reservering; voorbehoud
restriction restrictie; voorbehoud; voorwaarde begrenzing; beperking; grens; limiet; restrictie; voorbehoud
stipulation beding; conditie; eis; vereiste; voorwaarde artikel; beding; clausule
term conditie; eis; vereiste; voorwaarde aanduiding; benaming; benoeming; frase; gezegde; looptijd; naam; periode; schooltijd; term; termijn; tijdsbestek; tijdsduur; uitdrukking; zegswijze; zin
- conditie; eis
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
premise beginnen met; vooropstellen; vooropzetten; vooruitzetten
term benoemen; een naam geven; noemen; vernoemen

Palabras relacionadas con "voorwaarde":


Sinónimos de "voorwaarde":


Definiciones relacionadas de "voorwaarde":

 1. wat je in ruil voor iets anders doet2
  • je mag mee, op voorwaarde dat je me eerst helpt2
 2. wat je beslist wilt dat er gebeurt2
  • ik stel als voorwaarde dat je eerst de afwas doet2

Wiktionary: voorwaarde

voorwaarde
noun
 1. omstandigheid die noodzakelijk is of gemaakt wordt wil iets anders plaats of geldigheid hebben
voorwaarde
noun
 1. proposition antecedently supposed or proved
 2. either of the first two propositions of a syllogism, from which the conclusion is deduced
 3. necessity
 4. engineering: constraint

Cross Translation:
FromToVia
voorwaarde precondition; premise Voraussetzung — eine Bedingung, die im Vorfeld erfüllt sein muss; etwas was benötigt wird, bevor etwas anderes eintreten kann
voorwaarde condition; prerequisite; precondition Vorbedingung — Bedingung, die erfüllt sein muss, bevor eine Handlung gesetzt wird oder ein Ereignis eintreten kann
voorwaarde condition; stipulation; provision; proviso; term; requirement conditionnature, état ou qualité d’une chose ou d’une personne.
voorwaarde pretext; excuse; plea prétexte — Cause simulée, supposée.