Resumen
Neerlandés a español:   más información...
  1. naar de vijand overlopen:


Neerlandés

Traducciones detalladas de naar de vijand overlopen de neerlandés a español

naar de vijand overlopen:

naar de vijand overlopen verbo

  1. naar de vijand overlopen

Translation Matrix for naar de vijand overlopen:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
hundirse inzakken; kelderen; sterk in waarde dalen; terugvallen; wegzakken
largarse inrukken; ophoepelen
salir heengaan; vertrekken; weggaan
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
desertar naar de vijand overlopen deserteren; het leger ontvluchten; klikken; ontpoppen; verklappen; verklikken; verlinken; verraden
destacarse naar de vijand overlopen aanschouwen; afsteken; bekijken; decoreren; een ereteken geven; een onderscheidingsteken geven; eruit springen; gewaarworden; in het oog lopen; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; opvallen; ridderen; staren; te zien krijgen; turen; uitspringen; uitsteken; van elkaar onderscheiden; zien
eludir naar de vijand overlopen er tussenuit knijpen; er vandoor gaan; mijden; omzeilen; ontlopen; ontwijken; uit de weg gaan; uitwijken voor iets; vermijden
hundirse naar de vijand overlopen afknappen; afkoelen; bekoelen; doorbuigen; doorleven; doorstaan; doorzakken; er vanaf breken; gaan hangen; ineenzakken; ineenzijgen; inzakken; kelderen; koel worden; luwen; omlaagstorten; sterk afnemen; teruglopen; tot bedaren komen; uitwoeden; uitzakken; vallen; verdragen; verduren; verflauwen; vergaan; verkommeren; verteren; vervallen; verzakken; wegsterven; wegzakken; zakken; zakken in; zich storten
largarse naar de vijand overlopen afreizen; de plaat poetsen; er tussenuit knijpen; er vandoor gaan; ervandoor gaan; gaan; heengaan; hem smeren; inrukken; met de noorderzon vertrekken; opbreken; opdonderen; opflikkeren; ophoepelen; opkrassen; oplazeren; oprotten; opstappen; verdwijnen; verlaten; vertrekken; weggaan; wegreizen; wegscheren; wegtrekken; zich uit de voeten maken; zich wegscheren
pasar desapercibido naar de vijand overlopen ontglippen; ontkomen; ontsnappen aan; ontvluchten; vluchten; wegkomen; weglopen; wegrennen; zich vrijmaken
pasarse naar de vijand overlopen doorschieten
salir naar de vijand overlopen afhaken; afreizen; afsluiten; afvallen; afzeggen; afzien van; belanden; bewaarheid worden; blijken; conveniëren; de hort op gaan; de plaat poetsen; deugen; eruit gaan; eruitgaan; eruitstappen; ervandoor gaan; extraheren; gaan; geraken; geschikt zijn; heengaan; hem smeren; loskomen; loskrijgen; losmaken; lostornen; ontglippen; ontkomen; ontslagen worden; ontsnappen aan; ontvluchten; op vrije voeten gesteld worden; opbreken; opgeven; ophouden; opstappen; passen; passend zijn; reizen; rondreizen; smeren; stappen; stoppen; terechtkomen; tornen; trekken; uitgaan; uithalen; uitkomen; uitrijden; uitstappen; uittrekken; verdwijnen; verlaten; vertrekken; verwijderen; verzeilen; vluchten; vooraan staan; vooruitspringen; vooruitsteken; vrijkomen; weggaan; wegkomen; weglopen; wegreizen; wegrennen; wegtrekken; zich uit de voeten maken; zich vrijmaken; zwerven
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
salir uitkomen; uitstromen

Traducciones relacionadas de naar de vijand overlopen