Neerlandés

Traducciones detalladas de verrot de neerlandés a español

verrot:


Translation Matrix for verrot:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
malo gemenerik
rancio ransheid
vicioso lelijkerd
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
maligno boosaardig; slecht
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
corrompido bedorven; rot; rottig; slecht; vergaan; verrot goddeloos; heilloos; liederlijk; onzedelijk; verderfelijk; verdorven; verregaand zedenloos
indecente bedorven; rot; rottig; slecht; vergaan; verrot aan lager wal; aanstootgevend; aanstotelijk; achterbaks; boefachtig; boosaardig; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; obsceen; onbehoorlijk; onbetamelijk; onedel; oneerbaar; onfatsoenlijk; ongehoord; ongepast; onkies; onkuis; onpassend; onrein; ontaard; onvertogen; onwelgevoegelijk; onwelgevoeglijk; onwelvoegelijk; onzedelijk; onzedig; onzindelijk; ploertig; schandalig; schandelijk; schuin; schurft hebbend; schurftachtig; schurftig; schurkachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals; verfoeilijk; verkeerd; verlopen; vies; vlegelachtig; vunzig; zedeloos; zondig
inmoral bedorven; rot; rottig; slecht; vergaan; verrot amoreel; immoreel; obsceen; oneerbaar; ongepast; onkies; ontaard; onvertogen; onzedelijk; onzedig; schuin; verkeerd; vies; vunzig; zedeloos
maligno bedorven; rot; rottig; slecht; vergaan; verrot boosaardig; duivelachtig; duivels; gemeen; giftig; kwaadaardig; kwaadwillig; met slechte intentie; min; satanisch; slecht; vals; venijnig
malo bedorven; rot; rottig; slecht; vergaan; verrot aan een ziekte lijdend; achterbaks; akelig; banaal; bedriegelijk; beroerd; boefachtig; boos; boosaardig; doortrapt; duivelachtig; duivels; ellendig; erg; ernstig; furieus; gangbaar; gebruikelijk; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gewoon; gluiperig; grof; in het geniep; kwaad; kwaadaardig; kwaadwillig; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; met slechte intentie; min; naar; nagemaakt; nijdig; normaal; onaardig; onecht; onedel; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwaar; onwelwillend; plat; platvloers; ploertig; razend; satanisch; schunnig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; spinnijdig; stiekem; toornig; triviaal; uitgekookt; vals; van bedenkelijke aard; vertoornd; vunzig; week; woest; ziedend; ziek; zwak
perverso bedorven; rot; rottig; slecht; vergaan; verrot goddeloos; heilloos; liederlijk; onzedelijk; pervers; verderfelijk; verdorven; verregaand zedenloos
rancio bedorven; rot; rottig; slecht; vergaan; verrot muf; onfris; rans; ransig; ranzig; rottend; voos
vicioso bedorven; rot; rottig; slecht; vergaan; verrot goddeloos; heilloos; liederlijk; onzedelijk; verderfelijk; verdorven; verregaand zedenloos; vicieus

verrot forma de verrotten:

verrotten verbo (verrot, verrotte, verrotten, verrot)

 1. verrotten (wegrotten; ontbinden; rotten; vergaan; verteren)
 2. verrotten (bederven; vergaan; rotten; wegrotten)
 3. verrotten (vergaan; achteruitgaan; teruggaan; )

Conjugaciones de verrotten:

o.t.t.
 1. verrot
 2. verrot
 3. verrot
 4. verrotten
 5. verrotten
 6. verrotten
o.v.t.
 1. verrotte
 2. verrotte
 3. verrotte
 4. verrotten
 5. verrotten
 6. verrotten
v.t.t.
 1. ben verrot
 2. bent verrot
 3. is verrot
 4. zijn verrot
 5. zijn verrot
 6. zijn verrot
v.v.t.
 1. was verrot
 2. was verrot
 3. was verrot
 4. waren verrot
 5. waren verrot
 6. waren verrot
o.t.t.t.
 1. zal verrotten
 2. zult verrotten
 3. zal verrotten
 4. zullen verrotten
 5. zullen verrotten
 6. zullen verrotten
o.v.t.t.
 1. zou verrotten
 2. zou verrotten
 3. zou verrotten
 4. zouden verrotten
 5. zouden verrotten
 6. zouden verrotten
diversen
 1. verrot!
 2. verrot!
 3. verrot
 4. verrottend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

verrotten [znw.] sustantivo

 1. verrotten (ontbinding; vergaan; verwording; bederven; bederf)
  el podredumbre; la descomposición; la putrefacción; la liquidación; la disolución; la eliminación; la degradación; la degeneración

