Neerlandés

Traducciones detalladas de woest de neerlandés a español

woest:


Translation Matrix for woest:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
frenético razende
furioso razende
mal bezwaar; demon; duivel; grief; het klagen; klacht; kwaad; kwaal; ongemak; ongerief; satan; slepende ziekte; stoornis
malo gemenerik
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
- razend; woedend
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
- wild
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
airado boos; furieus; kwaad; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; vertoornd; woest; ziedend boos; fris; gebelgd; gemeen; giftig; koel; kwaad; kwaadwillig; luchtig; met slechte intentie; nijdig; slecht; vals; verbolgen; vertoornd
con un humor de perros boos; furieus; kwaad; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; vertoornd; woest; ziedend erg boos; spinnijdig
enfadado boos; furieus; kwaad; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; vertoornd; woest; ziedend aangebrand; bitter; boos; gebelgd; gekwetst; gemeen; gemelijk; gepikeerd; geprikkeld; geërgerd; geïrriteerd; giftig; knorrig; kwaad; kwaadaardig; kwaadwillig; met slechte intentie; misnoegd; nijdig; nurks; ontevreden; ontstemd; pissig; prikkelbaar; slecht; stuurs; vals; venijnig; verbolgen; verontwaardigd; verstoord; vertoornd; woedend; wrevelig; zeer boos
enfurecido boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; spinnijdig; tierend; toornig; vertoornd; woedend; woest; ziedend bitter; giftig; kokend; kwaad; nijdig; woedend; zeer boos; ziedend
enojado boos; furieus; kwaad; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; vertoornd; woest; ziedend aangebrand; bitter; erg boos; gebelgd; gemeen; geprikkeld; geërgerd; geïrriteerd; giftig; kregel; kwaad; kwaadwillig; met slechte intentie; misnoegd; nijdig; ontevreden; pissig; prikkelbaar; slecht; spinnijdig; vals; woedend; zeer boos
feroz boos; furieus; kwaad; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; vertoornd; woest; ziedend barbaars; beestachtig; bitter teleurgesteld; bruut; felle; gebeten; grimmig; inhumaan; monsterlijk; moorddadig; moordzuchtig; onberaden; onbesuisd; onderdrukt; ondoordacht; onmenselijk; onnadenkend; opgekropt; verbeten; verbitterd; verkropt; wreed
frenético boos; furieus; kwaad; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; vertoornd; woest; ziedend
furioso boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; spinnijdig; tierend; toornig; vertoornd; woedend; woest; ziedend achterlijk; bitter; bitter teleurgesteld; driftig; erg boos; gebeten; gek; geschift; gestoord; giftig; grimmig; idioot; idioterig; kokend; krankjorum; krankzinnig; kwaad; maf; mesjogge; niet goed snik; nijdig; spinnijdig; stupide; verbeten; verbitterd; vergramd; woedend; zeer boos; ziedend; zot
indebidamente boos; furieus; kwaad; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; vertoornd; woest; ziedend gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals
indignado boos; furieus; kwaad; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; vertoornd; woest; ziedend
indómito ongetemd; ruig; ruw; wild; woest onbedwingbaar; ontembaar; vrijgevochten
mal boos; furieus; kwaad; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; vertoornd; woest; ziedend aan een ziekte lijdend; averechts; gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; min; misselijk; naar; onpasselijk; onwel; satanisch; scheefgegroeid; slecht; vals; verkeerd; ziek
malamente boos; furieus; kwaad; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; vertoornd; woest; ziedend gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; slecht; vals
malo boos; furieus; kwaad; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; vertoornd; woest; ziedend aan een ziekte lijdend; achterbaks; akelig; banaal; bedorven; bedriegelijk; beroerd; boefachtig; boosaardig; doortrapt; duivelachtig; duivels; ellendig; erg; ernstig; gangbaar; gebruikelijk; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gewoon; gluiperig; grof; in het geniep; kwaadaardig; kwaadwillig; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; met slechte intentie; min; naar; nagemaakt; normaal; onaardig; onecht; onedel; onhartelijk; onhebbelijk; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwaar; onwelwillend; plat; platvloers; ploertig; rot; rottig; satanisch; schunnig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; triviaal; uitgekookt; vals; van bedenkelijke aard; vergaan; verrot; vunzig; week; ziek; zwak
rabioso boos; furieus; kwaad; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; vertoornd; woest; ziedend bitter teleurgesteld; driftig; felle; fervent; gebeten; onderdrukt; ontstoken; ontvlamd; opgekropt; verbeten; verbitterd; verkropt; vurig
rudo boos; furieus; kwaad; nijdig; ongetemd; razend; ruig; ruw; spinnijdig; toornig; vertoornd; wild; woest; ziedend bitter teleurgesteld; chagrijnig; felle; grof; guur; kil; knorrig; korzelig; laag-bij-de-grond; lomp; nors; nurks; onderdrukt; opgekropt; plat; platvloers; schofterig; schunnig; verbeten; verbitterd; verkropt; vunzig
tosco ongetemd; ruig; ruw; wild; woest aanmatigend; barbaars; beestachtig; bruut; dorps; gebrekkig; grof; grofgebouwd; inhumaan; knullig; krukkig; lomp; monsterlijk; onbeholpen; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongelikt; onhandig; onmenselijk; respectloos; ruw; schofterig; schutterig; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; uilachtig; wreed

Palabras relacionadas con "woest":


Sinónimos de "woest":


Antónimos de "woest":


Definiciones relacionadas de "woest":

  1. heel erg kwaad1
    • zij was woest op haar vriend1
  2. onbeheerst en ruw1
    • we zagen een woest landschap1

Wiktionary: woest

woest
adjective
  1. onbebouwd, braakliggend

Cross Translation:
FromToVia
woest feroz ferocious — Marked by extreme and violent energy
woest furioso; torcido; furibundo furieux — Qui est en fureur ; qui est en furie.
woest feroz féroce — Qui est cruel par instinct, en parlant des bêtes.
woest salvaje sauvage — Se dit de certains animaux qui vivent en liberté dans les bois, dans le désert, etc.

Traducciones relacionadas de woest