Translation Matrix for verrotten:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
degeneración bederf; bederven; ontbinding; vergaan; verrotten; verwording decadentie; degeneratie; degenerering; ontaarding; verergering; verlies van normen en waarden; verloedering; verslechtering; verwildering; verwording
degradación bederf; bederven; ontbinding; vergaan; verrotten; verwording degeneratie; degenerering; degradatie; degraderen; ontaarding; terugzetting; verergering; verlaging; verslechtering; verwording
descomposición bederf; bederven; ontbinding; vergaan; verrotten; verwording
disolución bederf; bederven; ontbinding; vergaan; verrotten; verwording afschaffing; liederlijkheid; ontbinding; opheffing; opheffing van vergadering
eliminación bederf; bederven; ontbinding; vergaan; verrotten; verwording afschaffing; liquidatie; opheffing; uitschakeling; uitstoot; uitstoting; vernietiging; verwijderen; verwijdering
gastarse slijten; verslijten
liquidación bederf; bederven; ontbinding; vergaan; verrotten; verwording afschaffing; beëindigen; executie; inlossing; liquidatie; moord; opheffen; opheffing; uitschakeling; vereffening; vernietiging
podredumbre bederf; bederven; ontbinding; vergaan; verrotten; verwording
pudrirse afrotten
putrefacción bederf; bederven; ontbinding; vergaan; verrotten; verwording bederf; bedorvenheid; dun zijn; magerheid; magerte; rotheid; vergaanheid; verrotheid; verrotting
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
descomponerse ontbinden; rotten; vergaan; verrotten; verteren; wegrotten afdragen; afrotten; doorleven; doorstaan; eroderen; slijten; verdragen; verduren; verslijten; verteren; wegvreten
gastarse achteruitgaan; bezwijken; instorten; tenondergaan; teruggaan; vergaan; verrotten; verteren; wegrotten; zinken
pasar achteruitgaan; bezwijken; instorten; tenondergaan; teruggaan; vergaan; verrotten; verteren; wegrotten; zinken aankomen; aflopen; afsluiten; bezoeken; dichtdoen; doodgaan; doorgeven; doorhalen; doorkomen; doorspelen; doorvertellen; erdoor komen; gebeuren; geld overmaken; geschieden; iemand opzoeken; inhalen; kapotgaan; langsgaan; langskomen; omkomen; op visite gaan; oprijzen; overboeken; overgaan; overheen gaan; overheen trekken; overkomen; overlijden; overschrijden; overschrijven; overzenden; passeren; plaats hebben; plaats vinden; plaatsvinden; rijzen; rondbrieven; rondvertellen; sluiten; snel bewegen; sterven; toedoen; toegaan; toemaken; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan; voorbijkomen; voorbijlopen; voorbijrijden; voordoen; voorvallen
podrirse achteruitgaan; bederven; bezwijken; instorten; ontbinden; rotten; tenondergaan; teruggaan; vergaan; verrotten; verteren; wegrotten; zinken afrotten
pudrirse bederven; ontbinden; rotten; vergaan; verrotten; verteren; wegrotten afrotten; doorleven; doorstaan; eroderen; verdragen; verduren; verteren; wegvreten

Wiktionary: verrotten

verrotten
verb
 1. vergaan door rotting

Cross Translation:
FromToVia
verrotten pudrir decay — rot
verrotten descomponerse decompose — to decay
verrotten pudrir; podrirse; corromperse pourrir — Se décomposer, fermenter, s'altérer, se corrompre, se gâter sous l’action de bactéries.